Mẫu quyết định V/V

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
149
lượt xem
30
download

Mẫu quyết định V/V

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định v/v', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định V/V

  1. QUYẾT ĐỊNH V/V … [ Thủ trưởng (đơn vị) …..] - Căn cứ quyết định số ……/…….., ngày .….tháng …... năm …… của ……………….. v/v thành lập Cơ quan …………………………………… - Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với Công chức; - Căn cứ quyết định số …../…., ngày …. tháng …. năm ….. của (Ủy ban nhân dân tỉnh, TP, bộ, ngành…) về việc ủy nhiệm cho đơn vị ký quyết định thi hành kỷ luật công nhân viên chức. - Căn cứ biên bản của Hội đồng kỷ luật của Xí nghiệp (đơn vị), ngày …. tháng …. năm …… (trường hợp đã đưa Hội đồng kỷ luật); - Căn cứ báo cáo và đề nghị của Thủ trưởng (ghi rõ chức vụ người đề nghị-Trường hợp không phải đưa ra Hội đồng kỷ luật). QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thi hành kỷ luật (ghi hình thức kỷ luật) Ông (bà) ……………………………………………………………………………..... Sinh ngày ………………………………………………………………………..……. Quê quán ……………………………………………………………………………... Đang trú quán: ………………………………………………………………………... Đơn vị công tác hiện nay ……………………………………………………………. Nghề nghiệp ……………………………… Bậc lương …………………………….. Mức lương: ……………………………………………………………………………. Phạm các khuyết điểm ………………………………………………………………. Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày ….. tháng ……. năm …….. đến ngày …… tháng …… năm ……… Điều 3. Các Ông (bà) Chánh văn phòng (Trưởng phòng Hành chánh), Trưởng phòng Tổ chức, Thủ trưởng đơn vị …………………………………… Và Ông (bà) ……………………………………… có trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG
Đồng bộ tài khoản