intTypePromotion=1

Mẫu số 11: Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
479
lượt xem
7
download

Mẫu số 11: Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 11: danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp lao động -thương binh và xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 11: Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành)

  1. Mẫu số 11: Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ….. DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI” (Kèm theo Tờ trình số……. ./TTr - … ngày tháng năm … ) Thời gian công tác Tóm tắt Năm sinh thành tích đóng góp, Chức vụ Ngày Số năm đặc biệt nơi công Stt Họ và tên bắt công tác đối với tác Nam Nữ trong đầu các cá công ngành nhân tác LĐTH&XH ngoài
  2. ngành Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị Người lập biểu (Ký, ghi họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2