MẪU SỔ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
149
lượt xem
7
download

MẪU SỔ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục I: Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU SỔ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

  1. Phụ lục I: Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ............... SỔ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN Q uyển số:...................... Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
  2. Phụ lục I: Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ............... SỔ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN Q uyển số:...................... Tổng số trang: .................. Thời gian sử dụng: từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3 NGÀY NHẬN ĐƠN BẢN ÁN, SỐ NGƯỜI YÊU CẤU NGƯỜI ĐƯỢC NGƯỜI PHẢI QUYẾT ĐỊNH HOẶC TIẾP NHẬN TT THI HÀNH ÁN THI HÀNH ÁN THI HÀNH ÁN (Số; ngày, tháng, năm; NỘI DUNG YÊU CẦU THI HÀNH ÁN TÀI LIỆU KÈM THEO GHI CHÚ YÊU CẦU (Họ tên, địa chỉ) (Họ tên, địa chỉ) (Họ tên, địa chỉ) của) THI HÀNH ÁN 1 2 3 4 5 6 7 6 7
  3. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...... ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. .. ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ...................................... .............................................. ................................................. .............................................. .......................................... ..................................................................................... ................................................ ................................. ................................ .................................... ................................................. .................................... .................................. ........................................................................... ................................................ ....................... ........ .. Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 01

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản