Mẫu số S12-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
329
lượt xem
39
download

Mẫu số S12-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số S12-H về sổ tiền gửi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số S12-H

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S12­H Đơn vị :........ SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản :.................. Tài khoản :............................... Loại tiền :................................. Ngày  Chứng từ Diễn giải Tồn tháng  Ghi  Số hiệu Ngày  Gửi  Rút ra Còn  ghi sổ chú tháng vào lại Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản