Sổ tiền gửi

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
144
lượt xem
26
download

Sổ tiền gửi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S12­H SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản :.................. Tài khoản :............................... Loại tiền :................................. Ngày  tháng 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tiền gửi

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S12­H Đơn vị :........ SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản :.................. Tài khoản :............................... Loại tiền :................................. Ngày  Chứng từ Diễn giải Tồn tháng  Số hiệu Ngày  Gửi  Rút ra Còn  Ghi  ghi sổ tháng vào lại chú Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản