Biểu mẫu " Sổ tiền gửi"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
390
lượt xem
53
download

Biểu mẫu " Sổ tiền gửi"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ tiền gửi"

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S12­H Đơn vị :........ SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản :.................. Tài khoản :............................... Loại tiền :................................. Ngày  Chứng từ Diễn giải Tồn tháng  Số hiệu Ngày  Gửi  Rút ra Còn  Ghi  ghi sổ tháng vào lại chú Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản