Sổ gửi tiền

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
7
download

Sổ gửi tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S12-H SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản :.................. Tài khoản :............................... Loại tiền :................................. Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải Gửi vào Tồn Rút ra Còn lại Ghi chú Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ gửi tiền

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S12-H Đơn vị :........ SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản :.................. Tài khoản :............................... Loại tiền :................................. Ngày Chứng từ Diễn giải Tồn tháng Số hiệu Ngày Gửi vào Rút ra Còn Ghi ghi sổ tháng lại chú Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản