Thủ tục xác nhận viện trợ bằng tiền

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
115
lượt xem
10
download

Thủ tục xác nhận viện trợ bằng tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ gửi đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ Bộ Tài chính kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ + Bước 3: Xác nhận khoản viện trợ Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ đã đầy đủ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) ký xác nhận viện trợ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục xác nhận viện trợ bằng tiền

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục xác nhận viện trợ bằng tiền 95. Thủ tục xác nhận viện trợ bằng tiền - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ gửi đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ Bộ Tài chính kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ + Bước 3: Xác nhận khoản viện trợ Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ đã đầy đủ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) ký xác nhận viện trợ. - Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính (Cuc Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) + Hoặc có thể gửi đến phòng Hành chính của Bộ Tài chính qua đường bưu điện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn kiên dự án (đối với dự án), thoả thuận của tổ chức viện trợ (đối với khoản viện trợ phi dự án), + Hiệp định, thoả thuận hoặc cam kết quốc tế về viện trợ; + Kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách hoặc thông báo phân bổ vốn viện trợ (nếu các tài liệu này chưa có trong Văn kiện chương trình, dự án được duyệt). Ngoài ra trong trường hợp viện trợ phi chính phủ, Chủ dự án/Đơn vị sử dụng viện trợ cần phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thêm các thông tin về giấy phép và hoạt động của tổ chức phi chính phủ có liên quan. + Các tài liệu, chứng từ cụ thể để chứng minh hàng hoá, dịch vụ hoặc công trình viện trợ như chứng từ nhập khẩu, thông báo giải ngân hoặc chứng từ chuyển tiền của nhà tài trợ, chứng từ mua hàng hoá và thuê dịch vụ trong nước, các hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao, quyết toán công trình xây dựng do nước ngoài viện trợ theo hình thức “chìa khoá trao tay” và các tài liệu khác có liên quan. + Quyết định phê duyêt của cấp có thẩm quyền (theo quy định của Quyết định số 64/2001/QĐ- TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Nghi địng số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ), + Giấy báo nhận hàng, vận đơn, hoá đơn bán hàng (đói với xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu) hoặc báo có của ngân hàng (đối với xác nhận tiền);
  2. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gửi Bộ Tài chính theo quy định - Thời hạn giải quyết: Không - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: + Ký xác nhận hàng viện trợ vào tờ khai xác nhận hàng viện trợ. - Lệ phí: Có - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Mẫu C3-HD/XNVT: “Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền” (Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Nghi định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ. + Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ. + Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính. (Mẫu C3-HD/XNVT, ban hành kèm theo Phụ lục I c Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI XÁC NHẬN VIỆN TRỢ BẰNG TIỀN NƠI ĐĂNG KÝ TỜ KHAI Cán bộ tiếp nhận Tờ khai số .............................. Bộ Tài chính...............................ộ /XNVT Sở Tài chính................................. ở Ngày đăng ký.................................... (Ký và ghi rõ họ tên) Số đăng ký XNVT.............................. I. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI
  3. A. DỮ LIỆU CƠ BẢN 1. Tên tổ chức viện trợ: 5. Chủ dự án: 8. Các đơn vị sử dụng viện trợ: Tên:.......................................... ................................................... Địa chỉ:...................................... 1. Tên đơn vị:.......................... ................................................... ................................................. ................................................. thuộc: Tel/Fax:..................................... Địa chỉ:...................................... - Chính phủ............................... Mã số đơn vị sử dụng NSNN: ................................................. ................................................. Tel/Fax:..................................... - TC quốc tế.............................. 6. Cơ quan chủ quản dự án: Mã số đơn vị sử dụng NSNN: Tên:.......................................... ................................................. Địa chỉ:...................................... Mã số thuế:............................... - Phi chính phủ:......................... ................................................. Tel/Fax:..................................... Mã số đơn vị sử dụng NSNN: .... 2. Tên đơn vị:.......................... 2. Tên chương trình, dự án ............................................. ................................................. viện trợ: Địa chỉ:...................................... ................................................... 7. Đơn vị được ủy nhiệm nhận ................................................. ................................................... tiền viện trợ (nếu có): Tel/Fax:..................................... ................................................... Tên:.......................................... Mã số đơn vị sử dụng NSNN: .... Thời gian thực hiện: Địa ............................................. Từ:.............................. chỉ:...................................... ......... Mã số thuế:............................... Đến:............................ ........................................ Tel/Fax:..................................... 3. Tổng giá trị viện trợ, 3. Tên đơn vị:.......................... chương trình, dự án: ................................................. Địa chỉ:...................................... - Nguyên tệ:................................. ................................................. Tel/Fax:..................................... - Quy ra Mã số đơn vị sử dụng NSNN: .... USD:............................... ............................................. Mã số thuế:............................ ... 4. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền: Số: ..................... ngày................ của:............................................ . ................................................... B. CHI TIẾT TIỀN VIỆN TRỢ
  4. 9. Loại hình viện trợ: ợ Viện trợ xây dựng công trình Hỗ trợ ngân sách ợ Viện trợ phi dự án Tổng số tiền viện trợ được nhận 10. Chứng từ 11. Đơn vị chuyển 12. TK nhận 14. Quy ra nhận tiền tiền tiền 13. Nguyên tệ 15. Quy ra VND USD Tỷ giá quy đổi: Nguyên tệ/USD:....................; VND/USD....................... C. PHẦN KÊ KHAI BỔ SUNG
  5. 16. Tiền viện trợ phân bổ theo đơn vị sử dụng (khai bổ sung khi số tiền viện trợ tại mục B được phân bổ cho nhiều đơn vị sử dụng viện trợ) Trị giá được phân bổ Số Tên đơn vị sử dụng viện trợ TT Nguyên tệ Quy ra USD Quy ra VND Tổng cộng 17. Chi tiết “Viện trợ xây dựng công trình” (Khai bổ sung khi tiền viện trợ để xây dưng công trình chìa khóa trao tay) Tên công trình, hạng mục công trình:...................................................................................................... ................ Chủ đầu tư: ......................................................................................................................................... ................ Điện thoại: ....................................... ............................Fax:........................................................................... Mã số đơn vị sử dụng NSNN:......................................... Mã số thuế................................. ................................ Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư:.......................................................................................................... ................ Điện thoại: ....................................... ............................Fax:........................................................................... Mã số đơn vị sử dụng NSNN:......................................... Mã số thuế................................. ................................ Địa điểm xây dựng công trình................................................................................................................ ................ Quyết định đầu tư: Số: .......................... ngày:...................của: ....... .................................................................... Tổng mức đầu tư được duyệt:............................................................................................................... ................ Phân theo nguồn vốn: - Vốn NSNN................................................................................... ................ - Vốn viện trợ nước ngoài............................................................... ................ - Vốn khác..................................................................................... ................ Thời gian khởi công: ....................................... ......Thời gian dự kiến hoàn thành: ............................. .... ................ 18. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên đây. ................., ngày............tháng ...........năm .........

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản