Mẫu số:S42-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
169
lượt xem
8
download

Mẫu số:S42-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số:S42-H về Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số:S42-H

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S42 a  ­H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 ­ TC/QĐ/CĐKT   ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI KINH PHÍ NGOÀI HẠN MỨC Ngày  tháng  CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TỔNG  TRONG ĐÓ NHẬN GHI CHÚ ghi sổ SỐ Số hiệu Ngày  Bằng tiền Bằng hiện vật  tháng khác 1 2 3 4 5 6 7 8 ­Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang….. ­Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2 Họ tên:…….. Họ tên:…….. Họ tên:……..
Đồng bộ tài khoản