Mẫu số S70-SN

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
2
download

Mẫu số S70-SN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số S70-SN về Sổ theo dõi chi phí trả trước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số S70-SN

  1. Đơn vị : ……………… Mẫu số S70­SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­BTC   ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) SỔ THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Loại phân bổ:…………..(công cụ, dụng cụ) Ngày  Chứng từ Diễn giải Số phải  Số phân bổ từng năm Các đối tượng sử dụng tháng  phân bổ Số   Ngày,   Năm… Năm … Năm … … … … ghi sổ hiệu tháng 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Sổ này có …… trang, đánh số từ trang 01 đến trang … - Ngày mở sổ :…… - Ngày …tháng…… năm 200… Thủ trưởng đơn vị Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản