Sổ theo dõi chi phí trả trước

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
155
lượt xem
24
download

Sổ theo dõi chi phí trả trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị : ……………… (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) Loại phân bổ:…………..(công cụ, dụng cụ) SỔ THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Số phải phân bổ Mẫu số S70-SN Ngày tháng ghi sổ 1. Số hiệu 2. Chứng từ Ngày, tháng 3. Diễn giải Năm… 6. Số phân bổ từng năm Năm … 7. Năm … 8. … Các đối tượng sử dụng … … 11. 4. 5. 9. 10. - Sổ này có …… trang, đánh số từ trang 01 đến trang … Ngày mở sổ :…… Người lập biểu Phụ trách kế toán Ngày …tháng…… năm 200… (Ký, họ tên, đóng dấu) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi chi phí trả trước

  1. Đơn vị : ……………… Mẫu số S70-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) SỔ THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Loại phân bổ:…………..(công cụ, dụng cụ) Ngày Chứng từ Diễn giải Số phải Số phân bổ từng năm Các đối tượng sử dụng tháng Số Ngày, phân bổ Năm… Năm … Năm … … … … ghi sổ hiệu tháng 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - Sổ này có …… trang, đánh số từ trang 01 đến trang … - Ngày mở sổ :…… Ngày …tháng…… năm 200… Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản