MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
138
lượt xem
3
download

MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số S01-CBH MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ………….. Số tiền đang hưởng hàng tháng (đồng) 4 Tạm dừng từ tháng, năm 5 Đã chi trả hết tháng, năm 6 Ghi chú (số tài khoản ATM) 7 Đã hưởng lại từ tháng, năm 8

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

  1. Mẫu số S01-CBH SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ………….. Số tiền T ạm Đã Ghi đang Đã chi Loại dừng chú (số hưởng Lý do hưởng Họ và Số trả hết từ lại từ tài chế tạm TT hàng tháng, sổ tên độ dừng khoản tháng, tháng, năm tháng năm năm ATM) (đồng) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cộng - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang … Ngày mở sổ: ………….. Ngày …. tháng …. năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản