intTypePromotion=1

MẪU THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
81
lượt xem
4
download

MẪU THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần sửa đổi Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi 1. MỤC ĐÍCH: Quy trình này quy định trình tự, thủ tục đối với thủ tục kiểm tra trước hàng hóa nhập khẩu cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa. Nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục nhanh gọn, chính xác, đúng các yêu cầu của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình này áp dụng đối với các hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI

  1. THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần sửa Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi đổi
  2. 1. MỤC ĐÍCH: Quy trình này quy định trình tự, thủ tục đối với thủ tục kiểm tra trước hàng hóa nhập khẩu cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa. Nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục nhanh gọn, chính xác, đúng các y êu cầu của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình này áp dụng đối với các hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành. Cục giám sát quản lý về hải quan kết hợp với các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện quy trình này. 3. CĂN CỨ PHÁP LÝ + Luật Hải quan sửa đổi năm 2005. + Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan + Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. + Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
  3. + Quyết định 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát quản lý về hải quan. Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 do Chính phủ ban hành về quy định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. 4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT - TCHQ: Tổng cục Hải quan. - HH: Hàng hóa; - XNK: Xuất nhập khẩu; 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH (xem trang sau) Quy trình xác nhận trước hàng hóa nhập khẩu: Nội dung Trách nhiệm Trình tự các bước quy trình thực hiện Bước 1: Nộp hồ sơ Người có nhu Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác định trước xuất cầu xác định xứ hàng hóa Cán bộ được Bước 2: Kiểm tra, Tiếp nhận hồ sơ: phân công Cục Cán bộ phụ trách thực hiện việc kiểm tra về tính giám sát quản lý đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. về hải quan + Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy
  4. hẹn thời gian trả kết quả. + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung. Bước 3: Thẩm định hồ sơ Cán bộ phụ trách tiến hành thẩm định về nội dung và tính hợp lệ của hồ sơ bao gồm: + Nội dung đơn đề nghị xác nhận xuất xứ hàng hóa; Cán bộ chuyên môn được phân + Các thông tin liên quan đến nguyên vật liệu sản công. xuất ra hàng hóa; + Hợp đồng và hóa đơn mua bán hàng hóa, + Và các chứng từ khác liên quan tới sản phẩm theo quy định tại mục a.4 điểm a khoản 4 điều 8 Thông tư số 79/2009/TT-BTC. Cán bộ thực hiện Bước 4: Viết phiếu xác nhận, trình ký thẩm định Lãnh đạo Cục giám sát quản lý Bước 5: Ký phiếu xác nhận xuất xứ hàng hóa về hải quan. Chuyên viên Bước 6: Trả kết quả
  5. được phân công Bước 7: Lưu hồ sơ Chuyên viên được phân công. Theo mục 6 Quy trình Cách thức Trực tiếp tại Tổng cục Hải quan (Cục giám sát quản lý về hải quan) thực hiện + Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hóa (mẫu đơn do Tổng cục Hải quan quy định), trong đó mô tả rõ tên hàng, mã số H.S, nước và cơ sở sản xuất hay gia công, lắp ráp, nước xuất khẩu, giá FOB, dự kiến thời gian và hành trình của hàng hóa khi vận chuyển vào Việt Nam; + Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa gồm các thông tin như: tên hàng, mã số H.S, xuất xứ nguyên vật liệu cấu Thành thành sản phẩm, giá CIF của nguyên vật liệu; phần hồ sơ + Hóa đơn mua bán các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa; + Các chứng từ khác: Bản mô tả sơ bộ quy trình sản xuất ra hàng hóa, giấy chứng nhận giám định, giấy chứng nhận gia công lắp ráp, giấy chứng nhận phân tích thành phần, catalogue, mẫu hàng, ảnh chụp được yêu cầu xuất trình trong những trường hợp các giấy tờ trên chưa có đủ thông tin để xác nhận trước xuất xứ. 01 bộ Số lượng
  6. hồ sơ (bộ) Thời hạn 150 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ giải quyết Kết quả Phiếu xác nhận thực hiện 20 000đ Lệ phí 6. HỒ SƠ LƯU: Trách TT Tài liệu cần lưu giữ Thời gian lưu Nơi lưu nhiệm lưu Một bộ hồ sơ đầy đủ do tổ chức cá 1. Cục nhân nộp Cán bộ giám sát thực quản lý Lâu dài Phiếu xác nhận. 2. hiện về hải Các giấy tờ có liên quan khác phát 3. quan sinh trong quá trình thị lý, giải quyết. 7. PHỤ LỤC - Mẫu: 01-ĐXX/2009: Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.
  7. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ….., ngày … tháng … năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRƯỚC XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) 1. Công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail): ……….. ………………………………………………………………………………… 2. Tên hàng, mã số H.S, trị giá FOB: ……………………………………... 3. Cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e- mail): ……….. 4. Nước xuất khẩu: …………………………………………………. 5. Hành trình dự định của lô hàng từ nước sản xuất, nước xuất khẩu đến Việt Nam: ……….. 6. Các giấy tờ kèm theo: - Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa gồm các thông tin như: tên hàng, mã số H.S, xuất xứ, giá CIF. - Hóa đơn mua bán các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa.
  8. - Các chứng từ khác (bản mô tả sơ lược quy trình sản xuất ra hàng hóa, giấy chứng nhận giám định, giấy chứng nhận gia công lắp ráp, giấy chứng nhận phân tích thành phần, catalogue, mẫu hàng, ảnh chụp, …) Xin cam đoan về tính xác thực của nội dung và các chứng từ kèm theo. Ngày tháng năm Công chức hải quan tiếp nhận ký và ghi Đại diện công ty rõ họ tên (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (trường hợp nhận đơn trực tiếp tại Tổng cục Hải quan)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2