intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu thông báo về việc tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

226
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu thông báo về việc tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu thông báo về việc tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

  1. Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Uỷ ban nhân dân .............................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ......................, ngày ...... tháng .... năm Số: ..................../ TB ....... V/v tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. thông báo Kính gửi: Ông/bà……………………………………… Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo cho Ông/bà được biết, trường hợp của Ông/bà bị tạm dừng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ tháng….năm……, lý do: 1…………………………………………………………………………; 2…………………………………………………………………………; ………………………………………………………………………… Nay, thông báo cho Ông/bà được biết./. Nơi nhận: Giám đốc (Ký, đóng dấu, họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2