intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU THÔNG BÁO Về việc huỷ thanh toán giao dịch tại sàn

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

102
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU THÔNG BÁO Về việc huỷ thanh toán giao dịch tại sàn (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 03B/TTBT Căn cứ vào quy định hiện hành, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện hủy thanh toán đối với các giao dịch sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO Về việc huỷ thanh toán giao dịch tại sàn

  1. (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 03B/TTBT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ..., ngày tháng năm Sè: /TTBT- TB THÔNG BÁO Về việc huỷ thanh toán giao dịch tại sàn ....... Kính gửi:.............................................................................................. Căn cứ vào quy định hiện hành, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện hủy thanh toán đối với các giao dịch sau: 1. Lý do huỷ thanh toán giao dịch: 2. Nội dung giao dịch hủy thanh toán: - Phiên giao dịch ngày : - Loại lệnh (mua hoặc bán) : - Mã chứng khoán : - Số hiệu lệnh : - Khối lượng khớp lệnh : - Giá khớp lệnh : 3. Đề nghị Quý Công ty thực hiện thanh toán đúng hạn theo Báo cáo bù trừ và thanh toán chứng khoán theo TVLK và Báo cáo bù trừ và thanh toán tiền theo TVLK đã điều chỉnh của VSD. 4. Công ty phải chịu ho àn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và Thành viên liên quan do giao dịch không được thanh toán. Mức bồi thường d o các bên tự thỏa thuận nhưng không vượt quá 10% giá trị của giao dịch bị hủy thanh toán. VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện. TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - SGD; - TVLK liên quan; - Lưu TTBT.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2