Mẫu tờ khai kỹ thuật phân bón

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
7
download

Mẫu tờ khai kỹ thuật phân bón

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai kỹ thuật phân bón (Ban hành kèm theo Quyết định số 100 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ khai kỹ thuật phân bón

  1. Phụ lục số 9 Mẫu tờ khai kỹ thuật phân bón (Ban hành kèm theo Quyết định số 100 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TỜ KHAI KỸ THUẬT (Đối với phân bón đăng ký khảo nghiệm, nhập khẩu) I. Những thông tin chung về phân bón: 1. Tên phân bón: ................................................................................................................................ Tên thương mại: ............................................................................................................................... Tên khác (nếu có): ........................................................................................................................... 2. Nguồn gốc: Sản xuất trong nước □ Nhập khẩu □ Nước sản xuất ……………..………… 3. Loại phân bón Phân bón lá □ Phân bón rễ □ Hữu cơ □ Hữu cơ khoáng □ Hữu cơ vi sinh □ Hữu cơ sinh học □ Phân vi sinh □ Vô cơ tự nhiên □ Vô cơ hoá học □ Có bổ sung chất ĐHST □ Loại khác (ghi rõ loại gì): ................................................................................. 4. Nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón:............................................................. .................................................................................................................................... 5. Dạng phân bón: Dạng lỏng □ Dạng viên □ Dạng bột □ Dạng hạt □ Dạng khác (ghi rõ dạng gì): ................................................................................... 6. Mầu sắc, mùi phân bón: .............................................................................................. 7. Bao bì: Ghi rõ loại bao bì, khối lượng hoặc dung tích:.................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 8. Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký Hàm lượng các chất dinh dưỡng Đơn vị chủ yếu Phương pháp Tên phân bón tính phân tích Trên bao bì Kết quả phân tích
  2. 9. Hàm lượng các độc tố trong phân bón: PP Đơn Hàm Hàm PP phân Các yếu tố phân Các yếu tố Đơn vị vị lượng lượng tích tích E. Coli CFU/gam Thuỷ ngân (Hg) ppm (ml) CFU/gam Chì (Pb) ppm Salmonella (ml) CFU/gam Asen (As) ppm Coliform (ml) Cadimi (Cd) ppm Hàm lượng Biuret % trong phân Urê Hàm lượng axit tự % do trong supe lân Hàm lượng chất kích thích sinh % trưởng 10. Hướng dẫn sử dụng (ghi tóm tắt): - Liều lượng sử dụng (ghi rõ cho từng loại cây trồng/đơn vị diện tích): ................................................................................................................................................ - Thời gian sử dụng: ................................................................................................................................................ - Phương pháp sử dụng: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ - Các lưu ý khác trong quá trình sử dụng: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
  3. 11. Các cảnh báo tác động xấu đến sức khoẻ, môi trường: ............................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 12. Báo cáo khảo nghiệm sơ bộ (nếu có): Thời gian, địa điểm, loại đất, loại cây trồng, tác dụng của loại phân bón đã khảo nghiệm và những hạn chế trong quá trình sử dụng. II. Thông tin về tình hình sản xuất, nhập khẩu và sử dụng loại phân bón khảo nghiệm 1. Đối với phân bón nhập khẩu - Tên Đơn vị (Công ty), quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất phân bón: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ - Tình hình sử dụng ở Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất phân bón: Được sử dụng rộng rãi □ Được sử dụng hạn chế □ Sử dụng trên loại cây trồng: ......................... Sử dụng tại vùng đất: ................................... Sử dụng vào các giai đoạn nào của cây: ......................................................................................... 2. Đối với phân sản xuất trong nước: - Tên cơ sở (Công ty) sản xuất (kèm theo địa chỉ):.......................................................... ................................................................................................................................................ - Địa điểm sản xuất: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ - Sơ đồ quy trình sản xuất (kèm theo) □ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong tờ khai kỹ thuật này. Tổ chức, cá nhân đăng ký khai báo (Ký tên và đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản