Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên

Chia sẻ: Dangngoc Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
749
lượt xem
123
download

Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên

 1. Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên 22/09/2009 // Chưa có phản hồi // Xem: 4 387 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. 0 Mẫu chương trình điều hành Đại hội Đoàn thanh niên : Mẫu chương trình điều hành Đại hôi Đoàn Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh BCH Đoàn …………………………………………… *********** (đóng dấu treo BCH) Biên bản kiểm phiếu Bầu ban chấp hành Đoàn …………………………………………………….. Nhiệm kỳ…………………………. Hôm nay, vào hồi ……. giờ ……. ngày….. tháng …. năm ……… Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: ………..  đ/c 1.Ч/c……………………………………………..Trưởng ban 1. Đ/c ……………………………………………… Uỷ viên 2. Đ/c ………………………………………………… – nt ­ 3. Đ/c ………………………………………………… – nt ­ 4. Đ/c ………………………………………………… – nt ­ Căn cứ vào danh sách ứng, đề cử đã được Đại hội thống nhất biểu quyết là …….  đ/c   để   bầu   ……đ/c   vào   Ban   chấp   hành   Đoàn  …………………………………………. khoá ….., nhiệm kỳ …………………….. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:
 2. ­ Tổng số đại biểu được triệu tập là: ………. đ/c ­ Tổng số đại biểu có mặt khi bầu cử là: ………đ/c ­ Tổng số phiếu phát ra: ………. phiếu ­ Số phiếu thu về: ………. phiếu ­ Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu ­ Số phiếu không hợp lệ: ………… phiếu * Kết quả kiểm phiếu cụ thể cho từng người (xếp theo thứ tự bảng chữ cái A,B,C…)  như sau: STT Họ và tên Số phiếu được  Đạt tỷ lệ (%) bầu (So với tổng số  phiếu bầu) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 10. 11. ­ Căn cứ mục 2 điều 9 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn  thực hiện Điều lệ Đoàn. ­   Căn   cứ   kết   quả   kiểm   phiếu   và   số   lượng   uỷ   viên   BCH   khoá   ….nhiệm   kỳ  ………………….. đã được Đại hội biểu quyết thống nhất, các đồng chí sau đây đã 
 3. trúng   cử   vào   danh   sách   BCH   Đoàn  ……………………………………………………..,   nhiệm   kỳ  ………………………………………… (Xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp): stt Họ và tênH Số phiếu được bầu Tỷ lệ % (So với tổng số  phiếu bầu) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Biên bản này được lập thành 02 bảnB, thông qua Đại hội vào hồi……giờ…..       ngày…..tháng …. năm……….., đã đọc lại cho các thành viên trong Ban kiểm  phiếu cùng nghe, công nhận là đúng, không có ý kiến gì khác. T/m Đoàn chủ tịch                                                              T/m Ban kiểm phiếu Chương trình điều hành đại hội STT Thời gian Nội dung chương trình người  người  giới  thực  thiệu hiện 1. Văn nghệ chào mừng 1. Chào cờ (hát Quốc cah, bài ca chính thức  của Đoàn) tuyên bố lý do, khai mạc ĐH và  giới thiệu đại biểu
 4. 1. Bầu   Đoàn   chủ   tịch,   bầu   ban   thẩm   tra   tư  cách đại biểu (Nếu cóN), mời đoàn chủ tịch  lên làm việc. 1. Đoàn chủ tịch giới thiệu đoàn thư ký, mời  thư ký lên làm việc. Đoàn   chủ   tịch   công  bố   chương   trình,  thời  gian làm việc của Đại hội. 1. Trình bày báo cáo tổng kết, có kiểm điểm  của BCH;   chương trình công tác nhiệm kỳ  tới Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị  của ĐH Đoàn cấp trên. 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu  (nếu có). 1. Thảo luận các báo cáo 1. Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo đề án nhân  sự BCH khoá mới, ĐH thảo luận, biểu quyết  thông qua đề án; ĐH ứng đề cử; biểu quyết,  chốt   danh   sách   bầu   cử.   Bầu   ban   kiểm  phiếu, mời kiểm phiếu làm việc (đi in phiếu). 1. Tiếp tục tham luận 10. ĐH bầu cử (Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn,  tiến hành phát, thu phiếu, đi kiểm phiếu). 11. Hướng dẫn ĐH bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH  Đoàn cấp trên (nếu có) 12. ­ Phát biểu của cấp uỷ, Đoàn cấp trên. 13. Công bố kết quả bầu cử 14. Đoàn chủ tịch mời BCH mới ra mắt 15. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội 16. Đoàn   chủ   tịch   hướng   dẫn   ĐH   biểu   quyết  thông   qua   một   số   chỉ   tiêu   lớn   của   Nghị  quyết.
 5. 17. Tổng kết, bế mạc đại hội (chào cờ, không  hát) Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh BCH Đoàn…………………………………………… *********** Đại hội …… Hướng dẫn thể lệ bầu cử Bầu BCH Đoàn (Chi đoàn)……………………………………… KHOÁ ……. nhiệm kỳ………………………………. Kính thưa Đoàn chủ tịch Thưa đại hội! Để   giúp   Đại   hội   tiến   hành   bầu   cử   BCH   Đoàn   TNCS   Hồ   Chí   Minh  ……………………………………………….   khoá   ….,   nhiệm   kỳ  ……………………….   đúng  nguyên  tắc,   đạt   kết   quả   tốt.   Căn  cứ   Điều   lệ   Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban thường vụ  Trung ương Đoàn quy định. Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin hướng dẫn nguyên  tắc, thể lệ  bầu cử như sau: +  Đại   hội  đã   thống  nhất  biểu  quyết  số   lượng BCH  Đoàn  TNCS Hồ  Chí Minh  ……………………………………………………   khoá   …..,   nhiệm   kỳ  …………………… là  ….. đ/c. + Đại hội đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ……. đ/c trong danh sách ứng, đề cử  để chọn bầu ….. đ/c tham gia Ban chấp hành. 1) Về nguyên tắc bầu cử. ­ Đại hội tiến hành bầu BCH Đoàn bằng phương pháp bỏ phiếu kín.
 6. ­ Khi bầu cử, đại biểu không bầu ai thì gạch tên người đó. ­ Đại biểu phải tự mình gạch và bỏ phiếu, không được nhờ gạch và bỏ phiếu hộ. ­ Khi gạch phiếu chú ý gạch đúng và rõ ràng, gạch đậm nét cả họ và tên, nếu  gạch sai hoặc hỏng đề nghị gặp ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu khác. ­ Đại biểu bầu xong bỏ phiếu vào hòm phiếu đúng quy định. 2) Quy định về phiếu bầu. * Phiếu bầu hợp lệ: ­ Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, được in sẵn danh sách ….. đ/c đã được đại  hội thống nhất giới thiệu đề cử; được xếp theo vần chữ cái A, B, C … và có đóng  dấu   treo  của   BCH   Đoàn   TNCS   Hồ   Chí   Minh  ……………………………………………………… ­ Phiếu bầu thiếu so với số lượng đã được Đại hội quyết định vẫn là phiếu hợp lệ  (tức là bầu dưới ….. đ/c). * Phiếu không hợp lệ: là phiếu có một trong những đặc điểm saul: ­ Là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu của BCH Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh ………………………………………………………………… . ­ Phiếu bầu thừa số lượng đã được Đại hội biểu quyết (tức là từ …. đt/c trở lên). ­ Phiếu để trắng không bầu ai (tức là không gạch ait). ­ Phiếu xoá toàn bộ tên người trong danh sách bầu. ­ Phiếu gạch giữa dòng không rõ bầu ai, gạch ai. ­ Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông  qua. ­ Phiếu có ký hiệu riêng hoặc ký tên người bầu.
 7. 3) Về cách thức và thứ tự bỏ phiếu. ­ Để đảm bảo trật tự khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đề nghị Đoàn Chủ tịch và Thư  ký đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu trước, sau đó thứ tự đến các đại biêủ của Đại hội. ­ Đại biểu khi bỏ phiếu đề nghị trật tự, bỏ phiếu xong trở về đúng vị trí ngồi. Trên đây là hướng dẫn công tác bầu cử, nếu đại biểu nào chưa rõ đề nghị cho ý  kiến??????????????. Nếu đại biểu không có ý kiến gì, sau đây xin mời 2 đồng chí  trong Ban kiểm phiếu lên kiểm tra và niêm phong hòm phiếu. * Kính thưa Đại hội, để công tác bầu cử đạt hiệu quả cao, chúng tôi đề nghị các đ/ c  đại   biểu  phát  huy  tinh  thần  trách  nhiệm cao nhất  của  mình  thực hiện đúng  nguyên tắc bầu cử mà Ban kiểm phiếu hướng dẫn. Xin mời các đồng chí trong Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu. ——————————————————————————————   Những chú ý trong khi điều hành:     ­ Khi phát phiếu xong, phải hỏi lại xem ” Có còn đại biểu nào chưa có phiếu “. ­ Khi đại biểu bỏ phiếu xong, phải hỏi lại ” Có còn đại biểu nào chưa bỏ phiếu ”  nếu không có ý kiến gì lúc đó mới tiến hành mang hòm phiếu đi kiểm phiếu. Sau  đó xin mời Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành chương trình Đại hội. Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh BCH Đoàn…………………………………………… *********** Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Dự Đại hội Đoàn……………………………………. lần thứ……..
 8. ­ Trên cơ sở hồ sơ do Ban tổ chức đại hội Đại biểu Đoàn ……………………….. lần  thứ …….. cung cấp. ­ Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu như  sau: 1) Tổng số đại biểu được triệu tập: …….. đ/c Trong đó: ­ Đại biểu đương nhiên là: …… đ/c = …….% ­ Đại biểu bầu từ cơ sở: …….. đ/c = ……% ­ Đại biểu chỉ định là: …… đ/c = ……% ­ Đại biểu nữ là: …… đ/c = …..% 2) Về độ tuổi: ­ Tuổi trung bình là …….. ­ Tuổi thấp nhất là: …… tuổi ­ Tuổi cao nhất là: …….tuổi 3) Về trình độ : *Trình độ văn hoá: ­ Tốt nghiệp PTTH:….. đ/c= …..%          – Đang học PTTH: …… đ/c = …..% * Trình độ chuyên môn: ­ Thạc sỹ: ….. đ/c = …..%               – Đại học: ……… đ/c = …..% ­ Cao đẳng: ….. đ/c= …..%               – Trung cấp: …….. đ/c= …..% ­ Sơ cấp: ….. đ/c = …..%
 9. * Trình độ lý luận chính trị: ­ Đại học: …. đ/c= …..% ; Trung cấp: ……đ/c = …..%; Sơ cấp: …..đ/c = …..% 4) Tổng số đại biểu là đảng viên: ……. đ/c= ……% ­ Đại biểu là uỷ viên BCH Đoàn các cấp: …….đ/c= …….% Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí MinhC, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và  kết quả thẩm tra. Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin báo cáo: Tính  đến   …..giờ….   ngày  …tháng…..năm……….   có   ……….đồng   chí  trên  tổng  số………. đại biểu được triệu tập (=……%)đại biểu đủ tư cách dự Đại hội. ® Đại biểu vắng mặt là:………… đ/c; có lý do: …….., không có lý do………. Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu vẫn tiếp tục làm  việc. Đại biểu nào có ý kiến hoặc có phát hiện gì mới về tư cách đại biểu xin trực  tiếp gặp hoặc trao đổi bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc Ban thẩm tra tư  cách đại biểu để xác minh làm rõ. T/m Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đoàn TNCS   Hồ Chí Minh                     (Mẫu xây dựng đề án nhân sự Ban chấp  hành) bch Đoàn…………………………………………… *********** (đóng dấu treo BCH) Đề án Xây dựng BCH Đoàn……………………………….. khoá…… nhiệm kỳ……………………………
 10. Ban   chấp   hành   Đoàn…………………………………………   khoá   ….   là   cơ   quan  lãnh   đạo   cao   nhất   của   Đoàn   ……………………………….   trong   nhiệm   kỳ  ……………. . Để đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu  nhi trong thời gian tới, việc xây dựng BCH Đoàn khoá …… phải bảo đảm tính khoa  học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng quy định của  Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. I. Những căn cứ        để xây dựng BCH Đoàn : 1. Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh của Ban thường vụ  Trung ương Đoàn. 2. (Căn cứ nghị quyết của cấp uỷ Đảng; nhiệm vụ chính trị của đơn vị). 3. Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc tổ chức đại hội Đoàn. 4. Căn cứ yêu cầu của công cuộc đổi mới;  xuất phát từ tình hình thực tế lãnh đạo,  chỉ   đạo   công   tác   Đoàn   và   phong   trào   TTN   của   Đoàn   ………………..  ……………………..trong nhiệm kỳ …………… và nhiệm vụ trong thời gian tới. II. Yêu cầu lựa chọn nhân sự Ban chấp hành: 1. Xây dựng một tập thể BCH Đoàn đảm bảo phẩm chất chính trị, vững vàng đủ  năng lực và uy tín, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động lãnh đạo công tác  Đoàn và phong trào TTN của đơn vị. 2. BCH Đoàn cần có cơ cấu hợp lý, thiết thực bao gồm các đồng chí có đủ tiêu  chuẩn và điều kiện tham gia để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công,  tránh cơ cấu hình thức, cần có tỷ lệ cán bộ nữ hợp lý. 3. Bảo đảm tính  kế thừa và phát triển, độ tuổi bình quân ….. tuổi. III. Tiêu chuẩn uỷ viên BCH Đoàn:
 11. Uỷ viên BCH Đoàn cần đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 1. Có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác  ­Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước  do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 2. Có đạo đức cách mạng, lối sống trung thực, lành mạnh, gương mẫu; có ý thức  tổ chức kỷ luật, có phong cách và phương pháp công tác tốt. 3. Có sức khoẻ, tâm huyết và lòng nhiệt tình cao; có khả năng vận động thanh  thiếu niên; được cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong địa phương, đơn vị tín nhiệm. 4. Có trình độ học vấn, năng lực, kiến thức công tác xã hội, có khả năng tham gia  xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác của Đoàn; tiếp  thu và cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên vào lĩnh vực công  tác mình phụ trách. (Căn cứ vào tiêu chuẩn chungnêu trên, cơ sở cần cụ thể hoá phù hợp với yêu cầu  tình hình thực tế của đơn vị mình). IV. Dự kiến về thành phần cơ cấu, số lượng BCH Đoàn: 1. Về số lượng dự kiến …..đ/c.  (Theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và yêu cầu thực tế của đơn vị, đảm bảo  tính thiết thực và hiệu quả). 2. Về cơ cấu: (Trên cơ sở số lượng uỷ viên Ban chấp hành theo dự kiến, cần đảm bảo cân đối  khu vực, độ tuổi, nam nữ… một cách hợp lý, phải chuẩn bị phương án gợi ý và giải  trình trước Đại hội) Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh Đoàn…………………………………………… ***********
 12. biên bản Đại hội Đoàn ………… khoá….. Nhiệm kỳ ……….N Hôm nay, vào hồi ….. ngày ……, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ……….. tiến hành đại  hội lần thứ ….., nhiệm kỳ…….., tại địa điểm……. * Đại hội vinh dự được tiếp đón: ­ Đ/c ………….. – Đại diện Đoàn cấp trên. ­ Đ/c ………….. – Đại diện cấp uỷ ­ Đ/c …………… ­ Đại hội có mặt …… đoàn viên (đại diện cho) tổng số …. đoàn viên. * Tiến trình Đại hội: ­ Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí: 1. Đ/c……………. 2. Đ/c……………. 3. Đ/c……………. 4. Đ/c……………. 5. Đ/c……………. ­ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn thư ký gồm các đồng chí: 1. Đ/c……………. 2. Đ/c…………….
 13. * Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN của Đoàn  …….. nhiệm kỳ …….. và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ………. do  đồng chí …….. – (chức vụ). * Đại hội cũng đã nghe các ý kiến tham luận góp ý bổ sung vào báo cáo tổng kết  và phương hướng nhiệm kỳ tới của các đoàn viên dự đại hội. * Đại hội nghe đồng chí …….. thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày dự thảo đề  án nhân sự BCH Đoàn…… khóa ….., nhiệm kỳ …… do BCH Đoàn nhiệm kỳ …….  xây dựng. ­ Đại hội nhất trí 100 % thống nhất với dự thảo đề án về yêu cầu tiêu chuẩn, cơ  cấu, số lượng uỷ viên BCH khoá I. * Đại hội tiến hành ứng, đề cử và biểu quyết 100% thống nhất danh sách bầu BCH  khoá ……..gồm các đồng chí: 1.Ч/c……………. 2.Ч/c……………. 3.Ч/c……………. 4.Ч/c……………. 5.Ч/c……………. 6.Ч/c……………. 7.Ч/c……………. …….. * Đại hội biểu quyết 100% thống nhất bầu Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí: 1. Đ/c……………. 2. Đ/c……………. 3. Đ/c…………….
 14. * Đại hội tiếp tục thảo luận * Đại hội tiến hành bầu cử. *   Đại   hội   nghe   ý   kiến   phát   biểu   chỉ   đạo   của   đồng   chí   …….  ……………………………….. đại diện cấp uỷ *   Đại   hội   nghe   ý   kiến   phát   biểu   chỉ   đạo   của   đồng   chí   …….  ………………………………… đại diện Đoàn cấp trên * Đ/c …….. thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử: ­ Kết quả kiểm phiếu như sau: stt Họ và tên Số phiếu bầu / tổng số  Đạt tỷ lệ phiếu (%) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ­  Các đồng chí  trúng cử  vào Ban chấp hành Đoàn …….  khoá …..,  nhiệm kỳ  ………, gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đ/c……………. 2. Đ/c……………. 3. Đ/c……………. 4. Đ/c……………. 5. Đ/c……………. * Đại hộitiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Gồm có: 1. Đ/c…………….
 15. 2. Đ/c……………. 3. Đ/c……………. ………. ­ Đồng chí …………., thay mặt BCH khoá ……. lên cảm ơn, tuyên hứa và nhận  nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra. * Đồng chí ………… thay mặt Đoàn thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết đại  hội. * Đồng chí ……….. thay mặt Đoàn Chủ tịch lên hướng dẫn Đại hội thông qua Nghị  quyết đại hội. * Đại hội biểu quyết 100% thống nhất với các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết đề ra. * Đại hội bế mạc vào hồi …….. ngày…….. T /m đoàn chủ tịch                                                             T /m thư ký đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh                      Hải Phòng, ngày …. tháng …. năm …… bch Đoàn…………………………….. *********** (đóng dấu treo BCH) Nghị quyết  Đại hội Đoàn…………………………………………………… lần thứ…….. Nhiệm kỳ N……………………………..
 16. Hôm   nay,   ngày   ……………….   Đoàn   TNCS   Hồ   Chí   Minh   Đoàn  ………………………………   tiến   hành   đại   hội   lần   thứ   …….   nhiệm  kỳ……………….. Đại hội vinh dự được tiếp đón: đồng chí………………………. (đại diện cấp uỷ) đồng chí……………………….. (đại diện đoàn cấp trên) ……………………………………………………………… và   ………   đoàn   viên   đại   diện   cho   …….   đoàn   viên   của   Đoàn  ……………………………………… Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của  Đoàn ……………………………….. nhiệm kỳ …………………… và phương hướng,  nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ……………………….; Đại hội cũng đã nghe các báo  cáo tham luận của các đại biểu đại hội góp ý bổ sung vào báo cáo tổng kết và  phương hướng nhiệm kỳ tới; Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ  và Đoàn cấp trên. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn …………………………… khoá …, nhiệm  kỳ …………………… thống nhất:
 17. Quyết nghị 1. Tán thành báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm  kỳ …………… và phương hướng công tác nhiệm kỳ ………………….. 2. Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của: ­   Đ/c  …………………………………………………………………………………………… ………….. …………………………………………………………………………………………… …………………… ­   Đ/c  …………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………………… ­ Đại hội trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn viên để bổ sung vào  phương hướng, nhiệm vụ công tác và tổ chức chỉ đạo thực hiện. 3. Đại hội thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu cụ thể như sau: + …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
 18. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 4.   Đại   hội   bầu   ra   ……..   đồng   chí   đủ   tiêu   chuẩn   vào   Ban   chấp   hành   Đoàn  ……………………. khoá ….., nhiệm kỳ ………………….. 5. Đại hội giao cho Ban chấp hành khoá …., nhiệm kỳ …………………. căn cứ  Nghị quyết đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện  thắng lợi Nghị quyết đại hội. T /m đoàn chủ tịch                                                             T /m thư ký đoàn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản