intTypePromotion=1

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
833
lượt xem
66
download

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN BẢN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Hôm nay, ngày…………… tháng…………… năm 2009, tại ……………, Chúng tôi gồm có: Phần I. Những người thừa kế: 1. Ông …………… Sinh năm: …………… - Số CMND: …………… Cấp ngày: ……………; - Nơi cấp: Công an ……………. - Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, thành phố Hà Nội. 2. Bà …………… (là vợ của ông……………) Sinh năm: …………… - Số CMND: ……………; Cấp ngày: …………… - Nơi cấp: Công an ……………
  2. - Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, thành phố Hà Nội. Phần II. Sự việc và các cam đoan của các bên: Chúng tôi là những người thừa kế theo pháp luật của Ông ……………(là vợ/chồng của……………) đã chết năm ……………theo giấy chứng tử số ……………do UBND quận ……………cấp ngày ……………. Theo Hồ sơ phân chia thừa kế thì ông ……………trước khi mất không để lại di chúc gì, không để lại nghĩa vụ tài sản gì. Ông ……………có một người vợ duy nhất là bà ……………. Ông …………… và bà ……………có …………… người con chung là: ……………và ……………. Ngoài ra ông ……………không có ai là vợ, con đẻ, con nuôi, con riêng nào khác. Bố đẻ, mẹ đẻ của ông …………… (lưu ý mất trước hay sau người để lại di sản) đã mất từ lâu. Ông ……………. không có bố mẹ nuôi. Như vậy theo bản khai về việc xin phân chia di sản thừa kế do bà …………… tại Văn phòng Công chứng Việt; Thông báo nội dung phân chia tài sản thừa kế tại UBND Phường …………… , Hà Nội, từ ngày …………… tháng …………… năm 2008 đến ngày …………… tháng …………… năm 2008, Văn Phòng Công chứng Việt không nhận được khiếu nại, tố cáo nào; đến nay những người được hưởng di sản thừa kế gồm chúng tôi là: Bà …………… ; …………… và …………… có số Chứng minh nhân dân và Hộ chiếu như trên. Chúng tôi cam đoan những lời khai, hồ sơ và quá trình trên là đúng sự thật. Nếu sau này có ai khiếu nại, chứng minh họ là người được thừa kế mới và hợp pháp của ông
  3. …………… thì chúng tôi xin cùng chịu trách nhiệm liên đới hoàn toàn trước pháp luật kể cả việc đem tài sản riêng của mỗi người ra để đảm bảo cho lời khai này, để đền bù, bồi thường thiệt hại cho người thừa kế phát sinh, cho bên thứ ba nào bị thiệt hại và không yêu cầu Công chứng viên và Văn phòng Công chứng ký tên dưới đây chịu trách nhiệm gì về những sự việc, chi tiết chúng tôi liệt kê trong Văn bản này. Tôi cam đoan việc phân chia di sản thừa kế này không làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt bình thường của bất kỳ ai. Phần III. Nội dung phân chia cụ thể: 1. Tài sản để phân chia: Di sản của ông …………. để lại là khối bất động sản thuộc sở hữu chung với bà ………….. tại địa chỉ …………………………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ……………, Hồ sơ gốc số …………….QĐUB/……………do UBND ……………cấp ngày ……………. Thông tin cụ thể về bất động sản trên như sau: a/ Nhà ở: Địa chỉ: ……………Quận ……………- Hà Nội. Tổng diện tích sử dụng: ……………m2 Kết cấu nhà: ……………- Mái BTCT; Số tầng: …………… b/ Đất ở: Thửa đất số:..\...; Tờ bản đồ số:..\......;Diện tích: ……………m2 ;
  4. Hình thức sử dụng: Riêng:……\………m2 ; Chung: ……m2. 2. Xác định Di sản: - Chúng tôi xác định Bất động sản trên có một phần là của bà ………………. Một phần còn lại là di sản của ông ………………. - Những người thừa kế đồng ý nhận di sản thừa kế. 3. Phân chia Di sản cụ thể như sau: Các bên thống nhất, phần di sản của ông ………….. sẽ là một nửa và được chia đều cho …………… người. Anh ……………và ……………không có nhu cầu sử dụng và sở hữu nên đồng ý nhường toàn bộ phần di sản mà các anh được hưởng cho bà ……………. Kết quả cuối cùng của sự phân chia di sản tại văn bản này cụ thể như sau: Bà …………… sẽ nhận toàn bộ phần di sản do ông ………… để lại cùng với tài sản riêng của bà - tức bà ………… được toàn quyền sang tên trước bạ và sử dụng, sở hữu với bất động sản tại địa chỉ ………… theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ………, hồ sơ gốc số ………. do …….. cấp ngày …….. Chúng tôi từng người đã đọc và được nghe đọc lại hợp đồng và đồng ý, cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng. Những người thừa kế
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2