intTypePromotion=3

VĂN BẢN KHAI NHẬN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Chia sẻ: Lê Cao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
181
lượt xem
24
download

VĂN BẢN KHAI NHẬN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu tham khảo về trong việc thừa kế tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VĂN BẢN KHAI NHẬN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN BẢN KHAI NHẬN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ (Tài sản:.................................................................................................) Số Công chứng: ………........ Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD. VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Trụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN BẢN KHAI NHẬN VÀ PHÂN CHIA DI S ẢN THỪA K Ế Hôm nay, ngày ........ tháng ....... năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm: - Ông/Bà ................. sinh năm: ..........., CMND số: ................. do Công ............. cấp ngày ...................., đăng ký hộ khẩu thường an trú:................................ Cùng các con là: - Ông/Bà ................. sinh năm: ..........., CMND số: ................. do Công ............. cấp ngày ...................., đăng ký hộ khẩu thường an trú:................................ - Ông/Bà ................. sinh năm: ..........., CMND số: ................. do Công ............. cấp ngày ...................., đăng ký hộ khẩu thường an trú:................................ Bằng Văn bản này, chúng tôi khai đúng sự thật rằng: 1. Ông/Bà ............. và vơ/chồng là ba/ông ............... là đồng sở hữu nhà gắn ̣ ̀ liền với đất và quyền sử dụng thửa đất tại địa chỉ: Số ................................., thanh phố Hà Nôi theo “Giấy chứng nhận ……………………” ̀ ̣ số: ......................; Hồ sơ gốc số/số vao sổ câp Giây chứng nhân quyên sử ̀ ́ ́ ̣ ̀ dung đât: ................... do UBND ..............., thanh phố Hà Nôi cấp ̣ ́ ̀ ̣ ngày ............. (sau đây trong hợp đồng gọi tắt là “Bất động sản”). Đặc điểm cụ thể như sau: a/ Nhà ở: - Địa chỉ: ............................................................, thành phố Hà Nội - Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông) - Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông) - Kết cấu nhà: .................................. - Số tầng: ....................... b/ Đất ở: - Thửa đất số: ........................... - Tờ bản đồ số: ........................ - Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông) - Hình thức sử dụng: + Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông) + Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông)
  3. 2. Ông/Bà ................. là chông/vợ, bô/mẹ chúng tôi đã chết ngày .............. theo ̀ ́ “Giấy chứng tử” số: ........ quyển sô: .........., do UBND .................., thanh ́ ̀ phố Hà Nôi cấp ngày ............... Khi chết, ông/bà ............... không để lại di ̣ chúc; không để lại một nghĩa vụ về tài sản nào mà những người thừa kế di sản của ông/bà ……………………….. phải thực hiện. 3. Ông/Bà ................... có một người chồng duy nhất là ba/ông ̀ .......................... Ông ................. và bà ............. có .......... (……….) người con chung là: Ông/Bà Ngoài những người con nêu trên, ............................................. ông/bà ................ không có người con đẻ, con nuôi nào khác. Bố mẹ đẻ của ông/bà ................... đã chết trước ông/bà .................; Ông/Bà .................. không có bố, mẹ nuôi. 4. Không người nào trong số chúng tôi không được quyền hưởng di sản th ừa kế của ông/bà ............... theo quy định của Điều 643 Bộ luật Dân sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 5. Trước khi lập Văn bản khai nhận và phân chia di san thừa kế này, chúng tôi ̉ không có ai làm văn bản từ chối nhận di sản thừa kế. 6. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì di sản của ông/bà ................... có một phần Bất động sản nêu tại Điểm 1 trên đây và những người được thừa kế di sản đó gồm ông/bà ................ và các con là: Ông/bà ......................................... 7. Chúng tôi xin cam đoan những điều chúng tôi khai trong Văn b ản này là hoàn toàn đúng sự thật. Chúng tôi không khai thiếu thừa kế, không gi ấu th ừa kế. Nếu sai hoặc sau này còn có ai khác khiếu nại và chứng minh được họ là chủ sở hữu hợp pháp của một phần Bất động sản nêu tại Điểm 1 hoặc là người thừa kế hợp pháp của ông/bà .............................. thì chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin đem tài sản củ a mình ra để đảm bảo cho lời khai này. 8. Nay, bằng văn bản này chúng tôi đồng ý nhận di sản thừa kế của ông/bà ................ để lại là một phần Bất động sản nêu tại Điểm 1 trên đây như sau: ............... 9. Bằng văn bản này, chúng tôi đồng ý tặng cho toàn bộ phần di sản mà mình được hưởng thừa kế từ ông/bà……………… cho ông/bà………………… Như vậy, sau khi khai nhận thừa kế thì toàn bộ Bất động sản trên sẽ được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đứng tên: Ông/Bà ................. 10. Sau khi tự đọc lại nguyên văn Văn bản khai nhận và phân chia di s ản th ừa kế này, chúng tôi công nhận đã hiểu rõ, chấp nhận hoàn toàn nội dung của văn bản và nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật khi lập 3
  4. và ký văn bản khai nhận di sản thừa kế này. Chúng tôi ký tên dưới đây làm bằng chứng. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN Hôm nay, ngày ...... tháng ....... năm 2010 (Ngày ...................................., năm hai nghin không trăm mười), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà ̀ Nội: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tôi, Bùi Văn Dòn - Công chứng viên Văn ph òng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội ký tên dưới đây: CÔNG CHỨNG: - Văn bản khai nhận và phân chia di sản thừa kế này do Ông/Ba ̀ ................. và các con gồm: Ông/Bà ................................. - những người có tên, CMND và địa chỉ nêu ở phần trên lập và cùng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản. Đồng thời cam đoan chỉ có họ là nh ững người được hưởng thừa kế di sản của ông/bà ............................. là một phần ngôi nhà và quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điểm 1 của văn bản này; - Tại thời điểm Công chứng, những người có tên trên có năng l ực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật; - Sau khi thực hiện niêm yết nội dung khai nh ận thừa kế di s ản c ủa ông/ba ̀ .......................... tại UBND ................, thanh phố Hà Nôi từ ngày ....................... ̀ ̣ đến ngày ………..............., Văn phòng Công chứng Đại Việt - thành phố Hà Nội không nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến người thừa kế hoặc liên quan đến di sản; - Nội dung khai nhận thừa kế di sản phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; - Những người khai nhận thừa kế di sản đ ã đọc lại văn bản, đồng ý với toàn bộ nội dung của văn bản khai nhận thừa kế này và đ ã ký tên vào văn bản này trước sự có mặt của tôi. Văn bản khai nhận và phân chia di san thừa kế này gồm có 10 Điêm, …….t ờ, ̉ ̉ ……..trang (trong đó có 01 trang bia và 01 trang lời chứng), được lâp thanh 04 ̀ ̣ ̀ bản chính có giá trị phap lý như nhau. Lưu 01 ban chinh tại Văn ph òng Công ́ ̉ ́ chứng Đại Việt - thành phố Hà Nội. Số Công chứng: ………..... Quyển số 03 TP/CC- SCC/HĐGD. CÔNG CHỨNG VIÊN
  5. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản