intTypePromotion=1
ADSENSE

Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hóa thủy sản triệu hồi hoặc bị trả về)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

102
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hóa thủy sản triệu hồi hoặc bị trả về)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hóa thủy sản triệu hồi hoặc bị trả về)

  1. Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hóa thủy sản triệu hồi hoặc bị trả về) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Fax (có điện thoại xác nhận), thư điện tử hoặc đăng ký trực tuyến qua Internet sau đó nộp bản chính cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6 Thời hạn giải quyết:Cơ quan kiểm tra xem xét và thẩm tra các nội dung có liên quan và Cấp thông báo miễn kiểm tra/văn bản nêu rõ lý không đủ điều kiện miễn kiểm tra (trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị miễn kiểm tra) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ hàng làm văn bản đề nghị miễn kiểm tra. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận văn bản, xem xét và thẩm tra các nội 2. dung liên quan. Cấp thông báo miễn kiểm tra/văn bản nêu rõ lý do không đủ điều 3. kiện miễn kiểm tra Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa 1. thủy sản: theo mẫu tại Phụ lục 1b. Số bộ hồ sơ: 02 bộ
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an Quyết định 1. toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản: theo mẫu tại 118/2008/QĐ-BNN Phụ lục 1b ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Hàng hóa thủy sản được sản xuất từ cơ sở trong Quyết định danh sách miễn kiểm tra do Cục Quản lý Chất 1. 118/2008/QĐ-BNN lượng Nông Lâm sản và Thủy sản công bố từng ng... thời kỳ hoặc; Quyết định Hàng hóa đã thực hiện kiểm tra chứng nhận CL, 2. 118/2008/QĐ-BNN VSATTP trước khi xuất khẩu. ng...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2