intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục " Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

115
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

  1. Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Cơ quan kiểm tra xem xét và thẩm tra các nội dung có liên quan và Cấp thông báo miễn kiểm tra/văn bản nêu rõ lý không đủ điều kiện miễn kiểm tra (trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị miễn kiểm tra)
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo kết quả Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ hàng làm văn bản đề nghị miễn kiểm tra Cơ quan kiểm tra tiếp nhận văn bản, xem xét và thẩm tra các nội 2. dung liên quan Cấp thông báo miễn kiểm tra/văn bản nêu rõ lý không đủ điều 3. kiện miễn kiểm tra Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa 1. thủy sản: theo mẫu tại Phụ lục 1b.
  3. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an Quyết định 1. toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản: theo mẫu tại 118/2008/QĐ-BNN Phụ lục 1b ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Hàng hóa thủy sản được sản xuất từ cơ sở trong Quyết định danh sách miễn kiểm tra do Cục Quản lý Chất 1. 118/2008/QĐ-BNN lượng Nông Lâm sản và Thủy sản công bố từng ng... thời kỳ;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=115

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2