Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Chia sẻ: Nguyễn Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
15
lượt xem
3
download

Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu mô hình chi phí trên các khối dựng sẵn trong xử lý truy vấn với các yếu tố chi phí cơ sở, trong đó có sự xem xét bổ sung chi phí xử lý trên các lớp sưu tập gộp nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

cj<br /> ci<br /> Ak<br /> <br /> fan(ci , Ak , cj )<br /> Al<br /> <br /> share(ci , Al ,cj )<br /> Đối tượng<br /> <br /> Phạm vi<br /> <br /> Tham số<br /> <br /> Ý nghĩa<br /> <br /> c i,k<br /> <br /> Lực lượng của lớp ci,k (tức là lớp con thứ k của lớp thứ i theo phân cấp lớp<br /> hợp thành)<br /> <br /> ci,k<br /> <br /> Số các trang sử dụng cho lớp ci,k<br /> <br /> SCi,k<br /> <br /> Kích thước của đối tượng (tính bằng byte) của lớp ci,k<br /> <br /> qi<br /> <br /> Số các lớp con trong phân cấp lớp con có gốc là lớp ci<br /> <br /> fani-1,j,i,k<br /> CSDL<br /> lp<br /> NPi,k<br /> b<br /> PS<br /> <br /> Truy vấn<br /> <br /> fan-out đối với phân cấp lớp hợp thành từ lớp con thứ j của lớp ci-1 với lớp<br /> con thứ k của lớp ci<br /> Chiều dài đường dẫn của biểu thức đường dẫn, nghĩa là, số các lớp thuộc<br /> về biểu thức đường dẫn trong phân cấp lớp hợp thành.<br /> Số các đối tượng (của lớp con thứ k của lớp ci) trên mỗi trang. Nếu<br /> SCi,k < PS thì NPi,k là  PS  , ngoài ra nó có giá trị là 1.<br /> <br /> <br />  SCi , k <br /> <br /> Hệ số phân đầu ra fan trung bình của chỉ mục B+-cây<br /> Kích thước trang của hệ thống file (đơn vị là byte).<br /> <br /> refi,k<br /> <br /> Số các tham chiếu đối tượng đối với lớp con thứ k trong lớp ci trong tiến<br /> trình định giá biểu thức đường dẫn theo phân cấp lớp hợp thành.<br /> <br /> SELi<br /> <br /> Số các đối tượng được chọn của truy vấn theo tân từ trên lớp ci<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản