intTypePromotion=1
ADSENSE

Mối quan hệ biện chứng tự nhiên xã hội phân tích vấn đề môi trường việt nam - 1

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

82
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mối quan hệ biện chứng tự nhiên xã hội phân tích vấn đề môi trường việt nam - 1', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mối quan hệ biện chứng tự nhiên xã hội phân tích vấn đề môi trường việt nam - 1

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Vấn đề là gì? Trái Đất một hành tinh kì diệu và khác biệt. Nó khác với mọi hành tinh khác ở chỗ nó có sự sống và nó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Sự sống trên Trái Đất đ ã bắt đầu từ những th ành ph ần nhỏ bé nhất. Sự sống ấy đ ã phát triển lên ngày m ột lớn mạnh. Thế rồi con ngư ời xuất hiện. Kể từ lúc ấysự sống trên Trái Đất đ ã thực khác trước. Con người đã làm biến đổi thế giới xung quanh họ một cách mạnh mẽ h ơn b ất kì sinh vật nào khác cùng tồn tại trên Trái Đất này. Điều gì đã làm cho họ có được kh ả n ăng đó - đó là tư duy để hành động. Một trong số những vấn đ ề làm cho con người phải tư duy nhiều nhất, có lịch sử lâu dài nh ất là mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội. Tự nhiên và xã hội là hai khái n iệm lớn nhất và gần gũi nhất với con người. Con người đồng thời tồn tại và là sản phẩm của tự nhiên và xã hội do đó con người quan tâm đến hai thực thể này là lẽ đương nhiên. Kể từ khi ra đời quan đ iểm về mối quan hệ này đ ã thay đ ổi khá nhiều. Trong một thời gian rất d ài hai khái niệm này đ ã được đem đối lập nhau, theo quan điểm đó tự nhiên và xã hội ho àn toàn tách rời nhau, không liên quan đến nhau. Quan đ iểm này n gày nay vẫn còn tồn tại trong quan đ iểm nhiều người đ ã d ẫn đến nhiều hành vi phá hủy thiên nhiên mà họ không biết rằng đang phá hủy tương lai chính con em mình. Quan niệm n ày qu ả là một sai lầm lớn, thưc tế và lí luận khoa học đều chứng tỏ rằng tự nhiên và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nó cùng nằm trong một tổng thể bao gôm tự nhiên, con người và xã hội. Con người và xã hội đã dựa trên nền tảng tự nhiên mà tồn tại và phát triển, nhưng chính trong quá trình tồn tại và phát triển ấythì nền tảng tự nhiên lại bị phá hủy, đăc 0
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b iệt là trong thời đ ại hiện nay khi khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ va dân số toàn cầu đ ang bùng nổ thì tự nhiên và môi trường càng b ị phá hủy mạnh mẽ hơn. Các nhà bác h ọc nhìn xa trông rộng như Z.Lamark, 1820 đã viết: "Mục đích của con n gười dường như là tiêu diệt nòi giống mình, trước hết là làm cho Trái Đất trở thành không thích hợp với sự cư trú". Nếu chúng ta không muốn tiên đoán oan nghiệt n ày trở thành sự thật thì đã đến lúc đ ể h ành động trước khi quá muộn. Đã đến lúc con người cần xác định rõ mối quan hệ giữa xã hội của họ vơí tự nhiên và quan tâm đến các vấn đề môi trường. Việt Nam một nư ớc đang trong quá trình CNH-HĐH đ ất n ước, chúng ta cũng có những vấn đ ề về môi trường, chúng ta cần phải có quan điểm đúng đắn đ ể giải quyết những vấn đề này trước khi mọi việc trở nên quá tồi tệ. Mục đ ích của đề tài Tiểu luận này đư ợc viết nhằm nêu lại quan đ iểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệ giữa tự nhiên và xã h ội đồng thời trên cơ sở: Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam. Bên cạnh đó nó cũng được hi vọng có thể thay đổi được nhận thức xã hội nhằm tạo ra những thay đ ổi tích cực trong hành động của mỗi cá nhân, tạo thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam. phần một 1 . Cơ sở lí luận: Mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội đã được con người quan tâm từ rất sớm, cho đ ến nay quan niệm về vấn đ ề n ày đã trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết. 1 .1. Các khái niệm: 1
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Để bắt đầu chúng ta h ãy làm rõ các khái niệm: Tự nhiên: theo nghĩa rộng tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất vô cùng vô tận. Theo n ghĩa này thì con người và xã hội loài người cũng là một bộ phận của tự nhiên. Chúng ta xem xét tự nhiên theo ngh ĩa này. Xã hội: xã hội là hình thái vận động cao nhất của vật chất, h ình, thái này lấy mối quan hệ của con người và sự tác động lẫn nhau giữa người với người làm n ền tảng. Theo Mác: "Xã hội không phải gồm các cá nhân ngư ời. Xã hội biểu hiện tổng số mối liên hệ và nh ững quan hệ của các cá nhân với nhau". 1 .2. Mối quan hệ biên chứng giữa tự nhiên và xã hội: Tự nhiên và xã hội thực sự có một mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau: 1 .2.1 Xã hội - bộ phận đ ặc thù của tự nhiên: Theo đ ịnh nghĩa tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan vậy con n gười và xã h ội lo ài người cũng là một bộ phận của thế giới vật chất ấy - con người và xã hội ncũng là bộ phận của tự nhiên. Nguồn gốc của con người là tự nhiên. Quá trình phát triển của tự nhiên đã sản sinh ra sự sống và theo quy luật tiến hóa, trong những đ iều kiện nhất đ ịnh, con người đ ã xuất hiên từ động vật. Con người sống trong giới tự nhiên như mọi sinh vật khác bởi con người là một sinh vật của tự nhiên. Ngay cả bộ óc con người, cái mà con người vẫn tự hào cũng chính là sản phẩm cao nhất của vật chất. Chính tự nhiên là tiền đ ề cho sự tồn tại và phát triển của con người. Con ngư ời ra đời không chỉ nhờ những quy luật sinh học mà còn nhờ lao động. Lao động là một quá trình được tiến hành giữa con người với tự nhiên, trong quá trình này con người khai thác và cải tiến giới tự nhiên để đáp ứng nhu cầu tồn tại của 2
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com m ình. Trong lao đ ộng cấu tạo cơ th ể người dần hoàn thiện và do nhu cầu trao đổi thông tin ngôn ngữ xuất hiện. Lao động và ngôn ngữ là hai kích thích chủ yếu chuyển b iến bộ n•o động vật thành bộ n ão người, tâm lý động vật thành tâm lý người. Sự h ình thành con người đ i kèm với sự hình thành các quan hệ giữa người vứi n gười, cộng đồng người dần thay đ ổi từ mang tính bầy đàn sang một cộng đồng mới khác hẳn về chất, ta gọi đó là xã hội. Đây cũng là quá trình chuyển biến từ vận động sinh học thành vận động xã hội. Vậy xã hội là gì? Xã hội là hình thái vận động cao nhất của vật chất, hình thái này lấy mối quan hệ của con người và sự tác động lẫn nhau giữa người với người làm nền tảng. Xã hội b iểu hiện tổng số mối liên h ệ và những quan hệ của các cá nhân với nhau, "là sản phẩm của sự tác động qua lại giữa những con người". Như vậy xã hội cũng là một bộ phận của tự nhiên. Song bộ phận này có tính đặc thù thể hiện ở chỗ: phần còn lại của tự nhiên ch ỉ có những nhân tố vô thức và mù quáng tác động lẫn nhau; còn trong xã hội, nhân tố hoạt động là của con ngư ời có ý thức, hành động có suy nghĩ và theo đuổi những mục đ ích nhất định. Hoạt động của con ngư ời không chỉ tái sản xuất ra chính bản thân mình mà còn tái sản xuất ra giới tự nhiên. 1 .2.2. Tự nhiên - Con người - Xã hội nằm trong một chỉnh thể thống nhất: Con người và xã hội không chỉ là một bộ phận của tự nhiên. Hơn th ế tự nhiên - con ngư ời - xã hội nằm trong một chỉnh thể thống nhất. Theo nguyên lí về tính thống nhất vật chất của thế giới th ì thế giới tu y vô cùng phức tạp, đ a d ạng và được cấu th ành từ nhiều yếu tố khác nhau song suy đến cùng có 3
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b a yếu tố cơ b ản là tự nhiên, con người và xã hội loài người. Ba yếu tố này th ống nhất với nhau trong một hệ thống tự nhiên - con người - xã h ội bởi chúng đều là những d ạng thức khác nhau, những trạng thái, đặc tính, mối quan hệ khác nhau của vật chát đ ang vận động. Thế giới vật chất luôn luôn vận động theo những qui luật, tất cả các quá trình trong tự nhiên, con người và xã hội đều chịu sự chi phối của những qui luật phổ biến nhất định. Sự hoạt động của các qui luật đó đã nồi liền các yếu tố của thế giới thành một chỉnh thể thống nhất vĩnh viễn và phát triển không ngừng trong không gian và theo thời gian. Con người là hiện thân của sự thống nhất giữa tự nhiên và xã hội: Con người là sản phẩm của tự nhiên. Con người tạo ra xã hội. Con ngư ời vốn tồn tại trong tự nhiên nhưng sau khi tạo ra xã hội thì lại không thể tách rời xã hội. Để trở thành một con người đích th ực con người cần được sống trong môi trường xã hội, trong m ối quan hệ qua lại giữa người với người với ngư ời.Con người mang trong m ình bản tính tự nhiên và bản chất xã hội. Chính vì thế ta có thể nói rằng con người còn là hiện thân của sự thống nhất giữa xã hội và tự nhiên. 1 .2.3. Tự nhiên - nền tảng của xã hội: Xã hội và tự nhiên thống nhất với nhau n ên nó tương tác với nhau. Đây là m ột mối quan hệ biện chứng hai chiều, trư ớc hết ta xét chiều thứ nhất là những tác động của tự nhiên lên xã hội loài người. Tự nhiên vô cùng quan trọng với xã hội .Tự nhiên vừa là nguồn gốc của sự xuất h iện xã hội vừa là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội. 4
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tự nhiên là nguồn gốc của sự xuất hiện xã hội vì xã hội đựoc hình thành trong sự tiến hóa của thế giới vật chất. Tự nhiên là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội vì chính tự nhiên đã cung cấp những điều kiện cần thiết nhất cho sự sống của con người và cũng chỉ có tự nhiên m ới cung cấp được những đ iều kiện cần thiết cho các hoạt động sản xuất xã hội. Theo Mác, con ngư ời không thể sáng tạo ra được cái gì n ếu không có giới tự nhiên, nếu không có th ế giới hữu hình bên ngoài. Đó là vật liệu trong đó lao động của con người được thực hiện, trong đó lao động của con người tác động, từ đó và nh ờ đó, lao độn của con người sản xuất ra sản ph ẩm. Tóm lại tự nhiên đã xung cấp mọi thứ cho sự tồn tại của xã hội, mọi thứ m à lao động của con người cần. Mà chính lao động đã tạo ra con người và xã hội do đ ó vai trò của tự nhiên với xã hội là vô cùng to lớn. Tự nhiên có thể tác đ ộng thuận lợi hoặc gây khó kh ăn cho sản xuất xã hội; có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm xã hội phát triển bởi nó là nền tảng của xã hội. 1 .2.4. Tác động của xã hội đến tự nhiên: Tự nhiên tác động đế xã hội nhiều nh ư thế nào thĩ xã hội cũng tác động lại vào tự nhiên như th ế. Trước hết phải khẳng định lại rằng xã hội là một bộ phận của tự nhiên nh ư vậy mỗi thay đổi của xã hội cũng có nghĩa là tự nhiên thay đổi. Bên cạnh đó xã hội còn tương tác với phần còn lại của tự nhiên một cách mạnh m ẽ. Sự tương tác này thông qua các hoạt động thực tiễn của con người trước hết là quá trình lao động sản xuất. Lao động là đ ặc trưng cơ b ản đ ầu tiên phân biệt hoạt động của con người với động vật. Song lao động cũng là yếu tố đ ầu tiên, cơ b ản nhất, 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2