Môi trường trong xây dựng (ThS. NCS. Lê Ngọc Tuấn) - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Thanh Hoang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
372
lượt xem
190
download

Môi trường trong xây dựng (ThS. NCS. Lê Ngọc Tuấn) - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý môi trường - Các mục tiêu chủ yếu: - Khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm MT. - Đảm bảo PTBV: PTBV kinh tế; bảo vệ TNTN; không tạo ra ô nhiễm và suy thoái chất lượng MT sống; nâng cao sự văn minh và công bằng xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường trong xây dựng (ThS. NCS. Lê Ngọc Tuấn) - Chương 4

  1. CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG I. Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường II. Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường 1. Cơ sở triết học 2. Cơ sở khoa học – kỹ thuật – công nghệ 3. Cơ sở kinh tế 4. Cơ sở luật pháp III. Các biện pháp và công cụ quản lý môi trường 1. Khái niệm về công cụ quản lý môi trường 2. Biện pháp quản lý hành chính 3. Biện pháp quản lý kỹ thuật công nghệ 4. Các công cụ kinh tế 5. Các biện pháp hỗ trợ
  2. I. Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường  QLMT là tổng hợp các biện pháp khoa học, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp  bảo vệ chất lượng môi trường sống và PTBV.  Các mục tiêu chủ yếu: - Khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm MT. - Đảm bảo PTBV: PTBV kinh tế; bảo vệ TNTN; không tạo ra ô nhiễm và suy thoái chất lượng MT sống; nâng cao sự văn minh và công bằng xã hội. - Xây dựng các công cụ QLMT có hiệu lực trong phạm vi quốc gia và các vùng lãnh thổ; phù hợp
  3. Các nguyên tắc chủ yếu của công tác QLMT Hướng đến mục tiêu PTBV. Kết hợp các mục tiêu quốc tế-quốc gia-vùng lãnh thổ và cộng đồng dân cư. Quản lý môi trường áp dụng nhiều biện pháp và công cụ tổng hợp, thích hợp. Lấy “phòng chóng, ngăn ngừa” làm ưu tiên, hơn là “xử lý và phục hồi”. Tuân thủ nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”.
  4. Phân loại QLMT  Theo phạm vi: - QLMT khu vực - QLMT ngành - QL tài nguyên  Theo tính chất quản lý: - QL chất lượng MT - QL kỹ thuật MT - QL kế hoạch MT  Trong quá trình thực hiện, các nội dung quản lý trên sẽ đan xen lẫn nhau  Cơ sở pháp lý cho công tác quản lý môi trường được trình bày trong các văn bản như hiến pháp, luật pháp cũng như các công ước và luật pháp quốc tế
  5. Các bộ phận chức năng của ngành môi trường  Bộ phận nghiên cứu đề xuất kế hoạch, chính sách, các quy định pháp luật trong công tác BVMT;  Bộ phận quan trắc, giám sát, đánh giá thường kỳ chất lượng môi trường;  Bộ phận thực hiện các công tác kỹ thuật, đào tạo cán bộ môi trường;  Bộ phận nghiên cứu, giám sát việc thực hiện công tác MT ở các địa phương, các cấp, các ngành. - Bên cạnh các CQQLNNMT có nhiều cơ quan khác như các cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhà nước, các tổ chức phi chính phủ tham gia thực hiện công tác đào tạo, giám sát và nghiên cứu môi
  6. II. Cơ sở khoa học của công tác QLMT 1. Cơ sở triết học 2. Cơ sở khoa học – kỹ thuật – công nghệ 3. Cơ sở kinh tế 4. Cơ sở luật pháp
  7. III. Các biện pháp và công cụ QLMT Khái niệm về công cụ quản lý môi trường  Là các biện pháp hành động thực hiện công tác QLMT của nhà nước, các tổ chức KH và SX.  Công cụ quản lý môi trường rất đa dạng, mỗi một công cụ có một chức năng và phạm vi tác động nhất định, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, có thể sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các công cụ tùy vào điều kiện cụ thể.  XH ngày càng phát triển, các rủi ro với MT ngày càng cao  các công cụ quản lý môi trường đòi hỏi phải được nghiên cứu và hoàn thiện thường xuyên với xu hướng ngày càng tinh vi hơn, hiệu lực hơn.
  8. Phân loại các công cụ QLMT Theo chức năng: -CC điều chỉnh vĩ mô - CC hành động - CC hỗ trợ Theo bản chất: - CC quản lý hành chính - CC quản lý kỹ thuật – cộng nghệ - CC kinh tế - CC hỗ trợ khác
  9. Các công cụ kinh tế Được sử dụng nhằm tác động tới chi phí và lợi ích trong hoạt động của tổ chức kinh tế để tạo ra các tác động tới hành vi ứng xử của nhà sản xuất có lợi cho môi trường. Các công cụ này chỉ áp dụng có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Các công cụ kinh tế gồm:  Thuế tài nguyên  Thuế môi trường  Phí và lệ phí môi trường:  Quota môi trường  Ký quỹ - Hoàn trả  Trợ cấp môi trường  Nhãn sinh thái  Quỹ môi trường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản