intTypePromotion=1
ADSENSE

Một cái nhìn tổng quát về mát ảnh KTS

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

88
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ống kính : ống kính là bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh nói chung và máy ảnh số nói riêng. Ống kính càng lớn, hình càng đẹp và rõ nét, tuy nhiên ống kính càng lớn thì máy cũng càng lớn và cồng kềnh. Với máy ảnh số phổ thông, ống kính thường ko thay đổi được (fixed lens). Máy ảnh chuyên nghiệp có ống kính thay đổi được sẽ mở rộng khả năng sáng tạo khi chụp và có thể đối phó được với nhiều tình huống nhiếp ảnh khác nhau.2. Bộ cảm biến ảnh : hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một cái nhìn tổng quát về mát ảnh KTS

  1. M T CÁI NHÌN T NG QUÁT V MÁY NH S BÀI 1. ng kính : ng kính là b ph n quan tr ng nh t c a máy nh nói chung và máy nh s nói riêng. ng kính càng l n, hình càng p và rõ nét, tuy nhiên ng kính càng l n thì máy cũng càng l n và c ng k nh. V i máy nh s ph thông, ng kính thư ng ko thay i ư c (fixed lens). Máy nh chuyên nghi p có ng kính thay i ư c s m r ng kh năng sáng t o khi ch p và có th i phó ư c v i nhi u tình hu ng nhi p nh khác nhau.2. B c m bi n nh : hi n nay có 2 lo i b c m bi n nh thông d ng là CMOS và CCD. Tuy nhiên v i máy nh ph thông, c m bi n lo i CCD thư ng ư c s d ng nhi u hơn. B c m bi n nh CMOS thư ng ư c trang b trên các máy nh s chuyên nghi p (D-SLR) c a hãng Canon. Gi i chuyên nghi p ánh giá cao CMOS b i hình nh th t hơn, ít noise hơn so v i CCD. Thông thư ng m i ngư i thư ng nghĩ CMOS là lo i r ti n, s d ng trong webcam và các máy nh s i cũ, máy nh im im i ư c
  2. trang b CCD, tuy nhiên ây cũng là suy nghĩ mang tính ch t c m tính. B n thân ngư i vi t cũng chưa có i u ki n chơi th các lo i máy nh v i b c m bi n CMOS có th th y ư c ch t lư ng nh khác nhau th nào. Cũng ã ch p th Canon Rebel 6.3MP CMOS sensor thì th y cũng như CCD (v màu s c). Hãng Fuji c a Nh t phát tri n CCD thành SuperCCD b ng cách s p x p các ph n t c m bi n nh (photo diode) l i có d ng bát giác và b trí ma tr n theo ki u t ong. Theo Fuji, v i SuperCCD, phân gi i tăng 1.6 l n do kh năng n i suy t t hơn, ít tiêu th i n năng hơn, ít noise hơn do ó tăng hi u qu ghi nh n hình nh. Do ó m t s máy nh c a Fuji phân gi i th c là 3.2 ho c 6.3 MP nhưng u qu ng cáo là có th ch p 6.0MP ho c 12MP không thua các máy nh 6.0 ho c 12MP th c. Tuy nhiên qua th c t v i máy nh lo i ph thông c a Fuji, SuperCCD cũng ko hơn CCD là m y. Còn nh ch p n i suy c a SuperCCD cũng ko tuy t như Fuji qu ng cáo. Nhưng giá máy có SuperCCD thư ng cao hơn nh ng lo i cùng tính năng v i CCD thư ng.Ngoài ra còn có b c m bi n nh công ngh m i nh t là FoveonX3 c a Sigma, tuy nhiên máy nh s Sigma ít ph bi n th trư ng VN.3. Ch c năng : máy nh s càng nhi u ch c năng càng t ti n. N u không nói n nhãn hi u, giá ti n c a máy nh s ư c quy t nh u tiên b i ch c năng ch không ph i là phân gi i. Máy càng nhi u ch c năng càng m r ng kh năng nhi p nh, ch p ư c nh trong nhi u tình hu ng ánh sáng v i các hi u ng khác nhau. Tuy nhiên máy nh quá nhi u ch c năng s gây khó khăn và nh m l n cho ngư i s d ng n u ko dùng máy úng m c ích. M t ph n quan tr ng n a c n chú ý là th i gian tr (shutter lag), là th i gian gi a 2 l n b m máy. ây là th i gian nói chung máy hoàn thành 1 “tác ph m”, g m th i gian cho các công o n như l y nét, o sáng, ch p nh, ghi nh vào card. Các máy nh s chuyên nghi p ư c trang b các b x lí nh chuyên d ng, th i gian tr càng gi m xu ng, càng ít b m t nh ng kho nh kh c áng giá do ph i ch máy x lí nh ã ch p. Các th h máy nh i m i c a Canon (t S45 tr i) u ư c trang b b x lí nh m i DiG!c nh m h n ch t i a shutter lag. Máy nh Canon ư c ánh giá là m t trong nh ng máy l y nét nhanh nh t và chính xác nh t!4. Ki u dáng : sau nhãn hi u,
  3. thông thư ng ngư i s d ng chú ý n ki u dáng máy u tiên. V i ngư i dùng thông thư ng, các máy có ki u dáng nh , lo i b túi, xinh x n thư ng ư c ưu tiên. Gi i chuyên nghi p l i thích máy to, c m ch c ch n, v h p kim b n và c ng cáp. Máy v kim lo i (inox, nhôm, h p kim nhôm) c ng cáp hơn, ki u dáng b t m t hơn, thư ng ư c trang b cho dòng máy cao c p nên t ti n hơn, ưu i m là b n, ít tr y xư c, ch ng nhi u t t, tuy nhiên l i d móp khi rơi và ch in thư ng b tróc. V nh a có ưu i m nh , ch in b n nhưng b m t d tr y xư c, ch ng nhi u không t t b ng.Sau ây là m t vài kinh nghi m ch n mua m t máy nh s phù h p v i túi ti n và nhu c u.* Ch p nh ph thông : 1. N u ch ch p gia ình : ưu tiên máy nh g n có th mang i chơi, b túi, ch c năng v a dùng, ch p p, rõ, màu tươi. phân gi i t 2.0 – 4.0 MP là , r a nh 10x15 ho c 13x18 p. Zoom 3x là . Khi mua chú ý các máy trên mode dial (núm xoay ch nh ch c năng) có các mode ch nh s n ch p chân dung, phong c nh, ch p êm … Ch c n b t qua mode tương ng v i tình hu ng c n ch p, máy s auto theo tình hu ng ó. Nên mua lo i s d ng pin s c AA giá r , d ki m. Các máy như Canon A60/A70/A80, Olympus C-350z/D-560z, Nikon Coolpix 2500/3100/3500, Fujifilm 2600z/A301, Sony series Pxx … r t phù h p.2. Ch p gia ình và thích 1 ít “ngh thu t”: v n v i các tiêu chí như trên nhưng ưu tiên thêm cho các máy có th ch nh ư c t c , kh u m t cách c l p. Có th th y ư c ch c năng này n u núm xoay (mode dial) c a nó nó ch P/A/S/M ho c P/Av/Tv/M (máy Canon). V i lo i này có th sáng t o tí chút khi ch p êm, ch p chân dung. N u thích Zoom l n thì ưu tiên cho các máy có zoom optical t 6x tr lên. ng quan tâm zoom digital cũng như phân gi i n i suy, cái này photoshop làm t t hơn b t kì máy nh nào.Các máy như Olympus C740/750uz/C5050z/5060z, Nikon Coolpix 5700, Canon A70/A80/S45/S50/G3/G5, Fujifilm 6900z/S602z/S5000z/S7000z, Sony F717/F828… là tuy t.* Dân chuyên nghi p : … kh i bàn r i! Vì dân chuyên nghi p thì bi t rõ nhu c u c a mình, và chuy n l a m t cái máy nh s cũng như quy t nh b vài ngàn USD ra chơi ko có gì khó khăn l m. Tuy nhiên n u lo i 2 mà dư d , Canon Rebel/D60/10D/1D, Nikon D70/D100/D1x/D2H cũng là m t s
  4. l a ch n không h i ti c.N u ít ti n thì mua m t máy nh s cũ cũng là m t gi i pháp t t, vì máy nh s có ít b ph n cơ khí hơn máy film nên thư ng cũng khó hư h ng hơn. M t s chú ý khi ch n mua m t máy nh s cũ :1. ng kính : quan sát ng kính, ko ư c có b t kì m t v t tr y xư c nào, dù là máy cũ. N u có v t xư c (lau ko th h t) ho c m c (m c r ) bên trong ng kính thì nên b ý nh mua máy ó i). ng kính khi zoom ph i êm, không có ti ng ng l , ko quá rơ l ng (m t s máy rơ là do t nhiên, n u ch p v n p thì ko có v n gì)2. Thân máy : ko có v t tr y n ng, móp hay lõm vào bên trong. M t máy nh tr y xư c quá n ng ch ng t nó ã ko ư c chăm sóc t t trong quá trình s d ng. Quan sát c vít chưa th y có d u hi u c y hay ã bung máy ra s a ch a.3. LCD : LCD ph i sáng, rõ, p. M máy chuy n sang ch ch p, quan sát LCD, khi ưa máy ra sáng, LCD ph i t cân b ng sáng, khi ưa máy vào t i, LCD ph i t nâng sáng d quan sát. M t s LCD quá cũ thư ng b vài bad pixel, n u ko quá khó tính thì không quan tr ng l m.4. V n hành máy : quay mode dial xem t t c các ch c năng còn ho t ng không, b ng cách v a quay mode dial v a quan sát LCD xem các icon có thay i tương ng không. Ch p test t t c các mode. Test t t c các nút ch c ch n r ng chúng v n ho t ng t t. M t s nút thư ng hay dùng nhi u s ko còn ti p xúc t t, lúc ăn lúc ko, s r t khó ch u khi dùng. M t máy còn ho t ng t t s l y nét nhanh sau khi nh n nh nút ch p.5. Ch p vài t m, ưa vào máy tính nh n xét. M t máy nh t t sau khi qua bư c 1->4 mà n u hình rõ, nét t t, màu s c tươi, p là OK.BÀI 2Megapixels luôn là i u mà ngư i mua quan tâm hàng u. Nhi u Mega t l thu n v i s c nét c a b c nh b n ch p.Chính vì v y dư ng như t t c các hãng s n xu t Digital Camera (DC) luôn in ch s Mega nơi mà ngư i mua d dàng c th y. Tuy nhiên DC không ch t p trung vào ch s Mega mà còn k t h p nhi u ch c năng khác nh m nâng cao ch t lư ng, t c và thu n ti n trong s d ng cũng như tăng thêm ng d ng DC cho ngư i dùng. Hi n nay DC tr nên ngày càng ph bi n vì 2 nguyên nhân chính sau. Th nh t là thu n ti n d s d ng trong sinh ho t và th hai là giá thành ngày càng gi m. Tuy nhiên vi c mua DC không ơn gi n ch là ra ngoài hàng mua cái DC h p túi ti n, nó còn
  5. i h i nhi u th liên quan n n a. Hy v ng bài vi t c a mình có th giúp b n tìm ra cho mình chi c DC hoàn thi n nh t cho b n thân.T ng quát: Resolution - s c nét, phân gi i: N u b n có ý nh mua máy nh ch ph c v cho Email hay ch có nh ng b c nh bình thư ng hàng ngày cho cu c sông thêm vui v thì b t k Megapixels nào cũng có th m ưong ư c nhi m v này. Th p hơn 1.3M hay t i 2.1M u có th mua ơc. Tuy nhiên như chúng ta ã bi t, càng nhi u Megapixels thì b c nh càng rõ và kích thư c c a b c nh cũng ư c nâng lên. Megapixels C nh (1inch=2.54cm)2-Megapixels 5x7 inch (13 x 18cm)3- Megapixels 8x10 inch (20 x 25 cm)4-Megapixels 11x17 inch (25 x 38 cm)Zoom lens:Nh ng máy nh có giá thành th p thư ng thi u ch c năng Zoom quang h c (optical zoom lenses), m t ch c năng quan tr ng như ch s Mega. Ta có th chia Zoom là hai lo i:Digital Zoom: S d ng k thu t s phóng i i m nh. Dư ng như càng tăng cao Digital Zoom thì ch t lư ng nh l i i ngư c v i s c nét. Không nên dùng ch c năng này n u b n mu n có nh ng b c nh như ý. M t s hãng máy nh khi s n xu t ã ưa vào máy nh ch c năng t t Digital ZoomOptical Zoom: Hình th c- nh th c, phóng i hình ng th i không m t i s c nét.Câu h i là gi a ch s Optical Zoom và Mega b n ch n bên nào? as các chuyên gia khuyên ngư i s d ng l a ch n Optical Zoom. Ví như 3.1M v i 4X Optical Zoom s hi u qu hơn 4.1M v i 2X Optical Zoom v y. Nhưng cu i cùng là tuỳ vao nhu c u s d ng c a b n. L i khuyên: Nên mua máy có Optical Zoom t 2X tr lênManual focus:Xin nh ch s này n u b n mu n mua chiêc máy nh cho mình. V n s n y sinh n u như b n mu n ch p m t v t g n (close-ups) hay trong m t vài hoàn c nh Camera không th giúp b n l a ch n m t cách s c nét nh t i v i ch Auto Focus. Manual Focus s giúp b n tìm ư c s l a ch n hoàn h o nh t. Không ph i cái gì Auto cũng hoàn h o nh t là trong v n Máy nh.Storage- Lưu tr : Megapixels càng cao thì chi m d ng tài nguyên b nh càng l n. V i nh ng máy nh c 2-megapixe t i highest resolution s nh có th lưu tr là 8 n 10 nh trong 8MB memory card. Ngày nay tr lư ng MB trong Memory card mà nhà s n xu t bán kèm s n ph m không là v n lo l ng vì
  6. t t c ngư i dùng u bi t ch c r ng h ph i mua thêm Memory card khác nh m nâng cao s lư ng nh lưu tr . Ngoài th trư ng hi n nay có nhi u ch ng lo i Memory card khác nhau nhưng t c c/ghi tương i b ng nhau (ngư i dùng không ý l m). Có th k tên m t s Memory card ph bi n và thi t b s d ng i kèm. 1. Compact Flash (CF): Ph bi n nh t trên th trư ng (Canon,Nikon..) Các máy nh chuyên nghi p luôn ch n CF vì giá r và có th lưu tr m t s lư ng l n (5G)2. Secure Digital (SD): Ph bi n trên th trư ng, giá r . áp d ng ư c v i r t nhi u các lĩnh v c khác (MP3 player, PC Pocket...)3. Smart Media (MD): Có th dùng v i SD vì có cung kích c , giá r , ph bi n trên nhi u máy DC, ph tr ..4. xD Pictures (xD): Không ph bi n nhi u như các lo i trên. Ch có vài hãng s d ng (Fujifilm). Giá hơi cao5. Memory Sticks (MS): Dành cho máy DC c a Sony. Giá hơi cao, không ph bi n cho các thi t b ph tr .Batteries- Pin: V n không th không ý. Không có i n thì dù máy c a b n v i giá c nghìn USD cũng ch là m t th vô d ng. Hi n nay trên th trư ng DC có m t vài Batteries s d ng cho máy nh như: AA/AAA và rechargeable batteries dành riêng cho máy. N u máy b n s d ng AA/AAA, thì có m t cái l i là m i nơi, m i lúc b n cũng có th mua cho mình Pin m i thay th . Nhưng v i nh ng Pin bình thư ng thì th i gian s d ng cũng không ư c lâu do v y mình khuyên b n nên mua cho mình b S c pin và pin S c có ký hi u NIMH v i th i gian s d ng g p 3 l n Pin thông thư ng. Còn n u b n s d ng Pin S c c a máy, c n thi t ph i mua thêm Pin ph (r t quan tr ng)Movies and sound- Quay phim và ti ng: ây ch là ng d ng ph cho DC nhưng cũng làm ngư i dùng quan tâm m t cách thích thú. T t nhiên b n không th quay o n phim c ti ng ng h như máy quay thư ng và ch t lư ng cũng không ư c lý tư ng l m. Th i gian quay h n ch b i cách cài t c a nhà s n xu t và h n ch c a th nh . Lưu ý là khi s d ng ch c năng này s chi m r t nhi u b nh c a máy. Chú ý m t s máy có ch c năng quay phim nhưng không thu ti ng (r t b t bình). Nên khi mua c n quan tâm nv n này Exposure settings: as ngư i ngư i s d ng dùng ch Auto vì nó ơn gi n mà hi u qu “nhìn và b m”. Tuy nhiên n u b n i sâu thêm vào các ch c năng c a máy thì s th y ch c
  7. năng i u ch nh t c m c a ng kính s r t thú v . M t b c nh thành ph v êm v i nh ng con ư ng như làn pháo hoa lung linh, ó chính là hi u qu c a Exposure settings. b n s ư c hư ng d n r t c th trong sách bán kèm v i máy. White balance: a s các máy nh ngày nay u có ch c năng này. Dùng nó i u ch nh sáng t i, m nh t....LCD-Màn hình:LCD ư c ch n làm màn hình cho máy DC. Tuy nhiên v i phương châm “ti n nào c a n y”. Máy có giá thành th p thì cho hình nh không th t hơn khi so sánh v i máy nh có giá thành cao. M t hi n tư ng khác ph bi n v i LCD là hình nh s bì loà khi s d ng ngoài tr i. Có hi n tư ng nhi u khi trong môi trư ng thi u ánh sáng (trong nhà) khi n cho b n c m th y phân vân b m máy hay không? Khi mua nh th ngay t i c a hàng b ng cách m máy mang ra ngoài tr i, mang vào trong nhà...Mua chơi cho máy nh s M t s máy nh s có kh năng m r ng ch c năng b ng cách attach thêm các món, và các hãng máy nh u có nh ng chiêu th c khác nhau khi n khách hàng ph i ti p t c b ti n ra mua “ chơi” cho chi c máy nh s c a mình. Thêm “tí” ti n mà máy thêm ch c năng, ai mà ch ng thích, th m chí chuy n tháo cái này, l p cái kia trông cũng có v hay hay, th là chơi l i bán ch y ch ng kém gì máy nh, và giá c a nó cũng ch ng m m chút nào. Các món chơi thông thư ng c a m t máy nh s bao g m: ng kính Wide/Tele, kính ch p g n (close-up lens), kính l c (filter), ng n i nhôm (converter), èn flash, loa che n ng (leen hood), h p ch p dư i nư c, remote-control, chân (tripod), pin s c, b s c … M t s máy nh chuyên nghi p còn có thêm các ph ki n ng b flash, hand-grip g n thêm pin, eyes-cup. Nói chung các hãng u c g ng thi t k sao cho khai thác t i a kh năng attach chơi nh m kích thích ngư i tiêu dùng mua càng nhi u chơi càng t t, và qua ó cũng ch ng t ư c kh năng ti m n phong phú c a m i lo i máy ng sau các thi t k ban u.1. ng kính Wide/Tele : nh m m r ng kh năng zoom optical c a máy nh, là lo i chơi thông d ng nh t (nhưng l i khó ki m nh t th trư ng VN !). ng kính Wide khi g n vào s làm góc nhìn r ng hơn, t c có kh năng “ y” nh ng gì quan sát trên LCD ra xa, thích h p khi ch p phong c nh núi non hay sông nư c. Thông thư ng là wide
  8. 0.75x, 0.7x, 0.5x và hi n nay lo i wide l n nh t là 0.45x. ng kính càng wide càng d b méo, nhưng ôi khi méo s t o ư c nh ng b c hình khá n tư ng. ng kính Tele : ngư c v i Wide, ng kính Tele s “kéo” v t l i g n hơn khi quan sát trên LCD, thích h p ch p “lén”. N u Wide có giá tr nh hơn 1 thì Tele l i có giá tr l n hơn 1, thông thư ng là Tele 1.5x, 2x, 3x th m chí 5x.VD : 1 máy nh s có zoom optical m c nh là 3x, khi g n Tele 5x ta có ư c 1 máy có zoom optical maximum là 3x5 = 15x ! Ngư c l i, khi g n Wide 0.45x ta ư c zoom optical minimum là 1x0.45 = 0.45. Có th hi u ơn gi n như sau: máy có kh năng phóng to t i a 1 v t (trong t m nhìn) là 15 l n và thu nh t i a là 0.45 l n. 2. Converter : là 1 ng nhôm nh , 2 u u có ren, 1 u n i vào ng bao ngoài c a ng kính, u còn l i s g n chơi như Tele/Wide/Close-up/Filter… Thư ng thì converter VN r t t, kho ng 20-40$/cái nên ta thư ng chơi b ng cách “ ” : nh th ti n khéo tay ti n 1 ng nhôm gi ng h t ng zin, giá khá m m, kho ng 50k/cái. N u ko có ng zin làm m u, c ưa máy và chơi, th s o bư c ren và ti n ư m cho n khi nào v a thì thôi. C n th n b c t m u kính cho kĩ, vì trong quá trình làm nó s test liên t c xem ã v a chưa, r t d tr y m t ng kính do rút ra rút vào.3. Kính l c (filter) : có nhi u lo i. Thông d ng nh t v n là kính UV và Polarize.- Kính UV : trong su t, có tác d ng ngăn tia c c tím chi u vào làm bi n s c film, thư ng s d ng cho máy nh film, nhưng cũng dùng cho máy nh s như 1 kính b o v ng kính kh i b i và tr y xư c.- Kính Polarize : có tác d ng ch ng các tia chói ph n x l i khi ch p các c nh ngoài tr i n ng. Filter này có 2 vòng, 1 vòng g n vào converter, vòng còn l i xoay ư c dùng i u ch nh m c ch ng chói. Khi dùng Polar ch p phong c nh s th y s c tr i xanh hơn.- Ngoài ra còn nhi u lo i kính l c màu, kính l c tia, m i lo i có ch c năng t o hi u ng riêng.Bên c nh ó khi mua kính l c c n chú ý ư ng kính ren c a kính, dùng b t vào converter. Thư ng là 48/49/52/55/58mm. C n chú ý mua phù h p v i Converter ã có.4. Loa che n ng (lens hood): b ng nhôm ho c nh a, có d ng loa loe, dùng g n trư c ng kính, có tác d ng ch n các tia sáng ngang t t vào b m t th u kính. Lo i này r , giá kho ng vài k/cái.5. H p ch p dư i nư c : dùng b máy vào
  9. ch p khi l n bi n. M i i máy có 1 lo i h p ch p riêng. Giá VN kho ng 50- 70$/cái. Nên test kĩ trư c khi mua.6. èn Flash : có nhi u lo i và cũng nhi u giá, t vài trăm k n vài trăm $. Các lo i èn chuyên nghi p c a Canon hay Nikon giá kho ng 300-450$, có nhi u ch c năng ng b cùng máy nh, ch p ư c trong nhi u tình hu ng ánh sáng khác nhau. Nhi p nh v i èn flash cũng là m t lĩnh v c hay ko kém các lo i hình nhi p nh khác!7. Pin s c và b s c : ây là 2 món thông d ng nh t mà b t kì ngư i mua máy nh nào cũng quan tâm, vì nó là th theo ta trong su t quá trình chơi máy. * Pin cho máy nh s thư ng g m 2 lo i : pin ph thông AA và pin pack Li-Ion.- Pin Li-Ion có ưu i m là g n, nh , s c nh i b t kì lúc nào, ư c xem là lo i pin dành cho máy nh cao c p, như c i m là dung lư ng th p, t ti n (30-60$/c c), khó ki m, c quy n riêng cho các hãng và cho m i series máy. Tuy nhiên hi u su t s d ng pin Li-Ion l i cao hơn so v i các máy s d ng pin AA. Tu i th pin trung bình kho ng 300 l n s c. Gi i chuyên nghi p ánh giá pin LiIon cao hơn pin AA, và chuy n b ra thêm vài ch c $ mua thêm 1-2 c c Li-Ion d phòng ko có gì khó khăn l m. Các máy nh s chuyên nghi p (D-SLR) h u h t u s d ng pin pack b i tính ưu vi t c a nó.- Pin AA r t thông d ng, giá r , d ki m, dung lư ng l n nhưng n ng, rư m rà (2-4 viên, khi b ph i chú ý c c tính), không s c nh i ư c (k c lo i NiMh). Pin Ni- Cd ã tr nên l i th i do dung lư ng th p, mau chai, th h sau Ni-Cd là Ni-Mh v i dung lư ng vư t tr i, ít b hi u ng nh hơn, ít ch y nư c hơn, th i gian s c nhanh hơn. Các nhãn hi u pin s c NiMh thông d ng trên th trư ng VN như Maxell, Toshiba, Panasonic, Sanyo, GP… v i nhi u dung lư ng khác nhau t 1500mAh n 2100mAh. Hi u nào cũng ư c, nhưng thư ng pin Maxell v n chi m ưu th hơn, GP thì ko ư c t t b ng các hãng còn l i. Các hi u như PowerRex, Maha c a Mĩ không thông d ng VN do ó r t khó ki m. Giá t i VN dao ng trong kho ng 140-170k/4 viên. C n th n v i các lo i pin NiMh nhái (thư ng bán t i ch linh ki n Nh t t o), giá ch kho ng 40-45/c p, dung lư ng ghi 1800mAh r t mau h t và mau chai. Pin NiMh cũng ch s c kho ng 300-400 l n là b t u chai.* S c : - S c cho pin Pack Li-Ion: thư ng kèm theo máy, m i hãng có
  10. cách s c và cách nh n bi t riêng pin pack c a hãng mình. Dù b l t pin c a hãng khác nó v n ko s c !- S c cho pin AA : ph bi n hi n nay là lo i s c xung c a Nh t, thay th cho s c bi n th ã l i th i t ng dùng s c pin Ni-Cd. Ưu i m s c xung là nh g n, autovolt 100-240v, t ng t khi pin y, s c ư c c pin AA và AAA. Th i gian s c t 1-5h s c y 1 b pin 2100mAh. Có nhi u hãng SX s c, và cũng là các hãng SX pin như ã k trên. Hi n nay Sony có lo i s c m i, kèm ch c năng t x trư c khi s c, giúp tăng th i gian s d ng cũng như kéo dài tu i th pin. 8. Card nh : là m t trong nh ng món chơi c a máy nh s mà ai cũng c n. Giá ti n t l thu n v i dung lư ng card. V i card l n hơn 256M giá tăng nhanh hơn so v i dung lư ng. V i CF khi mua nên chú ý t c read/write card. T c càng l n, card càng t ti n nhưng quá trình ghi nh l i nhanh hơn. Các hãng SX card n i ti ng như Sandisk (USA), Transcend (Taiwan), Toshiba (Japan) … card zin theo máy cũng thư ng là card ư c t hàng các hãng trên gia công. Card c a các hãng danh ti ng thư ng có b ch ng shock, b o v card không b hư khi s d ng ko úng cách (vd như tháo card ra khi ang c/ghi data). Chú ý xem catolo theo máy bi t máy ang s d ng có th support card dung lư ng l n nh t là bao nhiêu tránh mua nh m.9. Các th linh tinh như chân dùng ch p êm, kính ch p c n c nh (có tác d ng phóng to chi ti t, thư ng dùng ch p Macro) có th mua thêm n u dư d ti n.M t s nơi bán chơi HCM : - Tele/Wide : thư ng VN ch v máy và các ph ki n zin theo box, u kính Wide và Tele r t hi m và t. Cũng có th ki m các u Wide/Tele c a ng kính cơ ngày xưa, n u có ren g n v a converter. Hi n nay HCM có vài u kính Wide 0.45x c a Kenko (Nh t) hàng cũ nhưng giá thì gi t mình : kho ng 100-120$/cái !- Converter : cũng hi m hàng như Wide/Tele. Nhưng vì tính ch t ơn gi n c a nó nên có th nh th ti n “ ” l i. Huy C n ( u Tr n Hưng o) lâu lâu cũng có Converter zin cũng như converter ti n s n ho c nh n t ti n theo yêu c u.- Kính l c, loa che n ng, pin, s c : h u như ti m bán máy nh nào cũng có.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2