Các loại thẻ nhớ thông dụng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
112
lượt xem
30
download

Các loại thẻ nhớ thông dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thay vì sử dụng các loại đĩa, băng ghi, người tiêu dùng hiện nay thường sử dụng thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu vì nó gọn nhẹ dễ di chuyển và có khả năng lưu trữ nhiều. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thẻ nhớ, đều đó có thể làm người dùng bối rối không biết chọn loại nào cho phù hợp. Qua bài viết này, chúng tôi muốn mang lại cho các bạn một cái nhìn tổng quát về các loại thẻ nhớ ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loại thẻ nhớ thông dụng

  1. Các lo i th nh thông d ng
  2. Thay vì s d ng các lo i ĩa, băng ghi, ngư i tiêu dùng hi n nay thư ng s d ng th nh lưu tr d li u vì nó g n nh d di chuy n và có kh năng lưu tr nhi u. Hi n nay trên th trư ng có r t nhi u lo i th nh , u ó có th làm ngư i dùng b i r i không bi t ch n lo i nào cho phù h p. Qua bài vi t này, chúng tôi mu n mang l i cho các b n m t cái nhìn t ng quát v các lo i th nh 1. SMART MEDIA Smart Media (SM) là lo i th u tiên xu t hi n trên th trư ng. Nó ư c nghiên c u và phát tri n b i Olympus và Fuji. Trư c ây, lo i th này khá ph bi n nhưng th i gian g n ây nó ã không còn ư c ngư i s d ng ưa chu ng vì kích thư c l n, dung lư ng h n ch , khó mua trên th trư ng, giá cao… i u quan tr ng là tin c y d li u c a th SM cũng th p hơn các lo i th khác do b ng m ch ti p xúc ư c t ngay trên thân th , ch không t u như các lo i th thông thư ng. 2. MULTIMEDIA CARD Multimedia Card (MMC) ra i sau SM v i ưu i m có l p b o v b ng m ch ti p xúc. MMC nh hơn so v i SM nhưng dày hơn. B ng m ch
  3. ti p xúc c a MMC ư c t m t dư i c a th . Các th nh MMC m i nh t có th truy n d li u v i t c 52 MB/giây. T c l n hơn và kích thư c nh hơn cho phép ngư i s d ng t ư c hi u su t cao hơn t các thi t b di ng như i n tho i di ng, PDA, MP3... Hi n có 4 lo i th MMC thông d ng trên th trư ng là: RS-MMC, MMC Plus, MMC Micro và MMC Mobile. - Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) ư c phát tri n hoàn toàn d a trên n n t ng k thu t c a th MMC nên kh năng lưu tr và t c c a 2 lo i th này cũng tương ương nhau. Tuy nhiên, kích thư c c a RS-MMC ch b ng m t n a so v i MMC. N u có m t b chuy n i thì b n cũng có th s d ng RS-MMC trên các thi t b ch h tr th MMC thư ng. V i kích thư c nh g n, th RS-MMC ư c s d ng nhi u trên các i n tho i di ng và các thi t b c m tay khác. - MMC Plus Th MMC Plus ho t ng v i i n th 3,3V và nhanh g p ba l n các th nh SD. MMC Plus hi n ang là gi i pháp b nh cho các máy nh s . M t th nh MMC plus 512MB s cung c p kh năng lưu tr 250 b c nh ch t lư ng phân gi i 5 Megapixel ho c ba gi phim video QVGA.
  4. - MMC Mobile Th nh MMC Mobile gi ng hoàn toàn so v i RS-MMC v k thu t. Kích thư c c a nó b ng m t n a th MMC Plus. B n cũng có th c m nó vào các khe c m MMC thông thư ng n u b n có m t b chuy n i. MMC Mobile có m t s tính năng m i mà các lo i th MMC khác không có, ó là t c c và truy n t i d li u cao hơn, có th ch y trên 2 m c hi u i n th khác nhau (1,8V và 3,3V). MMC Mobile ư c thi t k cho các i n tho i di ng òi h i i n th th p, t n ít i n. - MMC Micro Có kích thư c ch b ng m t ph n ba kích thư c th MMC Mobile. Ưu i m c a MMC Micro là siêu b n, có th ch u ư c ch n ng va pc a chính nó ho c c a thi t b . Thích h p cho nh ng ngư i thư ng xuyên ph i di chuy n, v n ng m nh. 3. COMPACT FLASH Compact Flash (CF) là lo i th dùng b nh Flash. CF ư c SanDisk gi i thi u vào năm 1994. Nó khá ph bi n trên các máy nghe nh c MP3, máy ch p hình k thu t s , PDA…Ưu i m c a CF là t c nhanh, dung
  5. lư ng l n, tr ng lư ng nh , kích thư c nh . CF áp ng kh năng lưu tr lên n 2,2 và h tr nh ng camera s d ng nh d ng "FAT32". S ra i c a CF ánh d u m t bư c phát tri n m i trong công ngh ch t o th nh , b i th CF ít tiêu t n i n năng hơn và d li u ư c b o m an toàn hơn. Theo tính toán c a m t s chuyên gia, d li u lưu trên CF có th gi an toàn trong 100 năm. Có 2 lo i th nh Compact Flash là Type I và Type II. Hai lo i này ch khác nhau v dày, 0,33 cm cho CF Type I và CF Type II dày 0,5 cm. Type I ư c dùng trong các b nh flash, trong khi ó CF Type II ư c s d ng trong các Microdrive (các c ng nh s d ng th CF) và card m ng WiFi. 4. MEMORY STICK Không gi ng như các lo i th nh khác, Memory Stick (MS) là s n ph m c quy n c a Sony, ư c gi i thi u l n u tiên vào tháng 9/1998. Năm 2003, Sony ã nâng c p nh d ng này lên thành MS Pro, ng th i phát hành MS Duo d ng nén. Sau ó l i ti p t c ra m t th nh MS Pro Duo. Dung lư ng c a các th MS Pro có th lên n hàng Gigabyte. M t i m áng quan tâm là các thi t b ch h tr th MS thư ng s không c
  6. ư c MS Pro nhưng các thi t b h tr MS Pro s c ư c các th MS thư ng. MS Duo và MS Pro Duo là hai phiên b n nh c a MS và MS Pro. Các lo i th MS Duo và MS Pro Duo có kh năng tương thích v i các thi t b s d ng th MS cũ hơn và dung lư ng l n hơn. Vì v y, các lo i th Duo thư ng ư c bán kèm v i m t b chuy n i có tên là Sony MSAC-M2 Memory Stick Duo Adapter. V i b chuy n i này thì b n có th tho i mái s d ng MS Duo và MS Pro Duo trên các thi t b c a Sony. Ngoài ra, Sony còn h p tác v i SanDisk cho ra Memory Stick Micro v i kích thư c 15 x 2,5 x 1,2 mm, dùng trên i n tho i di ng. Th ho t ng v i dòng i n 3,3 - 1,8 V và t c truy n kho ng 160 Mb/giây. Trên lý thuy t, nh d ng này có th lưu t i 32 GB d li u. 5. SECURE DIGITAL Secure Digital Card (SD) là lo i th nh khá ph bi n hi n nay. Nó ư c phát tri n d a trên n n c a th MMC, nhưng có khá nhi u khác bi t. SD có kích thư c là 32 x 24 x 2,1 mm, hình dáng không i x ng, dày hơn th MMC. B ng m ch ti p xúc c a SD ư c t m t dư i th (tương t th MS), nh m tránh nh ng ti p xúc khi c m n m. H u h t các th SD
  7. thư ng có m t khóa ch ng ghi. ây là bi n pháp b o v an toàn cho d li u trên th . T c ghi và truy n d li u c a các th SD cũng khá cao và ngày càng ư c c i thi n. Th SD ư c chính th c gi i thi u v i công chúng vào tháng 8 năm 1999 b i Panasonic, SanDisk và Toshiba. Nh ng hãng ch t o ra SD hy v ng nó có th c nh tranh thành công v i th Memory Stick c a Sony. n gi a năm 2000, nh ng chi c th SD u tiên chính th c có m t trên th trư ng v i các m c dung lư ng 32 MB và 64 MB. n năm 2006, th MicroSD, MiniSD (tên g i khác là th Tranflash) và th SDHC (Secure Digital High Capacity) l n lư t ra m t công chúng v i kh năng lưu tr hơn 2 GB và t c c/ghi d li u lên t i 2,2 MB/giây. 6. xD – PICTURE Th xD-Picture ư c phát minh b i Olympus và Fuji. Ch có các máy ch p hình k thu t s c a Olympus và Fuji m i h tr lo i th này nên nó không ư c ph bi n như các lo i th khác. Khi s d ng các lo i th này, c n ph i có m t u c th xD-Picture chép d li u trên th . T c ghi/chép d li u c a th xD-Picture cũng khá cao, kích c nh g n nhưng ngư i dùng s th c s g p khó khăn v i lo i th này vì giá khá
  8. t và r t khó mua trên th trư ng. Dung lư ng cũng là m t i m y u c a th xD-Picture.
Đồng bộ tài khoản