intTypePromotion=1

Một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu

Chia sẻ: Duonghuu Tan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

4
3.115
lượt xem
1.076
download

Một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon. Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bê TInh và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bê Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu

 1. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU Hệ có thanh giằng và thanh chống Tính và vẽ biểu đồ 49 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 50 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 2. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 51 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 3. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 52 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 53 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 4. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 54 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 5. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 55 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 56 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 6. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 57 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 7. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 58 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 59 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 8. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 60 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 9. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 61 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 62 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 10. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 63 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 11. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 64 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 65 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 12. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 66 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 13. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 67 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 68 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 14. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 69 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 15. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 70 M, Q, N của kết cấu bên Hệ giàn tĩnh định Tính nội lực các 71 thanh trong giàn bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 16. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính nội lực các 72 thanh trong giàn bên Tính nội lực các 73 thanh trong giàn bên Tính nội lực các 74 thanh trong giàn bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 17. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính nội lực các 75 thanh trong giàn bên Tính nội lực các 76 thanh trong giàn bên Tính nội lực các 77 thanh trong giàn bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 18. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính nội lực các 78 thanh trong giàn bên Tính nội lực các 79 thanh trong giàn bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 19. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Tính nội lực các 80 thanh trong giàn bên Tính kết cấu bằng phương pháp đường ảnh hưởng Vẽ đường ảnh hưởng mô men Mi , đường ảnh hưởng 81 lực cắt Q1 và đường ảnh hưởng phản lực tại gối B LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 20. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ Vẽ đường ảnh hưởng mô men cho 82 điểm i (Mi) trên hệ khung 3 khớp bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2