intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số mẫu quản lý kho hàng

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:11

3.423
lượt xem
683
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bảng tính EXCEL phục vụ công tác quản lý kho. Dễ hiểu và dễ sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số mẫu quản lý kho hàng

 1. Font:Times New Roman , Bảng mã Unicode Chào bạn, Xin được hướng dẫn cách sử dụng bảng tính, mình thiết kế thử, xem bạn có sử dụng được không nhé ! Trước hết xin đừng cho rằng mình màu mè, vì lợi dụng bảng màu trong excel, thực ra mình có ý đồ riêng khi sử dụng màu Phương châm thiết kế bảng tính là không dùng macro, bởi người viết không có bằng cấp, văn hoá thì thấp lè tè 1/. Bảng tính gồm có 5 sheet, DMKhachHang, NhatKyNX, InChungTu, TongHopNX, Thẻ Kho 2/. Cuối bảng tính có dòng màu xanh nhạt, khi có yêu cầu chèn thêm dòng, bạn hãy bắt đầu từ đây.Dĩ nhiên bạn phải copy theo. Lưu ý dòng nầy không được chứa dữ liệu dù là khoảng trắng, không tin bạn cứ thử xem điều gì sẽ xảy ra khi dùng A 3/. Tiêu đề cột hay chữ màu xanh là những cột hay ô chứa công thức, cẩn thận dễ bị mất vì mình muốn bạn xem cách viết công thức nên không sử dụng kỷ thuật che công thức hay khoá bảng tính. 4/. Vì muốn tiết kiệm mực in, nên mình ít dùng màu nền, cũng như có sử dụng định dạng chử màu trắng không cho thể hiệ những cái không cần thiết, nhưng kỷ thuật thiết kế lại cần, bạn tự tìm hiểu nhé. 5/. Bạn chỉ làm việc trên sheet NhatKyNX, tại những cột có tiêu đề chử màu đen, khi muốn in chứng từ PN, PX thì chuyển sang sheet InChungTu gõ vào ô H1, số CT cần in. 6/. Cuối tháng bạn chỉ cần in Bảng Tổng Hợp Xuất Nhập Tồn là được rồi 7/. Dĩ nhiên, khi phát sinh khách hàng mới hay mặt hàng mới bạn cần phải vào DMKhachHang và TongHopNX như đặt MK, MH 8/. Giá xuất là giá BQGQ, cuối tháng giá xuất mới chính xác. Dữ liệu trong bảng tính là giả định xin đừng cười nếu có cái 9/. Sheet Thẻ Kho bạn chỉ nhập mã hàng vào ô E2, di chuyển đến ô A8 sử dụng AutoFiter chọn NonBlanks 10/. Mong rằng mình giúp được bạn ít nhiều, có gì cần trao đổi xin hay email cho mình Chúc bạn vui vẻ và càng tiến bộ trong công việc. Lời khuyên cuối cùng là hãy yêu nghề và khám phá EXCEL
 2. ụng được không nhé ! ó ý đồ riêng khi sử dụng màu ăn hoá thì thấp lè tè ừ đây.Dĩ nhiên bạn phải copy công thức m điều gì sẽ xảy ra khi dùng AutoFilter mình muốn bạn xem cách viết màu trắng không cho thể hiện in chứng từ PN, PX g và TongHopNX đăng ký cũng ịnh xin đừng cười nếu có cái gì sai ọn NonBlanks để loại những dòng thừa
 3. Access Business Hub DANH MỤC KHÁCH HÀNG 10th Floor, 83B Ly Thuong Kiet - Hanoi MST: xxxx xxxx xxxxx STT MK HỌ VÀ TÊN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ MST ĐIỆN THOẠI NTH 01 NTH Nguyễn Thị Hạnh 123 Hàng Than TĐH 02 TĐH Trần Đình Hùng 456 Hàng Trống CtyLV
 4. PN001 GHI CHÚ
 5. Access Business Hub NHẬT KÝ 10th Floor, 83B Ly Thuong Kiet - Hanoi Thán MST: xxxx xxxx xxxxx Click chuột & bấm vào ô vuông SỐ CT NGÀY CT SỐ HĐ NGÀY HĐ NỢ CÓ MĐV ĐƠN VỊ PN001 02/06/04 0178945 01/06/04 156 331 NTH þÿNTH Nguyễn Thị Hạnh PN001 02/06/04 0178945 01/06/04 156 331 TĐH þÿTH Trần Đình Hùng þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ
 6. NHẬT KÝ NHẬP XUẤT Tháng 6 Năm 2004 Click chuột & bấm vào ô vuông DIỄN GIẢI MH TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ Nhập do mua hàng MT þÿMT Lavie Chai 8,000.0 250.0 2,000,000.0 Nhập do mua hàng TG þÿTG #N/A #N/A 12,000.0 400.0 4,800,000.0 þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ Tổng Cộng 650.0 6,800,000.0
 7. GHI CHÚ GIÁ XUẤT - -
 8. Access Business Hub PHIẾU NHẬP KHO Số : þÿPN001 PN001 10th Floor, 83B Ly Thuong Kiet - Hanoi LIÊN :1 Nợ : 156 MST: xxxx xxxx xxxxx Ngày 2 Tháng 6 Năm 2004 Có : 331 NTH Nguyễn Thị Hạnh Đơn Vị/Họ Và Tên : Nguyễn Thị Hạnh Địa Chỉ : 123 Hàng Than MST : Theo Chứng Từ Số : 0178945 Ngày : 6/1/2004 Nhập tại kho Công Ty Lý do nhập : Lavie STT TÊN HÀNG, QUY CÁCH MH ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ TRỊ GIÁ GHI CHÚ PHẨM CHẤT 1 Lavie MT Chai 250.0 8,000.0 2,000,000 1 2 #N/A TG #N/A 400.0 12,000.0 4,800,000 2 - - - 4 Lavie MT Chai 250.0 8,000.0 2,000,000 1 5 #N/A TG #N/A 400.0 12,000.0 4,800,000 2 - - - 7 Lavie MT Chai 250.0 8,000.0 2,000,000 1 CỘNG 15,600,000 PT Đơn Vị Kế Toán Thủ Kho Người Giao Hàng Access Business Hub PHIẾU NHẬP KHO Số : PN001 10th Floor, 83B Ly Thuong Kiet - Hanoi LIÊN : 2 Nợ : 156 MST: xxxx xxxx xxxxx Có : 331 Ngày 2 Tháng 6 Năm 2004 Đơn Vị :/Họ Và Tên : Nguyễn Thị Hạnh Địa Chỉ : 123 Hàng Than MST : 0 Theo Chứng Từ Số : 0178945 Ngày : 06/01/04 Nhập tại kho Công Ty Lý do nhập : Lavie STT TÊN HÀNG, QUY CÁCH MH ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ TRỊ GIÁ GHI CHÚ PHẨM CHẤT 1 Lavie Chai 250.0 8,000.0 2,000,000 2 #N/A #N/A 400.0 12,000.0 4,800,000 - - - 4 Lavie Chai 250.0 8,000.0 2,000,000 5 #N/A #N/A 400.0 12,000.0 4,800,000 - - - 7 Lavie Chai 250.0 8,000.0 2,000,000 CỘNG 15,600,000 PT Đơn Vị Kế Toán Thủ Kho Người Giao Hàng
 9. Access Business Hub BẢNG TỔNG HỢP NHẬP X 10th Floor, 83B Ly Thuong Kiet - Hanoi Tháng 6 Nă MST: xxxx xxxx xxxxx STT MH TÊN HÀNG ĐVT GBQ SỐ DƯ ĐẦU KỲ NHẬP TRONG KỲ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ SỐ LƯỢNG 01 NY Nuoc Yen Chai - - 02 COCA Coca Cola Chai - - 03 BT Capuchino Coc - - 04 TCNM Latte Coc - - 05 MT Lavie Chai 8,000.0 250.0 - - - - - - Tổng Cộng - - 250.0 6/30/2004 PT Đơn Vị Kế Toán Trưởng
 10. G TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN HÀNG HOÁ Tháng 6 Năm 2004 NHẬP TRONG KỲ XUẤT TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ GHI CHÚ TRỊ GIÁ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000,000.0 - - 250.0 2,000,000.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2,000,000.0 - - 250.0 2,000,000.0 Hà Nội, Ngày 29 Tháng 3 Năm 2009 Toán Trưởng Người Lập Bảng Nguyễn Hoàng Sơn
 11. Access Business Hub THẺ KHO Tháng 6 Năm 2004 10th Floor, 83B Ly Thuong Kiet - Hanoi Mã Hàng þÿTG TG MST: xxxx xxxx xxxxx Tên Hàng #N/A Đơn vị tính #N/A Click chuột & bấm vào ô vuông SỐ CT NGÀY CT DIỄN GIẢI SỐ LƯỢNG NHẬP XUẤT TỒN GHI CHÚ Tồn đầu kỳ #N/A PN001 6/2/2004 Nhập do mua hàng 400.0 400.0 - #N/A 2 - - - #N/A PN001 6/2/2004 Nhập do mua hàng 400.0 400.0 - #N/A 2 - - - #N/A PN001 6/2/2004 Nhập do mua hàng 400.0 400.0 - #N/A 2 - - - #N/A PN001 6/2/2004 Nhập do mua hàng 400.0 400.0 - #N/A 2 - - - #N/A PN001 6/2/2004 Nhập do mua hàng 400.0 400.0 - #N/A 2 - - - #N/A PN001 6/2/2004 Nhập do mua hàng 400.0 400.0 - #N/A 2 - - - #N/A CỘNG 2,400.0 2,400.0 - #N/A Thủ Kho
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2