Nền móng- Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên

Chia sẻ: Hoangvietduc Vietduc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1
749
lượt xem
416
download

Nền móng- Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

M.Nông được xây trong hố móng đào sẵn; độ sâu đặt móng nhỏ (hm=0,5÷6m). (Theo lý thuyết Terzaghi, một móng gọi là nông nếu độ sâu đặt móng, Df (hm) nhỏ hơn hay bằng bề rộng của nó) - Thi công đơn giản. - Khi tính toán có thể bỏ qua ảnh hưởng của đất từ đáy móng trở lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nền móng- Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên

 1. §2.1 Khái niệm chung 1 - Đặc điểm của móng nông - M.Nông được xây trong hố móng đào sẵn; độ sâu đặt móng nhỏ (hm=0,5÷6m). Nền Móng (Theo lý thuyết Terzaghi, một móng gọi là nông nếu độ sâu đặt móng, Df (hm) nhỏ hơn hay bằng bề rộng của nó) - Thi công đơn giản. - Khi tính toán có thể bỏ qua ảnh hưởng của đất từ đáy móng trở lên. 2 - Phân loại móng nông: Theo 3 cơ sở a) Phân loại theo kích thước: Chương II: Móng Nông trên * M.đơn, * M.băng, nền thiên nhiên * M.bản. b) Phân loại theo khả năng chịu uốn của móng: * M.cứng, * M.mềm. c) Phân loại theo tình hình tải trọng tác dụng * M.chịu tải trọng đúng tâm. * M.chịu tải trọng lệch tâm * M.thường xuyên chịu tác dụng của tải trọng ngang lớn. * M.chủ yếu chịu tải trọng đứng. §2.2 Cấu tạo Móng Nông và điều kiện ứng dụng §2.2 Cấu tạo Móng Nông và điều kiện ứng dụng I. Móng đơn (tiếp) • K.cấu móng cứng: I. Móng đơn - Hình dạng móng: Mặt biên móng bao ngoài hệ đường truyền ư.s 1) Kích thước và trường hợp áp dụng trong khối móng cứng → có dạng hình thang (đ/với M.bê tông), dạng - Kích thước: 2 chiều (l,b) nhỏ, chênh lệch bậc thang (đ/với M.gạch, đá xây) không lớn →Tính toán ư/s, b/d theo trạng thái không gian. -Tính toán KC để móng đủ cứng không bị cắt theo t/diện m-n, m'-n' - Áp dụng trong trường hợp : tải trọng CT (nơi chịu mômen lớn nhất): không lớn, nền tương đối tốt. . Khống chế theo tỷ số H/L cho toàn móng TD: Móng dưới cột nhà, cột điện, cột đỡ cầu . Khống chế theo tỷ số h/ℓ cho mỗi bậc móng máng,… 2) Vật liệu và kết cấu móng - Vật liệu liên quan đến thiết kế cấu tạo móng • VL đá xây, bê tông… →cấu tạo móng không sinh l b/d uốn, gọi là Móng Cứng. h • VL bê tông cốt thép… →cấu tạo móng có khả năng chịu b/d uốn, gọi là Móng Mềm.
 2. §2.2 Cấu tạo Móng Nông và điều kiện ứng dụng §2.2 Cấu tạo Móng Nông và điều kiện ứng dụng I. Móng đơn (tiếp) I. Móng đơn (tiếp) . Có thể dùng góc mở lớn nhất αmax để phân biệt móng • Kcấu móng mềm: Khi α > αmax : cứng hay mềm: đ/v M.cứng, α ≤ αmax có ý nghĩa như Trường hợp tải trọng lớn hoặc lệch tâm lớn, tình hình địa chất không H/L, h/ℓ ≥ trị số cho phép cho trong bảng. cho phép tăng thêm độ sâu chôn móng , phải cấu tạo M.mềm (TD: mực nước mgầm cao, tầng đất tốt không dầy) → dùng M.btct là hợp lý và được tính theo M.mềm . Sơ đồ bố trí móng §2.2 Cấu tạo Móng Nông và điều kiện ứng dụng (tiếp) I. Móng băng 1) Kích thước và trường hợp áp dụng - Kích thước: chiều dài rất lớn so với chiều rộng (l/b rất lớn) →Tính toán theo trạng thái phẳng (ứng suất phẳng, hoặc biến dạng phẳng). - Trường hợp áp dụng: . Khi KCPTrên công trình có cấu tạo liên tục (móng dưới tường nhà, M.tường chắn) . Móng dưới hàng cột, M.đỡ ống dẫn nước…thì cần so sánh giữa m.đơn và m.băng để chọn phương án hợp lý. - Ưu điểm: giảm a.s và chênh lệch a.s đáy móng, do đó giảm chênh lệch lún giữa các cột.
 3. §2.2 Cấu tạo Móng Nông và điều kiện ứng dụng (tiếp) I. Móng băng (tiếp) 2) Vật liệu và kết cấu móng - đ/với Móng băng là móng cứng: Không cần kiểm tra độ cứng theo phương dọc móng. Kiểm tra mặt cắt ngang M.băng tương tự M.đơn, nhưng với αmax lấy tăng lên 2÷3 độ α Kết cấu Tường chắn - đ/với Móng băng là móng mềm: Khi tải trọng lớn, đất nền xấu thì M.băng giao nhau và M.băng dưới hàng cột nên bằng btct, và tính theo dầm (dải) trên nền đàn hồi. §2.2 Cấu tạo Móng Nông và điều kiện ứng dụng (tiếp) III. Móng bản 1) Kích thước và trường hợp áp dụng - Kích thước: chiều dài và chiều rộng đều lớn . Nền có trạng thái ưs không gian, . Nếu chiều dầy nền nhỏ, nền b/d 1 hướng - Trường hợp áp dụng: . Móng dưới cống, móng trạm bơm, nhà máy thủy điện, tháp nước… . Dùng trong trường hợp tải trọng rất lớn, đất nền mềm yếu, M.bản làm giảm áp suất và phân bố đều hơn lên mặt nền 2) Vật liệu và kết cấu móng - VL thường là btct. - Cấu tạo m.b kiểu vòm ngược, - Cấu tạo m.b kiểu hộp Móng tháp nước có dạng bản bê tông cốt thép liên tục Tính toán móng bản theo móng mềm
 4. §2.3 Sức chịu tải giới hạn của móng nông. I. Khái niệm chung: - Cấu tạo m.bản kiểu vòm ngược Sức chịu tải giới hạn: Tải trọng lớn nhất tác dụng trên một đơn vị diện tích chị giớ trọ nhấ diệ - Cấu tạo m.bản kiểu hộp đáy móng không gây ra phá hoại cắt trong đất. phá hoạ Tùy theo tính chất của đát nền và độ sâu đặt móng chấ 3 hình thức phá thứ phá hoại cắt khác nhau: hoạ khá nhau: Tải trọng/đơn vị diện tích, q Hình (a) Móng đặt trên tầng cát chặt chặ hoặc đất dính cứng hoặ Phá hoại cắt Phá hoạ tổng quát quá Mặt trượt trong đất Độ lún Tại một điểm nào đó khi tải trọng trên đơn vị diện tích bằng qu điể trọ diệ xảy ra sự phá hoại đột ngột trong đất nền, mặt trượt trong đất sẽ mở rộng tới mặt phá hoạ ngộ trượ đất, qu được gọi là sức chịu tải giới hạn của móng. Phá hoại đột ngột như đượ chị giớ ng. Phá hoạ ngộ vậy xảy ra trong đất là phá hoại cắt tổng thể. phá hoạ thể T¶i träng/®¬n vÞ diÖn tÝch, q II. Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi và một số phát triển có liên quan Hình (b) Móng đặt (Đã nghiên cứu trong chương trình Cơ học đất – Chương 6) trên tầng cát hoặc hoặ sét có độ chặt trung chặ 1. Phương trình tính Sức chịu tải cho móng liên tục (dải) bình Phá hoại cắt Phá hoạ cục bộ MÆt tr−ît §é lón Khi tải trọng trên đơn vị diện tích đặt trên móng bằng qu1 chuyển động của móng sẽ kéo theo những sụt lún đột ngột. Rồi một chuyển động lớn của móng buộc mặt trượt trong đất mở rộng tới mặt đất (như những đường nét rời nêu trong hình vẽ). Tải trọng trên đơn vị diện tích lúc đó là sức chịu tải giới hạn, qu. Vượt ra ngoài điểm đó, một lượng tăng tải sẽ kéo theo một lượng tăng lớn độ lún của móng. Tải trọng trên đơn vị diện tích móng, qu(1), được quy gọi là tải trọng phá hoại ban đầu T¶i träng/®¬n vÞ diÖn tÝch, q + Vùng tam giác ACD ngay sát đáy móng Hình (c) Móng đặt + Vùng cắt của tia ADF và CDE, với các đường cong DF và DE là các cung trên tầng đất xoắn ốc logarit tương đối xốp + Hai tam giác bị động Rankine AFH và CEG rời Phá hoại cắt Phá hoạ MÆt tr−ît - Các góc CAD và ACD được xem như bằng góc ma sát của đất Ф’ xuyên ngập ngậ - Bỏ qua sức chống cắt của đất dọc theo các mặt phá hoại GI và HJ chố phá hoạ §é lón
 5. II. Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi …… (tiếp) II. Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi …… (tiếp) 2. Phương trình tính Sức chịu tải của móng vuông và tròn trì chị 2.1 2.5 c’ – Lực dính của đất γ – Trọng lượng đơn vị của đất Trọ lượ 2.6 q – Tải trọng tương đương của phần đất phía trên móng trọ phầ phí Nc, Nq, Nγ - các hệ số sức chịu tải, không thứ nguyên và chỉ phụ Nc, Nq, Nγ chị thứ chỉ phụ 3. Phương trình tính sức chịu tải cho các móng biểu hiện cắt cục bộ. thuộc vào Ф’ thuộ 2.2 2.7 2.3 Nc, Nq, Nγ - các hệ số sức chịu tải sửa đổi tính theo các PT (2-2)- (2-4) Nc, Nq, Nγ chị (2- 2)- (2- nhưng thay Ф’ bằng 2.4 II. Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi …… (tiếp) II. Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi …… (tiếp) 4. Hệ số an toàn. 6. Ảnh hưởng tính nén ép của đất. CT tổng quát sức chịu tải tổng cho phép của móng nông quá chị phé Để xét đến ảnh hưởng của tính nén ép, Vesic (1973) đã đề nghị thay đổi PT (2.10) như sau: (2.8) Hoặc là (2.9) (2.11) Hệ số an toàn xác định theo (2.8) và (2.9) phải ≥ 3 trong mọi trường hợp toà phả trườ Trong đó: Fcc ; Fqc và Fγc là các hệ số nén ép của đất. 5. Phương trình sức chịu tải tổng quát. III. Các công thức xác định SCT theo tiêu chuẩn Việt Nam (2.10) Để xác định sức chịu tải của nền đất, tiêu chuẩn Việt Nam cũng dựa Trong đó: vào lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi, và một số tác giả khác như công c’= lực dính thức J.Brínch Hansen, Phương pháp Épđôkimốp, Phương pháp dựa vào q = ứng suất hiệu quả tại cao trình đáy móng. sự phát triển của vùng biến dạng dẻo…… γ = trọng lượng đơn vị của đất B = chiều rộng móng (= đường kính đối với móng tròn) Cần lưu ý rằng tiêu chuẩn Việt nam hiện tại dùng ký hiệu Pgh thay cho Fcs, Fqs , Fγs = các hệ số hình dạng móng qu Fcd, Fqd , Fγd = hệ số chiều sâu Fci, Fqi, Fγi = hệ số độ nghiêng tải trọng Nc, Nq , Nγ = Các hệ số sức chịu tải
 6. III. Các công thức xác định SCT theo tiêu chuẩn Việt Nam …… (tiếp) III. Các công thức xác định SCT theo tiêu chuẩn Việt Nam …… (tiếp) 1. Các giai đoạn biến dạng của đất nền dưới tác dụng của tải trọng 1. Các giai đoạn biến dạng của đất nền dưới tác dụng của tải trọng và các tải trọng giới hạn. (tiếp) và các tải trọng giới hạn. Giai ®o¹n biÕn d¹ng ®−êng th¼ng oa Kết quả thí nghiệm bàn nén ở hiện trường đối với loại đất nền được thể Khi t¶i träng ch−a lín 0 < p ≤ p0 , quan hÖ S∼p gÇn nh− ®−êng th¼ng. hiện trong hình vẽ sau: Trong giai ®o¹n nµy c¸c h¹t ®Êt d−íi bµn nÐn chñ yÕu chØ chuyÓn dÞch th¼ng ®øng ®i xuèng, lç rçng cña ®Êt dÇn bÞ thu hÑp khiÕn ®Êt ®−îc nÐn chÆt. Giai ®o¹n nµy ®−îc gäi lµ giai ®o¹n nÐn chÆt. §Êt nÒn bÞ lón, bµn nÐn h¹ thÊp xuèng (h×nh b). ë giai ®o¹n nµy c¸c h¹t ®Êt trªn c¨n b¶n ch−a bÞ chuyÓn dÞch ngang. T¶i träng kÕt thóc giai ®o¹n nµy ký hiÖu p0 - gäi lµ t¶i träng giíi h¹n tuyÕn tÝnh. Giai ®o¹n biÕn d¹ng tr−ît côc bé ab NÕu t¶i träng v−ît qu¸ p0 vµ ë trong ph¹m vi p0 < p < pgh th× quan hÖ S∼p lµ ®−êng cong. §iÒu ®ã chóng tá víi t¶i träng p t¨ng ®Òu ®Æn nh−ng ®é lón S t¨ng nhanh. Lý do lµ c¸c h¹t ®Êt d−íi bµn nÐn lóc nµy ngoµi chuyÓn dÞch th¼ng ®øng ®i xuèng cßn bÞ chuyÓn dÞch ngang sang hai bªn khiÕn ®é lón t¨ng nhanh, quan hÖ S∼p trë nªn cong. §©y lµ biÓu hiÖn cña sù dÞch tr−ît gi÷a c¸c h¹t ®Êt, gi÷a ®Êt cã sù tr−ît lªn nhau. Sù c¾t tr−ît nµy ban ®Çu x¶y ra t¹i mét vµi ®iÓm ë mÐp mãng khi p võa v−ît qua p0. NÕu p t¨ng lªn, sù tr−ît Êy sÏ xÈy ra ë nhiÒu ®iÓm råi h×nh thµnh mét vïng, gäi lµ vïng tr−ît côc bé (vïng biÕn d¹ng dÎo) sau ®ã lín dÇn lªn (h×nh c). Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®o¹n tr−ît côc bé. III. Các công thức xác định SCT theo tiêu chuẩn Việt Nam …… (tiếp) III. Các công thức xác định SCT theo tiêu chuẩn Việt Nam …… (tiếp) 1. Các giai đoạn biến dạng của đất nền dưới tác dụng của tải trọng và các tải trọng giới hạn. (tiếp) 3. Một số phương pháp xác định sức chịu tải của nền. Giai ®o¹n ph¸ ho¹i tr−ît nÒn bc NÕu t¶i träng tiÕp tôc t¨ng vµ khi p ≥ pgh th× vïng tr−ît côc bé ë hai phÝa 3.1 C«ng thøc J.Brinch Hansen ®ét nhiªn më réng vµ ph¸t triÓn trong toµn nÒn t¹o nªn mÆt tr−ît liªn tôc, g©y + Tải trọng giới hạn thẳng đứng. tr−ît s©u trong nÒn, ®Êt nÒn bÞ Ðp tråi lªn, lón cña nÒn vµ bµn nÐn h¹ thÊp ®ét ngét (h×nh d). Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®o¹n ph¸ ho¹i nÒn. T¶i träng pgh gäi lµ t¶i träng giíi h¹n - t¶i träng ph¸ ho¹i. (2.12) 2. Khái niệm về sức chịu tải của nền. + Tải trọng giới hạn nằm ngang. Qua ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ quan s¸t biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn cho thÊy: NÕu ng−êi thiÕt kÕ nÒn mãng khèng chÕ t¶i träng c«ng tr×nh t¸c (2.13) dông lªn nÒn ≤ p0 th× kh¸ an toµn, ng−îc l¹i ®Ó t¶i träng c«ng tr×nh t¸c dông Trong ®ã: lªn nÒn ≥ pgh th× rÊt nguy hiÓm. VËy hîp lý h¬n c¶ lµ ng−êi thiÕt kÕ cÇn cho - Nc, Nq, Nγ - phô thuéc gãc ma s¸t trong ϕ cña ®Êt nÒn. (Tra bảng) nÒn lµm viÖc víi t¶i träng lín h¬n chót Ýt p0 nh−ng cÇn nhá h¬n nhiÒu pgh. - ic, iq, iγ - c¸c hÖ sè xÐt ¶nh h−ëng cña ®é nghiªng t¶i träng ®èi víi t¶i Mét t¶i träng c«ng tr×nh nh− vËy th× nÒn cã thÓ chÞu ®−îc, lu«n ®¶m b¶o träng giíi h¹n. C¸c hÖ sè ®ã phô thuéc ϕ vµ δ ( δ - gãc nghiªng cña hîp c«ng tr×nh ho¹t ®éng b×nh th−êng vµ l©u dµi. Mét t¶i träng nh− vËy gäi lµ kh¶ lùc t¶i träng ®èi víi ph−¬ng ®øng). (Tra bảng) n¨ng mang t¶i cña nÒn hay lµ søc chÞu t¶i cña nÒn, ký hiÖu lµ [p].(qall) - Sc, Sq, Sγ - c¸c hÖ sè xÐt ¶nh h−ëng cña h×nh d¹ng mãng ®èi víi t¶i X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña nÒn theo t¶i träng giíi h¹n tiÕn hµnh nh− sau: träng giíi h¹n Tr−íc hÕt dïng ph−¬ng ph¸p lý thuyÕt ®Ó x¸c ®Þnh t¶i träng giíi h¹n (pgh) - dc, dq - hÖ sè xÐt ¶nh h−ëng cña ®é s©u ch«n mãng ®èi víi t¶i träng g©y ph¸ ho¹i nÒn hoµn toµn sau ®ã chia t¶i träng giíi h¹n cho hÖ sè an toµn giíi h¹n, FS > 1 (th−êng lÊy FS = 2 ÷ 3) sÏ nhËn ®−îc gi¸ trÞ søc chÞu t¶i cña nÒn. (Chi tiết xem trong Giáo trình CHĐ của trường ĐHTL – 2003)
 7. 3.2 Ph−¬ng ph¸p Π.Д.EbgokИMob (Ðp®«kimèp) (Tiếp theo) III. Các công thức xác định SCT theo tiêu chuẩn Việt Nam …… (tiếp) Bươc1: VÏ mÆt tr−ît vµ x¸c ®Þnh khèi tr−ît. 3. Một số phương pháp xác định sức chịu tải của nền. 3.2 Ph−¬ng ph¸p Π.Д.EbgokИMob (Ðp®«kimèp) §iÒu kiÖn vµ gi¶ thiÕt cña ph−¬ng ph¸p : - §Êt nÒn lµ ®Êt rêi ®ång chÊt, mÆt nÒn n»m ngang. - Mãng h×nh b¨ng chÞu t¶i träng th¼ng ®øng vµ n»m ngang ph©n bè ®Òu. - Coi träng l−îng líp ®Êt hai bªn mãng nh− t¶i träng bªn ph©n bè ®Òu q = γhm , hm lµ ®é s©u ch«n mãng. - Gi¶ thiÕt ®Êt nÒn lµ vËt liÖu dÎo lý t−ëng. D−íi t¸c dông cña t¶i träng giíi h¹n ®Êt nÒn bÞ ph¸ ho¹i hoµn toµn vµ thõa nhËn h×nh d¹ng mÆt tr−ît còng nh− kÝch th−íc khèi tr−ît nh− kÕt qu¶ nghiªn cøu cña lý thuyÕt c©n b»ng giíi h¹n. - Gi¶ thiÕt khèi tr−ît lµ mét vËt r¾n tuyÖt ®èi. C¸c ®iÓm trªn mÆt tr−ît ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn øng suÊt giíi h¹n. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh t¶i träng giíi h¹n Pgh vµ Tgh theo Ðp®«kimèp tiÕn hµnh nh− sau: Tr−íc hÕt vÏ h×nh d¹ng mÆt tr−ît vµ x¸c ®Þnh kich th−íc khèi tr−ît. TiÕp ®ã x¸c ®Þnh ph−¬ng chiÒu c¸c lùc t¸c dông lªn khèi tr−ît. Cuèi cïng xÐt sù c©n b»ng cña khèi tr−ît d−íi t¸c dông cña hÖ lùc. §iÒu kiÖn ®Ó khèi tr−ît ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ( c©n b»ng giíi h¹n) lµ hÖ lùc ph¶i c©n b»ng, ®a gi¸c lùc ph¶i khÐp kÝn. Tõ ®a gi¸c lùc cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc t¶i träng giíi h¹n Pgh vµ Tgh. 3.2 Ph−¬ng ph¸p Π.Д.EbgokИMob (Ðp®«kimèp) (Tiếp theo) 3.2 Ph−¬ng ph¸p Π.Д.EbgokИMob (Ðp®«kimèp) (Tiếp theo) Bươc 2: Xác định hệ lực tác dụng lên khối trượt. Bươc 4: Xác định tải trọng giới hạn. T¶i träng giíi h¹n Pgh vµ Tgh lµm cho nÒn ®Êt tr−ît theo mÆt ABCD vµ bÞ Gi¸ trÞ t¶i träng giíi h¹n Rgh nhËn ®−îc b»ng c¸ch ®o trùc tiÕp trªn ®a Ðp tråi vÒ phÝa DE, khèi tr−ît gåm ba khu: gi¸c lùc, tõ ®ã tÝnh ®−îc : Khu I ABE - khu chñ ®éng - bÞ nÐn. Khu II EBC - khu qu¸ ®é. (2.15) (2.14) Khu III ECD - khu bÞ ®éng - bÞ Ðp tråi. Lùc t¸c dông lªn c¸c khu gåm cã: Khu I Rgh ; P1 ; R1 ; T1. Khi gÆp tr−êng hîp mãng chÞu t¶i träng lÖch t©m th× dïng bÒ réng mãng Khu II P2 ; R2 ; T’2 ; T’1. h÷u hiÖu B’ thay cho bÒ réng toµn bé mãng B Khu III P3 ; q ; R3 ; T2. B’ = B - 2e với e : ®é lÖch t©m cña t¶i träng Trong ®ã gi¸ trÞ, ph−¬ng, chiÒu vµ ®iÓm ®Æt cña P1, P2, P3 ®· biÕt. Cßn c¸c lùc kh¸c chØ biÕt ph−¬ng vµ chiÒu t¸c dông, gåm cã: Trường hợp nền đất đính: R1, R2, R3 - ph¶n lùc cña khèi ®Êt nguyªn t¸c dông lªn mÆt tr−ît AB, NÕu gÆp tr−êng hîp nÒn lµ ®Êt dÝnh th× dïng nguyªn lý ¸p lùc dÝnh BC, CD. Phương: R1//EB , R2//E’E , R3//EC t−¬ng ®−¬ng cña Caquot ( Ca-c«). Néi dung c¬ b¶n cña nguyªn lý ®ã lµ T1,T2 - ph¶n lùc t¸c dông lªn c¸c mÆt phô EB vµ EC. Phương: T1//AB , thay thÕ lùc dÝnh néi t¹i trong ®Êt nÒn b»ng mét ¸p lùc ngoµi n = c/tgϕ ( gäi T2//CD. lµ ¸p lùc dÝnh) t¸c dông phñ ®Òu kh¾p lªn mÆt nÒn, lóc ®ã nÒn ®Êt ®−îc coi lµ nÒn ®Êt rêi vµ dïng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn ®· Bươc 3: Vẽ đa giác lực. tr×nh bµy ë trªn. §iÒu kiÖn ®Ó khèi tr−ît ABCDE c©n b»ng lµ ®a gi¸c cña hÖ lùc ph¶i khÐp kÝn.
 8. Trường hợp nền đất dính (tiếp theo) III. Các công thức xác định SCT theo tiêu chuẩn Việt Nam …… (tiếp) 3. Một số phương pháp xác định sức chịu tải của nền. 3.3 Công thức giải tích trong quy phạm Việt Nam. §Ó thuËn tiÖn tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña nÒn khi thiÕt kÕ, quy ph¹m n−íc ta cã giíi thiÖu c«ng thøc gi¶i tÝch tÝnh Rgh ®−îc thµnh lËp trªn c¬ së ®a gi¸c lùc ë (đồ giải) ở trên. (2.16) Trong ®ã : Nc, Nq, Nγ - hÖ sè t¶i trong giíi h¹n, phô thuéc δ’ vµ ϕ, tra b¶ng . γ, ϕ, c - lÇn l−ît lµ träng l−îng riªng, gãc ma s¸t trong vµ lùc dÝnh cña ®Êt nÒn. q - t¶i träng bªn, q = γhm. hm - ®é s©u ch«n mãng. B - bÒ réng mãng. Tr−êng hîp mãng chÞu t¶i träng lÖch t©m th× dïng bÒ réng h÷u hiÖu B’ thay cho B ë c«ng thøc trªn. III. Các công thức xác định SCT theo tiêu chuẩn Việt Nam …… (tiếp) 3.4 Xác định SCT của nền dựa vào sự phát triển của vùng biến dạng dẻo. 3. Một số phương pháp xác định sức chịu tải của nền. b). Xác định đường bao của vùng biến dạng dẻo (Tiếp theo) 3.4 Xác định SCT của nền dựa vào sự phát triển của vùng biến dạng dẻo. a). Các giả thiết: 1. Mãng h×nh b¨ng chÞu t¶i träng th¼ng ®øng ph©n bè ®Òu. 2. §Êt nÒn ®ång chÊt. 3. Khi ®Êt nÒn chÞu t¶i träng v−ît qu¸ t¶i träng giíi h¹n tuyÕn tÝnh th× vïng biÕn d¹ng dÎo sÏ ph¸t sinh trong nÒn b¾t ®Çu tõ hai mÐp mãng. 4. Tr¹ng th¸i øng suÊt b¶n th©n t¹i ®iÓm bÊt kú trong nÒn t−¬ng tù tr¹ng th¸i ¸p lùc thuû tÜnh, nghÜa lµ gi¸ trÞ thµnh phÇn øng suÊt b¶n th©n theo mäi ph−¬ng ®Òu b»ng nhau ( σx = σy = σz = γz), tøc lµ gi¶ thiÕt hÖ sè ¸p lùc h«ng ξo = 1. b). Xác định đường bao của vùng biến dạng dẻo Néi dung nghiªn cøu quan hÖ gi÷a t¶i träng vµ ph¹m vi vïng biÕn d¹ng dÎo ph¸t sinh trong nÒn ®−îc b¾t ®Çu tõ bµi to¸n x¸c ®Þnh d¹ng øng suÊt t¹i M cßn do t¶i träng bªn vµ träng l−îng b¶n th©n ®Êt nÒn g©y ®−êng bao cña vïng biÕn d¹ng dÎo do t¶i träng ngoµi g©y ra (h×nh vẽ). ra (h×nh vẽ), do ®ã c¸c gi¸ trÞ øng suÊt chÝnh σ1 vµ σ3 t¹i M cã thÓ tæng hîp Theo lý thuyÕt ®µn håi, c¸c øng suÊt chÝnh t¹i M do t¶i träng ngoµi l¹i theo gi¶ thiÕt 4 vµ trë thµnh: g©y ra lµ: (2.17) (2.18)
 9. 3.4 Xác định SCT của nền dựa vào sự phát triển của vùng biến dạng dẻo. 3.4 Xác định SCT của nền dựa vào sự phát triển của vùng biến dạng dẻo. b). Xác định đường bao của vùng biến dạng dẻo (Tiếp theo) b). Xác định đường bao của vùng biến dạng dẻo (Tiếp theo) Trong ®ã: γ1 - träng l−îng riªng ®Êt nÒn d−íi ®¸y mãng. Thay (2.21) vào (2.20) ta nhận được: γ2 - träng l−îng ®Êt nÒn trªn ®¸y mãng. V× ®iÓm M n»m trªn ®−êng bao cña vïng biÕn d¹ng dÎo do ®ã tr¹ng (2.22) th¸i øng suÊt t¹i ®ã tho¶ m·n ®iÒu kiÖn c©n b»ng giíi h¹n Mohr-Coulomb: (2.19) c). Xác định tải trọng giới hạn tuyến tính T¶i träng giíi h¹n tuyÕn tÝnh lµ t¶i träng võa ®ñ lµm cho nÒn ®Êt nÐn Thay (2.18) vào (2.19) và biến đổi ta có: chÆt mµ ch−a lµm xuÊt hiÖn vïng biÕn d¹ng dÎo (zmax = 0). VËy ®Ó x¸c ®Þnh p0 tõ biÓu thøc (2.22) ta cho zmax = 0 vµ rót ra: (2.20) Biến đổi ta có BiÓu thøc (7.31) lµ ph−¬ng tr×nh ®−êng bao cña vïng biÕn d¹ng dÎo. Ph−¬ng tr×nh ®ã biÓu thÞ quan hÖ gi÷a z vµ 2β, to¹ ®é cña ®iÓm M n»m (2.23) trªn ®−êng bao vïng biÕn d¹ng dÎo. Để tìm Zmax ta đi tìm cực trị của (2.20) cos2β = sinϕ Đặt po = Nc.c + Nq. γ2hm hoÆc 2β = π/2 - ϕ (2.24) (2.21) 3.4 Xác định SCT của nền dựa vào sự phát triển của vùng biến dạng dẻo. 3.4 Xác định SCT của nền dựa vào sự phát triển của vùng biến dạng dẻo. d). Xác định sức chịu tải của nền d). Xác định sức chịu tải của nền (tiếp) Thùc tÕ x©y dùng cho thÊy víi ®Êt nÒn b×nh th−êng (trõ ®Êt nÒn mÒm yÕu) tuy t¶i träng c«ng tr×nh ®· v−ît qu¸ t¶i träng giíi h¹n tuyÕn tÝnh vµ ®· g©y ra trong nÒn mét vïng biÕn d¹ng dÎo lín ®Õn møc ®é nµo ®ã råi nh−ng vÉn ch−a lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù æn ®Þnh cña nÒn, c«ng tr×nh vÉn lµm viÖc (2.25) b×nh th−êng. Nh− vËy râ rµng chän t¶i träng giíi h¹n tuyÕn tÝnh lµm søc chÞu t¶i cña nÒn lµ qu¸ thiªn vÒ an toµn. §Ó tËn dông kh¶ n¨ng chÞu lùc cña nÒn nªn chän trÞ sè t¶i träng lín h¬n t¶i träng giíi h¹n tuyÕn tÝnh po lµm søc chÞu t¶i cña nÒn. Theo kinh nghiÖm thùc tÕ, víi ®Êt nÒn b×nh th−êng cã c−êng ®é kh¸ng c¾t trung b×nh th× søc chÞu t¶i cña nÒn nªn lÊy b»ng trÞ sè t¶i träng g©y Đặt ra trong nÒn mét vïng biÕn d¹ng dÎo lín ®Õn møc ®¹t ®é s©u zmax = 1/4B, B lµ bÒ réng cña mãng c«ng tr×nh. Søc chÞu t¶i ®ã ký hiÖu lµ p1/4. Để xác định p1/4 từ biểu thức (2.22) cho zmax = 1/4B và rút ra: Ta có (2.26) Biến đổi và rút gọn ta có: (Giá trị P1/4 được chọn làm SCT của nền không cần chia cho FS)
 10. §2.3 Tính nền móng công trình không chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH về biến dạng ∗ Trường hợp tính theo TTGH 2 ∗ Tính với tải trọng tiêu chuẩn (Ntc), THTT cơ bản, chỉ tiêu cơ lý đất nền lấy giá trị A tính toán, với kđ = 1 Att = tc kđ ∗ Nội dung tính toán gồm 2 bước - Sơ bộ xác định kích thước móng - Kiểm tra các điều kiện về biến dạng I. Sơ bộ xác định kích thước móng 1- Nguyên tắc: Trong tính nền móng theo TTGH-2 thì biến dạng của nền được tính khi nền làm việc trong giai đoạn biến dạng tuyến tính, nghĩa là: ptb ≤ Rtc , trong đó Rtc = m p1/4; Rtc = m (A¼ γ.b + B.q +D.c) Nhận thấy 2 vế của biểu thức đều phụ thuộc vào kích thước đáy móng (b) §2.3 Tính nền móng công trình không chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH về biến dạng 2-Xác định kích thước móng khi tải trọng đúng tâm: - Nếu chọn kích thước đáy móng quá nhỏ thì áp suất đáy móng Ntc a) Đối với móng đơn: tăng, nền đất có thể phát sinh những vùng biến dạng dẻo quá lớn, làm tăng biến dạng của đất nền và nền đất không còn là môi trường biến p = Rtc (2.1) dạng tuyến tính nữa. Nhưng nếu chọn kích thước quá lớn thì sẽ tốn kém nhiều, và không tận dụng được khả năng làm việc của nền. N tc + G p = (2.4) Hm p - vì thế, để đảm bảo cả điều kiện kinh tế và kỹ thuật cần chọn kích l.b thước móng sao cho: * biến dạng của đất nền không quá lớn và có thể áp dụng lý thuyết F=l.b; đặt α = l/b → F= α.b2 đàn hồi tính các đặc trưng biến dạng. γtb- trọng lượng riêng của đất và móng * tận dụng hết khả năng làm việc của đất nền trong giai đoạn biến dạng tuyến tính. N tc - Như vậy cần đảm bảo đ/kiện sau: p= + γtb.Hm (2-5) α .b 2 b ptb = Rtc (2.1) N tc Khi tải trọng lệch tâm cần đảm bảo thêm điều kiện + γtb.Hm = m(A1/4γb + Bq + Dc) α .b 2 pmax < 1,2 Rtc (2.2) → gọi là phương pháp x/đ kích thước móng theo áp lực tiêu b3 + K1b2 - K2 = 0 (2-6) l chuẩn (Rtc )
 11. 2-Xác định kích thước móng khi tải trọng đúng tâm (tiếp) 3-Xác định kích thước móng khi tải trọng lệch tâm: q c Dùng p.pháp tính thử dần, gồm 2 bước: K1 = M1 . + M2 . - M3 .γtb . H m (2-7) - Coi như tải trọng đúng tâm, với ptb, tìm được b1, γ γ mγ N tc - với b1, x/đ pmax, kiểm tra theo điều kiện (2.2), K2 = -M3 . (2-8) pmax < 1,2 Rtc mαγ - Nếu thỏa mãn, bsb = b1. trong đó: M1, M2, M3 ~ ϕ tc của đất - Nếu không thỏa mãn: Xê dịch móng sang phía P e lệch tâm để giảm pmax cho đến khi thỏa mãn. Tuy b) Đối với móng băng: nhiên trong những trường hợp độ lệch tâm quá 0 N tc + G lớn, thì cần kết hợp tăng thêm chiều rộng móng p = , F=1.b (2.4)‘ mới đảm bảo điều kiện (2.2). 1. b N tc II. Kiểm tra điều kiện biến dạng của móng p= + γtb.Hm (2-5)’ -Để công trình làm việc bình thường về mặt biến dạng cần phải thoả b mãn các điều kiện sau: Btt ≤ Bgh (1.1) b2 + L1b - L2 = 0 (2-6)’ -Tùy yêu cầu cụ thể của mỗi công trình để quyết định các loại biến trong đó, L1, L2 được tính theo công thức tương tự K1, K2. dạng nào cần kiểm tra. Ở đây ta kiểm tra về độ lún, chênh lệch lún (Lưu ý: theo công thức (2-8) tính cho L2 không có α) và độ nghiêng của móng: S ≤ Sgh và ΔS ≤ ΔSgh (2-13) 1- Tính trị số độ lún: - Theo tiêu chuẩn xây dựng nhà cửa dân dụng và cộng nghiệp TCXD 45-70, Tính độ lún qua các bước sau: TCXD 45-78, có thể dùng phương pháp cộng lún từng lớp : - Bước 1: Tính và vẽ biểu đồ phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra n n βi βi: hệ số phụ thuộc hệ số nở hông μoi của trên trục qua tâm móng (σzđ ∼ z): S = ∑ Si = ∑ σ zi hi đất. Theo TCXD 45-70 cho phép lấy i =1 i =1 E0i . Với giả thiết: sau khi đào bỏ lớp đất hố móng (giảm tải q =γ.hm), coi mặt nền βi = βo =0,8 cho mọi loại đất. không phình nở, cho nên xét về biến dạng (không đổi) thì ứng suất tại đáy hố Xét phân tố đất thứ i móng cũng coi như không đổi (và bằng với trước khi đào hố móng). Như vậy, tại độ sâu đặt móng, σzđ = γ.hm (= q) σz - Bước 2: Tính và vẽ biểu đồ ứng suất gây lún (ứng suất tăng thêm) cùng trục với ứng suất bản thân (σz ∼ z): γ.hm Si σz = K0. pgl, hoặc σz = 4.K1. pgl trong đó, pgl – cường độ áp suất gây lún, pgl = ptb - γ.hm hi i σx ptb – áp suất trung bình tại đáy móng (do tải trọng tiêu chuẩn gây ra) hm – chiều sâu lớp đất đào hố móng. ptb q= γ.hm hm o
 12. - Bước 3: 2- Tính độ chênh lệch lún và độ nghiêng của móng: * Xác định chiều dầy vùng ảnh hưởng (Ha) tính từ đáy móng đến vị trí thỏa mãn điều kiện σz = 0,2σzđ ΔS = SA - SB (2-20) . * Chia nền đất trong phạm vi vùng đất chịu lún (Ha) ra thành những lớp mỏng, hi ≤ 0,4.b ΔS tgθ = (2-21) * Tính độ lún Si cho mỗi lớp, sau đó tính S cho cả lớp Ha. L n n β0 * Cuối cùng cần thử lại các S = ∑ Si = ∑ σ zi hi điều kiện biến dạng (S ≤ Sgh và trong đó: i =1 i =1 E0i SA , SB – độ lún tại 2 điểm A và B trên cùng một móng, hoặc trên hai móng khác nhau. ΔS ≤ ΔSgh). Nếu không thoả mãn cần phải có biện pháp xử lý (thay tgθ – độ nghiêng của móng. đổi kết cấu bên trên, tăng thêm L – khoảng cách giữa 2 điểm tính lún A, B. γ.hm kích thước móng hoặc xử lý nền - sẽ giới thiệu trong chương IV). Xét phân tố đất thứ i e σz B o A SA SB Si SB B SA A θ L hi i σx L Trường hợp tính độ nghiêng của móng chỉ do lực đặt §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường lệch tâm gây ra có thể sử dụng các công thức lý thuyết sau đây: xuyên theo TTGH -Theo trục dài của móng chữ nhật: el k1 (1 − μ ).M l2 tb tc o ∗ Trường hợp tính theo TTGH 1 tgθ l = (2-22) 3 - CTr. Thường xuyên chịu lực ngang lớn (áp lực đất, áp lực nước…) ⎛l⎞ θ E .⎜ ⎟ l - CTr. Xây trên sườn dốc dễ bị trượt, lật. tb ⎝ 2 ⎠ - Tính theo TCVN 4253 – 86: tính toán nền các công trình thủy công. -Theo trục dài của móng chữ nhật: Hệ số k1, k2 phụ thuộc vào α=l/b ∗ Tải trọng tính toán (Ntt), THTT cơ bản và đặc biệc, chỉ tiêu cơ k 2 (1 − μ ).M b2 tb tc lý đất nền là giá trị tính toán Att (với kđ >1) tgθ b = 3 (2-23) I. Các hình thức mất ổn định của nền móng ⎛b⎞ E .⎜ ⎟ 1- Thí nghiệm bàn nén tb ⎝ 2 ⎠ -Theo đường kính móng tròn: 6(1 − μ tb ).M d 2 tc tgθ d = 3 (2-24) E .d tb
 13. §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH (tiếp) §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH (tiếp) 1- Thí nghiệm bàn nén a) Tr. hợp bàn nén chỉ chịu tải trọng thẳng đứng b) Tr. hợp bàn nén chịu đồng thời tải trọng đứng và ngang - Khi P < PIgh , biến dạng đứng là chủ yếu, do Vr thu hẹp; pIgh pIIgh Đối với một loại nền, tùy theo tỷ số giữa tải trọng ngang và đứng (T/P) quan hệ ư/s và b/d trong nền là tuyến tính. Ở cuối giai đoạn I 0 p mà công trình có thể xẩy ra 3 hình thức mất ổn định: (P = PIgh) biến dạng dẻo xuất hiện đầu tiên tại hai mép bàn 1 nén phát triển thành vùng dẻo (sâu khoảng ¼ b) 2 – Trượt phẳng – Trượt sâu – Trượt hỗn hợp - Khi P > PIgh , vùng dẻo phát triển theo p tăng, b/d trong nền phi tuyến. Khi P → PIIgh b/d dẻo chiếm ưu thế, độ cong p đường S~P càng lớn. S S T - khi P = PIIgh , vùng dẻo phát triển hoàn toàn, khối nền ở T T P P P trạng thái CBGH. Tăng một lượng Δp rất nhỏ, nền bị phá hoại trượt (ép trồi). PIIgh PIIgh+∆P 45o+ϕ/2 b 45o-ϕ/2 §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH (tiếp) 2- Các tiêu chuẩn phán đoán hình thức mất ổn định Hình thức mất ổn định ngoài tải trọng còn phụ thuộc vào, kích thước móng, tính - Đối với nền đất dính (dẻo, dẻo cứng và dẻo mềm), ngoài điều kiện (2.25) cần thỏa chất đất nền (Khả năng chống trượt, đặc tính cố kết ): mãn thêm 2 đ/k sau: tgψ ≥ 0,45 (2.26) p max c k (1 + ε 1 )t o Nσ = ; tgψ = tgϕ + ; Cv = Cv ≥ 4 (2.27) b.γ ptb aγ n ho2 2- Khi không thỏa mãn 1 trong 3 đ/k trên thì: - Công trình có khả năng mất ổn định do trượt sâu, nếu công trình chỉ chịu lực đứng - Công trình có khả năng trượt hỗn hợp nếu CT chịu cả lực ngang. II. Phán đoán các hình thức mất ổn định của nền móng III. Xác định mức độ ổn định của nền móng 1- Công trình có khả năng chỉ xảy ra trượt phẳng: Công thức chung để kiểm tra mức độ ổn định là : - đ/v nền là cát, sét cứng hoặc nửa cứng và thỏa mãn điều kiện: mR gh Nσ ≤ [Nσ] (2.25) nc N tt ≤ (2.28) kn pk trong đó [Nσ] = . Khi không có thí nghiệm Mô Hình, [Nσ] =1 đ/với cát bγ chặt , =3 đ/với các loại đất khác. pk –là áp lực phân giới …
 14. §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH (tiếp) §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH (tiếp) III. Xác định mức độ ổn định của nền móng (tiếp) III. Xác định mức độ ổn định của nền móng (tiếp) Trường hợp tải trọng tác dụng đúng tâm 2- Tính theo sơ đồ trượt hỗn hợp 1- Tính theo sơ đồ trượt phẳng Ttl P p Thl q Ttl P Ectl Thl To Tgh Ectl E'bhl U b2 b1 U E'bhl = m1 Ebhl - Tổng lực gây trượt: - Tổng lực gây trượt: Ntt = Ttl + Ec.tl - Thl (2-31) - Lực chống trượt giới hạn: Ntt = Ttl + Ec.tl - Thl (2-29) - Lực chống trượt giới hạn: Rhh = (ptgϕ + c) b2 + τgh b1 (2-32) Rph = (P-U) tgϕ + m1.Eb.hl + F.c (2-30) Cần xác định 3 đại lượng chưa biết: b1, b2 và τgh a) Xác định b1, b2 α=b1/b α=b1/b 1,0 1,0 Khi áp suất đáy móng (p) tăng lên thì chiều rộng trượt sâu b1 tăng và chiều rộng phần trượt phẳng b2 giảm và ngược lại. Để kể đến liên hệ đó, ta thực hiện: α α 0,5 0,5 Lập quan hệ giữa (α = b1/b với p): Quan hệ α ~ p thay đổi theo sức kháng trượt của đất: pgh pgh tgψ < 0,45 , đường (α ~ p) qua 2 điểm: gốc tọa độ (α=0; pgh=0) và 0 ptb pIIgh 0 pk ptb pIIgh điểm (α=1; pgh= pIIgh với δ'=0). tgψ ≥ 0,45 , đường (α ~ p) qua 2 điểm: gốc tọa độ (α=0; pgh=pk) và điểm (α=1, pgh= pIIgh với δ'=0). - Giá trị pk = [Nσ]. γ.b Còn các điểm trong khoảng 0< α < 1, được nội suy tuyến tính. - Ý nghĩa của pk : Khi 0 ≤ p ≤ pk , trượt phẳng. Khi pk < p < pIIgh, trượt hỗn hợp α=b1/b α=b1/b Khi p = pIIgh , trượt sâu hoàn toàn (δ' = 0) 1,0 1,0 0,5 0,5 Xác định α tương ứng ptb nhờ quan hệ (α ~ p) . Sau đó từ trị số α tìm được pgh b1= α b ; b2= b - b1 . pgh 0 0 pk pIIgh pIIgh
 15. 3- Tính theo sơ đồ trượt sâu b) Xác định τgh - Tổng lực gây trượt: - Muốn tính (τgh) tương ứng (p) đã biết để nền đạt trạng thái giới hạn, ta cần có Ntt = P - U (2-35) P trị số góc ngiêng (δ‘). Tuy nhiên (δ‘) cũng chưa biết. Vì thế cần tính thử dần bằng - Lực chống trượt giới hạn: cách vẽ biểu đồ quan hệ giữa cường độ chống trượt giới hạn (τgh) và áp lực đáy Rs = Pgh (2-36) E E móng (pgh) ứng với các trị số (δ‘) giả thiết - (τgh ∼ pgh) - Thông thường cho trước 5 trị số δ' = (0 ÷ ϕ). Với mỗi δ' , tính được R’gh , rồi τgh = R gh cos δ '−nb U và pgh. δ'=0 b trong đó: R’gh = Nγ γ.b2 + Nq.q.b + Nc.c.b. PIIgh ' ' Rgh Rgh Trường hợp tải trọng tác p gh = cos δ '−n τ gh = sin δ ' 45o+ϕ/2 b b b dụng lệch tâm Như vậy có 5 cặp trị số (τgh, pgh); từ đó vẽ biểu đồ (τgh ∼ pgh) (Hình vẽ dưới). Từ 45o-ϕ/2 . Khi tính theo sơ đồ trượt hỗn hợp và (p) x/định τgh theo biểu đồ vừa tìm được. trượt sâu, tải trọng lệch tâm về phía - Thay các giá trị b1, b2, τgh vào (2.32) để tính Rhh hạ lưu cần đưa về tác dụng đúng tâm, với : τgh c - chiều rộng tính toán: btt = b – 2e; b1.tt= α.btt; b2.tt= btt- b1.tt .tg ϕ+ =σ - áp lực đáy móng tính toán: ptt = ptb.b/btt . τo . Thay b, b1, b2 bằng btt, b1.tt, b2.tt và Thay ptb bằng ptt trong công thức tính (τgh) (pgh,τgh), Rhh, Rs. ϕ c pgh (p, ptt) §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH §2.4 Tính nền móng công trình chịu lực ngang thường xuyên theo TTGH IV. Kiểm tra các điều kiện về biến dạng (S, ΔS, U). * Độ lún của lớp đất có chiều dày hi (Si) tính theo công thức: Để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường đối với những công trình thường xuyên chịu lực ngang tác dụng thì ngoài việc kiểm tra theo điều kiện E tb σ zi .hi S i = 0,8 cường độ, nhiều công trình còn cần phải chú ý cả về mặt biến dạng. Nghĩa E qđ Ei là phải tính độ lún của móng (S), chênh lệch lún (ΔS) và chuyển dịch ngang của móng (U) để so sánh với các trị số giới hạn (Sgh, ΔSgh, Ugh). trong đó: - Việc tính toán cần tuân theo những qui định của Quy phạm nền các công trình thủy công (TCVN 4253-86). Trị số độ lún (S) cũng thường tính theo phương pháp - Etb và Eqđ: mô đun biến dạng trung bình và quy đổi của toàn bộ vùng chịu cộng lún từng lớp. Các bước tính lún tương tự như trong Quy phạm nền các công lún. trình dân dụng và công nghiệp (đã nêu ở phần trên). Nhưng cần chú ý là đối với - Ei : mô đuyn biến dạng của lớp đất thứ i sẽ được xác định trong phụ lục 7 hố móng các công trình thủy lợi thường rất rộng và có nước cho nên khi đào bỏ (TCVN 4253-86). lớp đất trong hố móng đất trong nền sẽ phình nở lên, do đó: - σzi và hi: như đã chỉ dẫn * Khi vẽ biểu đồ phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân gây ra, tại đáy - Độ lún tổng cộng: móng σzđ = 0 và tăng dần theo chiều sâu. * Khi vẽ biểu đồ phân bố ứng suất tăng thêm (ứng suất gây lún σz) phải tính n với áp suất đáy móng tổng cộng (không trừ đi phần đất đào móng). S = ∑ Si * Chiều sâu vùng chịu lún (Ha) lấy đến độ sâu tại đó có σz = 0,5σzđ. i =1 * Độ lún của lớp đất có chiều dày hi (Si) tính theo công thức:
Đồng bộ tài khoản