Nếu Tào Tháo là doanh nhân

Chia sẻ: Ho Ivy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
45
download

Nếu Tào Tháo là doanh nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các anh hùng thời Tam Quốc, Tào Tháo là người thành công nhất. Từ một viên tiểu tướng, Tào Tháo đã làm chủ chiến cuộc, đánh bại tất cả các đối thủ, trở thành Thừa tướng nhà Hán. Chức là Thừa tướng nhưng quyền to hơn vua, thế át cả vua. Người đời sau nói Tào Tháo là người thủ đoạn. Thủ đoạn là cách thức để đạt được mục đích. Điều đó quả đúng. Song, thủ đoạn đáng học hỏi nhất ở Tào Tháo là việc sử dụng người tài. Xem việc Tào Tháo lên núi cầu Trình Dục, trọng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nếu Tào Tháo là doanh nhân

  1. Nếu Tào Tháo là doanh nhân Trong các anh hùng thời Tam Quốc, Tào Tháo là người thành công nhất. Từ một viên tiểu tướng, Tào Tháo đã làm chủ chiến cuộc, đánh bại tất cả các đối thủ, trở thành Thừa tướng nhà Hán. Chức là Thừa tướng nhưng quyền to hơn vua, thế át cả vua. Người đời sau nói Tào Tháo là người thủ đoạn. Thủ đoạn là cách thức để đạt được mục đích. Điều đó quả đúng. Song, thủ đoạn
  2. đáng học hỏi nhất ở Tào Tháo là việc sử dụng người tài. Xem việc Tào Tháo lên núi cầu Trình Dục, trọng đãi Quan Công trong trướng đủ biết Tào Tháo trọng dụng người tài như thế nào. Cứ tài là được trọng dụng Với Tào Tháo, ai tài đều được trọng dụng, bất chấp đẳng cấp, chính kiến. Tào Công từng tuyển Vu Cấm, Nhạc Tiến trong hàng binh sỹ, lấy Trương Liêu, Từ Hoảng trong đám tù binh phong làm tướng lĩnh. Hơn thế nữa, kể cả những người có tư thù, Tào cũng bỏ qua mà trọng dụng tài năng của họ. Năm Kiến An thứ 4, Viên Thiệu cho người đến liên kết với Trương Tú. Tú thấy anh em Viên Thiệu, Viên Thuật không dung thứ nổi nhau huống chi kẻ khác nên xé thư đuổi sứ giả về, song lại sợ Viên Thiệu tấn công, bèn hỏi Giả Hủ kế đối phó. Hủ nói: “Chi bằng quy hàng Tào Tháo”. Tú nói: “Ta với Tào Tháo có hằn thù với nhau, ông ta làm sao tha thứ cho ta được”. Vậy mà, khi
  3. thấy Tú quỳ dưới trướng mình, Tào Tháo vội vàng kéo Tú dậy, nói: “Những sai lầm nhỏ, đừng canh cánh bên lòng” rồi phong Trương Tú là Dương Võ tướng quân. Trương Liêu hầu Lã Bố, có trận suýt giết Tào Tháo. Sau Lã Bố bại trận, Trương Liêu bị bắt, Liêu chửi Tháo thậm tệ trước ba quân. Biết Liêu là bậc trung thần, Tháo tự cởi trói cho Trương Liêu, phong làm Trung Lang tướng quân. Với Tào Tháo, không ai quên được những chuyện như thế. Phải tìm được người biết chê mình Chỉ riêng việc biết trọng dụng người tài đã là người tài lắm rồi. Chỉ những thủ trưởng tài ba mới nhìn ra người hiền tài và dùng được họ. Còn những hạng sếp ngu dốt thì chỉ nhặt được một lũ giỏi vâng dạ, tài nịnh bợ mà thôi. Nếu không có những người hiền tài thì tiền vốn đầy két, vật tư đầy kho thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Năm 1995, ông
  4. Trương, một Tổng giám đốc ở Bắc Kinh từng bị mất bay 2,1 triệu USD bởi một gã trưởng phòng xuất nhập khẩu bất tài và hám gái. Một người khác mà tôi biết là Tuệ Mẫn trong mười năm đã phá tán hết sạch hàng chục tỷ đồng vì dung nạp quanh mình một lũ mưu sỹ tham lam và nịnh bợ. Nhà DN dù tài giỏi đến mấy cũng không thể việc gì cũng mó tay vào. Họ như vị nguyên soái trong chiến tranh, cần rất nhiều ăn thần võ tướng để bày mưu tính kế và thực thi thắng lợi mọi kế hoạch. Một ê kíp lý tưởng bao gồm nhiều tài năng, người giỏi chuyên môn, thông minh, nhạy bén, người thì thẳng thắn trung thực, dám nói thật ý nghĩ của mình, dám can ngăn cả sếp. Các sếp thích người khen mình ư? Quá dễ, xã hội này đầy rẫy, chỉ vẫy tay là rồng rắn xếp hàng, đuổi đi không hết. Còn sếp muốn tìm người dám can ngăn, dám chê mình ư? Hơi khó đấy, vì những người này hiếm như vì sao trong giông bão. Nhưng vẫn phải tìm cho ra, nếu sếp muốn thành công.
  5. Khát người nói thật như khát nước Tào Tháo từng khát lời nói thật như khát nước. Xin hãy đọc lại chiếu cầu ngôn của ông: “ Trị vì nhà nước, thiết lập trăm quan, phải thực sự phòng người xu nịnh. Kinh Thi nói: “Người biết dùng người và biết nghe ý kiến của người khác thì không bao giờ phải ân hận”. Đó chính là điều mà Trẫm cùng các quần thần phải đạt được. Trẫm gánh vác xã tắc trên vai, chỉ lo mình mắc sai lầm. Mấy năm gần đây, ít được nghe những ý kiến hay, chả nhẽ Trẫm lười nghe quá chăng?Từ nay trở đi, các quan như Thị trung, Biệt giá đầu tháng phải đến trình bày với Trẫm chỗ được, chỗ mất trong việc trị vì nhà nước. Trãm sẽ chú ý lắng nghe”. Tào Tháo thành công trước hết nhờ biết dùng người, nghe người. Dưới trướng của Tháo, mưu sỹ như mây, võ tướng như hổ, oai phong lẫm liệt, khét tiếng một thời.
  6. Kinh doanh là việc của con người, bắt đầu từ con người và kết thúc cũng bằng con người. Vậy nếu không có người hiền tài hỏi phỏng làm được cái gì? Sau khi sa thải Coma – Tổng Giám đốc điều hành, hãng Ford rơi ngay vào khủng hoảng. Ông Honda 4 lần sang Mỹ, mời bằng được Coma sang Nhật và tập đoàn Honda phát triển như vũ bão. Biết dùng người tài là thành công. Nếu Tào Tháo làm doanh nhân, chắc chắn ông sẽ là người thành đạt.
Đồng bộ tài khoản