intTypePromotion=1
ADSENSE

NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

374
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về nghề thiết kế đồ họa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  1. TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HỘI THI TAY NGHỀ NGÀNH DẦU KHÍ LẦN II - 2011 NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Thời gian: 6 giờ Vũng Tàu, tháng 08 năm 2011
  2. Hội Thi Tay Nghề Năm 2011 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam THÔNG TIN CUNG CẤP CHO THÍ SINH PHẦN 1 THIẾT KẾ BẢN VẼ CHI TIẾT THANG ĐIỂM: 80 điểm. THỜI GIAN: 4.0 giờ. THÔNG TIN BAN ĐẦU: + Tạo trên Desktop một Folder có tên Hovaten_Somay_Phan1. + Tất cả các công việc cuối cùng phải lưu đúng thư mục thì mới được tính điểm. + Tất cả các bản in ra, phải có Họ và tên thí sinh – Số máy. YÊU CẦU THỰC HIỆN: A. FILE CUNG CẤP: Thu Vien CAD_Version 2007.dwg; Vat Lieu2D_Version2007.dwg B. BẢN VẼ CUNG CẤP 1. Mặt bằng tầng trệt: Theo hình vẽ sau: MẶT BẰNG TẦNG TRỆT TL 1/ 100 Đề thi nghề: Thiết kế đồ họa – phần 1 Trang 2
  3. Hội Thi Tay Nghề Năm 2011 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2. Mặt bằng tầng một: Theo hình vẽ sau: MẶT BẰNG TẦNG MỘT TL 1/ 100 3. Mặt đứng chính: Theo hình vẽ như sau: Đề thi nghề: Thiết kế đồ họa – phần 1 Trang 3
  4. Hội Thi Tay Nghề Năm 2011 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam MẶT ĐỨNG CHÍNH TL 1/ 100 4. Mặt bằng mái nhà: Theo hình vẽ sau: Đề thi nghề: Thiết kế đồ họa – phần 1 Trang 4
  5. Hội Thi Tay Nghề Năm 2011 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam MẶT BẰNG TẦNG MỘT TL 1/ 100 B. YÊU CẦU THỰC HIỆN Thí sinh thiết kế lại toàn bộ bản vẽ cho trên bằng phần mềm AutoCAD trên version 2004 hoặc 2007. Các bản vẽ này được sắp xếp trên cùng một tập tin. Tỉ lệ bản vẽ là 1/ 100. Phân lớp cho từng nhóm đối tượng riêng lẽ trên bản vẽ đồng thời phân nhóm theo mặt bằng chi tiết, cùng một loại đối tượng nhưng trên hai mặt bằng khác nhau phải bố trí hai Layer khác nhau. Chọn màu sắc cho lớp thể hiện phù hợp để có thể in được với bản in đen trắng và bản in màu. Vật liệu trang trí và vật liệu ngoại cảnh: Có thể sẽ có trên máy dự thi hoặc không có do đó thí sinh phải chuẩn bị trước khi thi và được phép mang vào khu vực thi sử dụng. Phần vật liệu này được tính điểm nhưng không cần phải vẽ trong lúc làm bài thi. Đề thi nghề: Thiết kế đồ họa – phần 1 Trang 5
  6. Hội Thi Tay Nghề Năm 2011 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tên tập tin được lưu như sau: Số máy_Họ và tên thí sinh_Số thứ tự bàn vẽ.dwg. Ví dụ: 01_Nguyen Van Anh Tu_Mat bang tang tret.dwg. Khung tên sẽ được bổ sung trươc giờ bắt đầu thi để thí sinh vẽ và gắn vào từng bản vẽ trước khi in. Mọi việc chuẩn bị thí sinh phải nộp cho ban tổ chức trước một ngày bắt đầu thi, lưu trong đĩa CD hoặc USB (Sẽ được trả lại USB) để Ban tổ chức kiểm tra và chép trước cho Thí sinh. (Cụ thể là ngày quan sát thiết bị trước thi của thí sinh). KHUNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: M ẶT BẰNG TẦNG TRỆT Phân layer quản lý đối tượng rõ ràng và chính xác: Tên layer, Màu sắc, độ rộng nét. 4.0 điểm Vẽ đúng và đầy đủ các chi tiết. Kích thước trên bản vẽ đo được phải chính xác 8.0 điểm Vẽ đúng tỉ lệ bản vẽ 2.0 điểm Ghi đầy đủ k ý kiệu vật liệu 1.0 điểm Ghi đầy đủ kích thước 3.0 điểm Bố trí đầy đủ các vật dụng trang trí trong nhà như hình vẽ 1.0 điểm In ra 2 bản in đen trắng chính xác có khung tên kèm theo 1.0 điểm In ra 2 bản in màu chính xác có khung tên kèm theo 1.0 điểm Trình bày 1 bản in đen trắng lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.5 điểm Trình bày 1 bản in màu lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.5 điểm Tổng điểm 24.0 điểm M ẶT BẰNG TẦNG MỘT Phân layer quản lý đối tượng rõ ràng và chính xác: Tên layer, Màu sắc, độ rộng nét. 4.0 điểm Vẽ đúng và đầy đủ các chi tiết. Kích thước trên bản vẽ đo được phải chính xác 8.0 điểm Vẽ đúng tỉ lệ bản vẽ 2.0 điểm Ghi đầy đủ ký kiệu vật liệu 1.0 điểm Ghi đầy đủ kích thước 3.0 điểm Bố trí đầy đủ các vật dụng trang trí trong nhà như hình vẽ 1.0 điểm In ra 2 bản in đen trắng chính xác có khung tên kèm theo 1.0 điểm In ra 2 bản in màu chính xác có khung tên kèm theo 1.0 điểm Trình bày 1 bản in đen trắng lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.5 điểm Trình bày 1 bản in màu lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.5 điểm Tổng điểm 24.0 điểm Đề thi nghề: Thiết kế đồ họa – phần 1 Trang 6
  7. Hội Thi Tay Nghề Năm 2011 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam M ẶT ĐỨNG CHÍNH Phân layer quản lý đối tượng rõ ràng và chính xác: Tên layer, Màu sắc, độ rộng nét. 3.0 điểm Vẽ đúng và đầy đủ các chi tiết. Kích thước trên bản vẽ đo được phải chính xác 7.0 điểm Vẽ đúng tỉ lệ bản vẽ 2.0 điểm Ghi đầy đủ ký kiệu vật liệu 1.0 điểm Ghi đầy đủ kích thước 3.0 điểm Bố trí đầy đủ các vật dụng trang trí trong nhà như hình vẽ 1.0 điểm In ra 2 bản in đen trắng chính xác có khung tên kèm theo 1.0 điểm In ra 2 bản in màu chính xác có khung tên kèm theo 1.0 điểm Trình bày 1 bản in đen trắng lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.5 điểm Trình bày 1 bản in màu lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.5 điểm Tổng điểm 22.0 điểm M ẶT BẰNG MÁI Phân layer quản lý đối tượng rõ ràng và chính xác: Tên layer, Màu sắc, độ rộng nét. 1.0 điểm Vẽ đúng và đầy đủ các chi tiết. Kích thước trên bản vẽ đo được phải chính xác 1.0 điểm Vẽ đúng tỉ lệ bản vẽ 1.0 điểm Ghi đầy đủ ký kiệu vật liệu 1.0 điểm Ghi đầy đủ kích thước 1.0 điểm Bố trí đầy đủ các vật dụng trang trí trong nhà như hình vẽ 1.0 điểm In ra 2 bản in đen trắng chính xác có khung tên kèm theo 1.0 điểm In ra 2 bản in màu chính xác có khung tên kèm theo 1.0 điểm Trình bày 1 bản in đen trắng lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.0 điểm Trình bày 1 bản in màu lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.0 điểm Tổng điểm 10.0 điểm Đề thi nghề: Thiết kế đồ họa – phần 1 Trang 7
  8. TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HỘI THI TAY NGHỀ NGÀNH DẦU KHÍ LẦN II - 2011 NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Thời gian: 6 giờ Vũng Tàu, tháng 08 năm 2011
  9. Hội Thi Tay Nghề Năm 2011 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam THÔNG TIN CUNG CẤP CHO THÍ SINH PHẦN 2 THIẾT KẾ MÔ HÌNH PHỐI CẢNH THANG ĐIỂM: 20.0 điểm. THỜI GIAN: 2.0 giờ. THÔNG TIN BAN ĐẦU: + Tạo trên Desktop một Folder có tên Hovaten_Somay_Phan2. Tất cả các công việc cuối cùng phải lưu đúng thư mục thì mới được tính điểm. + Tất cả các bản in ra, phải có Họ và tên thí sinh – Số máy. YÊU CẦU THỰC HIỆN: A. BẢN VẼ CUNG CẤP 1. Mô hình tổng thể: Đề thi nghề: Thiết kế đồ họa – phần 2 Trang 2
  10. Hội Thi Tay Nghề Năm 2011 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2. File cung cấp: Mo Hinh 3D_Version2007.dwg . Được lưu trong thư mục HINH CUNG CAP B. YÊU CẦU THỰC HIỆN Thí sinh sử dụng lại mô hình đã thiết kế trên phần mềm AutoCAD 2007 Hoặc Thiết kế lại theo mẫu đã cung cấp. Thực hiện thêm các công việc sau để hoàn chỉnh mô hình phối cả nh tổng thể.( Không Thiết kế nội thất). Xem xét mô hình thừa thiếu chi tiết nào và kiểm tra việc phân bổ các đối tượng đã hợp lý chưa, có cần phải cộng lại các nhóm khối rời nhau hay tách các nhóm khối ra, chuyển về các Layer phù hợp. Chuẩn bị trước các khối cửa chính, cửa sổ trước khi bắt đầu thi, công việc này phải chuẩn bị tại nhà. Chuẩn bị trước vật liệu ngoại cảnh như: nền trời, cây xanh, xe hơi, cỏ, người đi lại,… bởi vì vật liệu này có thể sẽ không có trên máy dự thi. Chuẩn bị trước các vật liệu nội thất cho tòa nhà như ngói, gạch, gỗ, chất liệu thể hiện màu sơn. Phối cảnh tòa nhà với các yêu cầu sau: Ngoại cảnh: cỏ, cây, người, xe, mây trời, ánh sáng đèn… Nền nhà, bậc tam cấp Bờ rào. Tường. Cửa thể hiện cửa gỗ, cửa kiếng. Mái ngói. Mọi việc chuẩn bị thí sinh phải nộp cho ban tổ chức trước một ngày bắt đầu thi, lưu trong đĩa CD hoặc USB (Sẽ được trả lại USB) để Ban tổ chức kiểm tra và chép trước cho Thí sinh. (Cụ thể là ngày quan sát thiết bị trước thi của thí sinh). KHUNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: Phân layer quản lý đối tượng rõ ràng và chính xác: Tên layer, Màu sắc, độ rộng nét. 1.0 điểm Ghi đầy đủ ký kiệu vật liệu: Tường, cửa, mái ngói, nền gạch 5.0 điểm Bố trí đầy đủ các vật dụng trang trí ngoại cảnh theo yêu cầu 4.0 điểm Các đối tượng ngoại cảnh bố trí tỉ lệ hợp lý 1.0 điểm Phối cảnh hoàn chỉnh, đẹp, hài hòa 2.0 điểm Thiết lập ánh sáng phù hợp 2.0 điểm Kết xuất một file ảnh được render có định dạng tập tin là *.jpg 1.0 điểm In từ file Render (*.jpg) ra 2 bản in đen trắng chính xác 1.0 điểm In từ file Render (*.jpg) ra 2 bản in màu chính xác 1.0 điểm Trình bày 1 bản in đen trắng lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.0 điểm Trình bày 1 bản in màu lên tấm PVC (dày 5 mm, khổ A2) 1.0 điểm Tổng điểm 20.0 điểm Đề thi nghề: Thiết kế đồ họa – phần 2 Trang 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2