intTypePromotion=3

Nghệ thuật lãnh đạo

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
323
lượt xem
130
download

Nghệ thuật lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- “Lãnh đạo là người biết đặt ra chương trình và cùng với nhân viên của mình phấn đấu tới mục tiêu đã đề ra theo một cách xác định” (Cowley, 1928). - “Lãnh đạo là khả năng quyết định cái gì cần phải làm và sau đó làm cho mọi người muốn làm việc đó” (Eisenhower). - “Đó là nghệ thuật ảnh hưởng một tổ chức bằng sự thuyết phục hay là tấm gương để mọi người noi theo hành động” (Copeland, 1942). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật lãnh đạo

 1. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
 2. I.1. Khái niệm về lãnh đạo Các định nghĩa về lãnh đạo: - “Lãnh đạo là người biết đặt ra chương trình và cùng với nhân viên của mình phấn đấu tới mục tiêu đã đề ra theo một cách xác định” (Cowley, 1928). - “Lãnh đạo là khả năng quyết định cái gì cần phải làm và sau đó làm cho mọi người muốn làm việc đó” (Eisenhower). - “Đó là nghệ thuật ảnh hưởng một tổ chức bằng sự thuyết phục hay là tấm gương để mọi người noi theo hành động” (Copeland, 1942). 2
 3. I.1. Khái niệm về lãnh đạo: Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến hoạt động của cá nhân hoặc một nhóm nhằm thực hiện một mục tiêu chung của tổ chức trong những điều kiện nhất định. 3
 4. I.2. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý Theo anh chị, giữa lãnh đạo và quản lý có sự khác nhau ở điểm nào? 4
 5. I.2. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý Quản lý Lãnh đạo  Lập kế hoạch và ngân Phát triển tầm nhìn và chiến lược sách Tổ chức và bố trí nhân sự Gắn kết mọi người  Điều hành và giải quyết vấn đề Động viên và khuyến khích hoạt động  Nguôn: John Kotter: Đông lực để thay đôi: Quan lý khac lanh đao ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̃ ̣ như thế nao, Nxb Tự do, New York, 1990 ̀ 5
 6. I.2. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý Quản lý Lãnh đạo  Ít liên quan đến tình cảm Liên quan nhiều đến tình cảm Phản ứng trong giải quyết vấn đề Hình thành các ý tưởng  Hạn chế các lựa chọn Mở rông cac lựa chon ̣ ́ ̣  Nguôn: Zaleznik: Cac nhà quan lý và cac nhà lanh đao: họ có khac ̀ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ́ ̉ ́ nhau không? Điêm bao kinh doanh Harvard, 5-6/1977 6
 7. II. Các vai trò của nhà lãnh đạo 7
 8. Văn hóa Hướng Dẫn 10 Hỗ trợ Đổi mới Vai trò Có tầm Đột phá Giám sát của nhìn nhà lãnh Điều phối Chỉ đạo đạo Sản xuất Nhà quản lý 8
 9. Là người hướng dẫn • Hướng dẫn và tạo ra các Hướng Dẫn cơ hội cho nhân viên Đổi mới Hỗ trợ • Giúp nhân viên đạt được Có tầm cả mục tiêu cá nhân và Đột phá Giám sát nhìn nghề nghiệp • Học hỏi từ nhân viên Điều phối Chỉ đạo Sản xuất 9
 10. Là người hỗ trợ Hướng Dẫn • Xây dựng thành các nhóm Hỗ trợ Đổi mới • Sử dụng ra quyết định tập thể Có tầm Đột phá Giám sát nhìn • Quản lý xung đột Điều phối Chỉ đạo Sản xuất 10
 11. Là người đổi mới Hướng Dẫn • Coi việc thay đổi như một Đổi Hỗ trợ mới cơ hội • Suy nghĩ sáng tạo Có tầm Đột phá Giám sát nhìn • Thích ứng và thay đổi các sản phẩm và dịch vụ Điều phối Chỉ đạo Sản xuất 11
 12. Là người đột phá Hướng Dẫn • Xây dựng và duy trì cơ sở Đổi mới Hỗ trợ quyền lực • Đàm phán các thỏa thuận Đột Có tầm Giám sát nhìn phá và cám kết • Trình bày các ý tưởng Điều phối Chỉ đạo Sản xuất 12
 13. Là người giám sát Hướng Dẫn • Giám sát hoạt động của Đổi mới Hỗ trợ cá nhân • Quản lý hoạt động tập Giám Có tầm Đột phá nhìn sát thể • Quản lý hoạt động của tổ Điều phối Chỉ đạo chức Sản xuất 13
 14. Là người điều phối Hướng • Quản lý sản phẩm Dẫn Đổi mới Hỗ trợ • Thiết kế công việc • Quản lý qua các chức Có tầm Đột phá Giám sát năng nhìn Điều Chỉ đạo phối Sản xuất 14
 15. Là người sản xuất Hướng Dẫn • Làm việc năng suất Đổi mới Hỗ trợ • Khuyến khích môi trường làm việc có năng suất Có tầm Đột phá Giám sát nhìn • Quản lý thời gian và hạn chế stress Điều phối Chỉ đạo Sản xuất 15
 16. Là người chỉ đạo Hướng Dẫn • Lập kế hoạch chiến lược Đổi mới Hỗ trợ và đặt ra mục tiêu • Thiết kế và cơ cấu tổ Có tầm Đột phá Giám sát nhìn chức • Phân bổ công việc đảm Chỉ Điều phối đạo bảo hiệu quả Sản xuất 16
 17. Là người có tầm nhìn Hướng Dẫn • Phát triển tầm nhìn Đổi mới Hỗ trợ • Chuyển tầm nhìn thành hành động Có tầm Đột phá Giám sát nhìn • Kết nối mọi người • Truyền sinh lực Điều phối Chỉ đạo Sản xuất 17
 18. Tầm nhìn phải đảm bảo các đk: • Có thể hình dung được: Các thành viên trong tổ chức có thể hình dung rõ được tầm nhìn của người lãnh đạo có nghĩa gì đối với tương lai của tổ chức. • Đáng mong muốn: Các thành viên của tổ chức đều quan tâm và cả những người trong tương lai có quyền lợi trong tổ chức. • Khả thi. • Linh hoạt • Có thể thực hiện được (Kotter, 1996) 18
 19. Là nhà quản lý văn hóa • Đánh giá và làm sáng tỏ văn hóa tổ chức Hướng Dẫn • Quản lý theo giá trị và Đổi mới Hỗ trợ niềm tin • Lựa chọn các chiến Có tầm Đột phá Giám sát nhìn lược thay đổi hợp lý Điều phối Chỉ đạo Sản xuất 19
 20. Mô hình nhà lãnh đạo • Hãy suy nghĩ đến những thách thức mà cơ quan của bạn đang gặp phải • Vai trò lãnh đạo nào là quan trọng nhất? • Xây dựng mô hình lãnh đạo cho cơ quan của bạn. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản