intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - Nguyễn Quốc Ninh

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

178
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Công việc và vai trò của người lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất công việc của người lãnh đạo (Công việc nặng nhọc và căng thẳng, công việc đa dạng, khác biệt và không liên tục, tương tác với đồng sự trong và ngoài tổ chức,...), bản chất công việc của người lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - Nguyễn Quốc Ninh

 1. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO NGUYỄN QUỐC NINH TP. HCM, 2014 Ch.1 • Bản chất của lãnh đạo Ch.2 • Quyền lực và sự ảnh hưởng Ch.3 • Chiến lược ảnh hưởng Ch.4 • Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo Ch.5 • Công việc và vai trò của người lãnh đạo Ch.6 • Phong cách lãnh đạo Ch.7 • Lãnh đạo theo tình huống Ch.8 • Lãnh đạo mới về chất Ch.9 • Lãnh đạo ra quyết định nhóm
 2. CHƢƠNG 5: CÔNG VIỆC VÀ VAI TRÕ CỦA NGƢỜI LÃNH ĐẠO I. BẢN CHẤT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 1. Công việc nặng nhọc và căng thẳng 2. Công việc đa dạng, khác biệt và không liên tục 3. Tương tác với đồng sự trong và ngoài tổ chức 4. Tương tác đối mặt và giao tiếp thông qua lời nói 5. Quá trình quyết định lộn xộn và mang tính chính trị 6. Phần lớn hoạt định là không chính thức và mang tính thích ứng II. NHỮNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
 3. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC VÀ CĂNG THẲNG
 4. CÔNG VIỆC KHÁC BIỆT, ĐA DẠNG VÀ KHÔNG LIÊN TỤC
 5. TƢƠNG TÁC VỚI ĐỒNG SỰ TRONG VÀ NGOÀI TỔ CHỨC
 6. TƢƠNG TÁC ĐỐI MẶT VÀ GIAO TIẾP THÔNG QUA LỜI NÓI
 7. QUÁ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH LỘN XỘN VÀ MANG TÍNH CHÍNH TRỊ
 8. PHẦN LỚN SỰ HOẠCH ĐỊNH LÀ KHÔNG CHÍNH THỨC VÀ MANG TÍNH THÍCH ỨNG
 9. CHƢƠNG 5: CÔNG VIỆC VÀ VAI TRÕ CỦA NGƢỜI LÃNH ĐẠO I. BẢN CHẤT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO II. NHỮNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 1. Các vai trò tương tác 2. Các vai trò thông tin 3. Các vai trò quyết định
 10. VAI TRÕ TƢƠNG TÁC Ngƣời đại diện
 11. VAI TRÕ TƢƠNG TÁC Ngƣời lãnh đạo
 12. VAI TRÕ TƢƠNG TÁC Ngƣời liên lạc
 13. VAI TRÒ THÔNG TIN Ngƣời Giám sát
 14. VAI TRÒ THÔNG TIN Ngƣời cung cấp thông tin
 15. VAI TRÒ THÔNG TIN Ngƣời phát ngôn
 16. VAI TRÕ QUYẾT ĐỊNH Ngƣời khởi xƣớng
 17. VAI TRÕ QUYẾT ĐỊNH Ngƣời giữ trật tự
 18. VAI TRÕ QUYẾT ĐỊNH Ngƣời phân bổ nguồn lực
 19. VAI TRÕ QUYẾT ĐỊNH Ngƣời thƣơng thảo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2