intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo

Xem 1-20 trên 89 kết quả Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo
 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 3: Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng giúp bạn nắm được các kiến thức về nghiên cứu quyền lực và hiệu quả; mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng; các chiến lược ảnh hưởng như chiến lược thân thiện, chiến lược mặc cả, chiến lược đưa ra lý do, chiến lược quyết đoán, chiến lược tham khảo cấp trên, chiến lược liên minh, hiến lược trừng phạt.

  pdf8p minhminhquangtri32 10-07-2014 350 71   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cơ sở của quyền lực, những nguyên tắc sử dụng quyền lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p doinhugiobay_11 15-01-2016 298 70   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Phẩm chất lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo, tu dưỡng phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p doinhugiobay_11 15-01-2016 310 71   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 1: Bản chất của lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất lãnh đạo, tố chất người lãnh đạo, lãnh đạo và quản trị, một số khác biệt quan điểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p doinhugiobay_11 15-01-2016 237 63   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 6: Phong cách lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phong cách lãnh đạo, nghiên cứu của Kurt Lewin, mô hình của trường đại học Ohio và Michigan, phong cách lãnh đạo tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p doinhugiobay_11 15-01-2016 228 61   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Công việc và vai trò của người lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất công việc của người lãnh đạo (Công việc nặng nhọc và căng thẳng, công việc đa dạng, khác biệt và không liên tục, tương tác với đồng sự trong và ngoài tổ chức,...), bản chất công việc của người lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p doinhugiobay_11 15-01-2016 181 55   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Lãnh đạo mới về chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự tồn tại và thích nghi của tổ chức, lãnh đạo mới về chất, các thuyết về lãnh đạo hấp dẫn, các thuyết lãnh đạo mới về chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p doinhugiobay_11 15-01-2016 156 55   Download

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo trình bày các nội dung như: Khái niệm về lãnh đạo, phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý, vai trò của nhà lãnh đạo, phong cách lãnh đạo,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p nganga_04 27-09-2015 205 52   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 7: Lãnh đạo theo tình huống" cung cấp cho người học các kiến thức: Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo, thuyết đường dẫn đến mục tiêu, thuyết chu trình trưởng thành của người lao động, thuyết ngẫu nhiên, mô hình quyết định của,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p doinhugiobay_11 15-01-2016 280 51   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 3: Chiến lược ảnh hưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu về quyền lực và hiệu quả, mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng, các chiến lược ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_11 15-01-2016 180 49   Download

 • Chương 2- Quyền lực và sự ảnh hưởng thuộc Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo do ThS. Nguyễn Ngọc Long thực hiện, giúp người học nắm được các định nghĩa; cơ sở của quyền lực (quyền lực Pháp lý (Legitimate), quyền lực Tặng thưởng (Regards), quyền lực Chế tài (Coercive), quyền lực Rèn đúc (Expert), quyền lực tham chiếu (Referent)) và những nguyên tắc sử dụng quyền lực.

  pdf9p minhminhquangtri32 10-07-2014 159 37   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chuyên đề bổ sung: Kỹ năng tạo và truyền cảm hứng: trình bày các nội dung: Xem công việc là một trò chơi, có mục đích lớn hơn bản thân mình, tập trung vào một việc, sống trong hiện tại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p doinhugiobay_11 15-01-2016 126 26   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 1: Ý nghĩa và vai trò của lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của lãnh đạo, mô hình người lãnh đạo mới, quản trị và lãnh đạo, quyền lực vị trí, quản trị và viễn cảnh, sự tiến triển của lý thuyết lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p bautroibinhyen14 16-01-2017 168 30   Download

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 9: Truyền thông lãnh đạo cung cấp cho người học các kiến thức về truyền thông, truyền thông – quản trị với lãnh đạo, lãnh đạo các cuộc đối thoại chiến lược, tạo ra một môi trường truyền thông mở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p bautroibinhyen14 16-01-2017 90 19   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 3: Cách tiếp cận ngẫu nhiên về lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Cách tiếp cận ngẫu nhiên, so sánh cách tiếp cận lãnh đạo phổ quát và ngẫu nhiên, mô hình lãnh đạo ngẫu nhiên của Fiedler, thuyết lãnh đạo tình huống của Hersey và Blanchard. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen14 16-01-2017 144 18   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Các đặc điểm, hành vi và các mối quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Cách tiếp cận dựa vào đặc điểm, tiếp cận hành vi, lãnh đạo cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p bautroibinhyen14 16-01-2017 136 16   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Động cơ thúc đẩy và trao quyền" trình bày các kiến thức: Lãnh đạo và sự thúc đẩy, các loại phần thưởng, nhu cầu bậc cao và nhu cầu bậc thấp, các lý thuyết động viên dựa trên nhu cầu, thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen14 16-01-2017 111 17   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 4: Tính cách và lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khía cạnh cá nhân của nhà lãnh đạo, tính cách và lãnh đạo, mô hình tính cách, ổn định cảm xúc, hàm ý của mô hình 5 đặc điểm tính cách, đặc điểm tính cách và hành vi, sự tự ý thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p bautroibinhyen14 16-01-2017 84 14   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Lãnh đạo bằng lý trí và tình cảm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khả năng và năng lực, các mô hình lãnh đạo tinh thần, các giả định, tiến trình nhận thức, tư duy độc lập, phát triển trí tuệ của lãnh đạo, tư tưởng cởi mở, tư duy hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen14 16-01-2017 94 13   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 7: Phát triển tiềm năng của người phục tùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của người phục tùng, các phong cách của người phục tùng, phát triển tiềm năng cá nhân, các nguồn sức mạnh của người phục tùng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p bautroibinhyen14 16-01-2017 92 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo
p_strCode=baigiangnghethuatlanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2