Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Người lãnh đạo

Xem 1-20 trên 5036 kết quả Người lãnh đạo
 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản trị nhóm làm việc trong một tổ chức cũng như cách vận dụng những kiến thức, kỹ năng này vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Giáo trình "Giáo dục chính trị (Trình độ: Trung cấp) - Trường TC Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh" được biên soạn với các nội dung chính về: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

  pdf83p phuong3659 11-01-2023 9 1   Download

 • Luận án "Các tỉnh uỷ ở đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ là người Khmer giai đoạn hiện nay" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh uỷ ở ĐBSCL lãnh đạo xây dựng ĐNCB là người Khmer luận án, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở vùng này đối với ĐNCB là người Khmer trong những năm tới.

  pdf27p tranghong0906 02-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết "Hoạt động đào tạo học viên người dân tộc thiểu số của các trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng hòa (1967-1975)" trình bày chính sách đào tạo quân sự cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các trường Thiếu Sinh Quân, là một hình thức chiến lược cai trị và đàn áp kiểu mới, đào tạo ra một lực lượng Sĩ quan và binh sĩ “nguồn” trong việc phát triển quân đội Việt Nam Cộng hòa và góp phần giữ vững địa bàn chiến lược ở Tây Nguyên và toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam.

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Tài liệu dạy học Giáo dục chính trị trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc42p trangtrang0906 23-12-2022 4 2   Download

 • Cuốn "Lời nói thẳng" gồm 38 bài bút ký chính luận được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các bài bút ký sau: Chầm chậm theo thời gian, Người ngồi đầu nồi, Đôi chân người cán bộ, Một lần thấy bí thư đỏ mặt, Cán bộ và chức vụ, Một văn cảnh xanh - sạch - đẹp, Người lãnh đạo và những cơ hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p langmongnhu 14-12-2022 7 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa" trình bày những nội dung về: đấu tranh giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng trước sự xuyên tạc của các thế lực thù địch; những chiêu trò mới trong “diễn biến hòa bình” và giải pháp phòng, chống; “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới” vẫn xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf300p langmongnhu 14-12-2022 16 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực "Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long" nghiên cứu, đánh giá tình hình đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, tìm hiểu nhu cầu đào tạo của người lao động tại Thuốc lá Thăng Long. Từ đó, đề xuất một số những giải pháp phù hợp để đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật tại công ty trong thời gian tới.

  pdf122p phuongtham205 19-12-2022 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Quản trị công tác xã hội chính sách và hoạch định phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: công tác nhân sự và đánh giá công việc; lãnh đạo; ra quyết định quản trị; lưu trữ hồ sơ và báo cáo; chính sách xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p trangcam0906 15-12-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 11: Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số quan điểm triết học phi mácxít về con người; quan điểm triết học Mác - Lênin về con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

  pdf35p langmongnhu 14-12-2022 15 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng quy chế, kế hoạch làm việc; lãnh đạo, quản lý công việc trong công sở và xây dựng, phát huy vai trò; tổ chức, điều hành cuộc họp và kiểm tra, kiểm soát công việc trong công sở. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p trangcam0906 12-12-2022 9 4   Download

 • Bài viết Nghiên cứu so sánh về ý thức giới của nhân viên các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và Nhật Bản tập trung phân tích sự tương đồng và khác biệt về ý thức giới của các nhân viên đang làm việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi của Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, cũng như ý kiến về quan điểm tuyển dụng nhân viên nữ và đào tạo lãnh đạo nữ trong lĩnh vực này của các nhà quản lý.

  pdf7p viwmotors 13-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Kiến tạo “văn hóa nhà trường” để xây dựng nền giáo dục thực chất" đề xuất biện pháp thực hiện “Học thật/ Thi thật/ Tài năng thật” theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Để thực hiện được điều đó nhà trường phải kiến tạo được “văn hóa sống thật”, ở đó: “thầy dạy thật, trò học thật, người quản lý thầy-trò (Hiệu trưởng/Thục trưởng) có sự lãnh đạo/quản lý/quản trị thật” đối với cơ sở do mình điều hành.

  pdf15p chutieubang 06-12-2022 16 0   Download

 • Bài viết "Một số nội dung và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo" bàn về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 4 0   Download

 • (NB) Giáo trình Giáo dục chính trị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p matroicon2510 02-12-2022 9 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: phương pháp lãnh đạo quản lý hành chính; đổi mới kỹ thuật điều hành trong cải cách hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p matroicon2510 02-12-2022 18 1   Download

 • Cuốn sách được thực hiện dựa trên nguồn tư liệu phong phú, với tinh thần lao động khoa học cẩn trọng, kỹ lưỡng, khách quan, trung thực, có trách nhiệm trước lịch sử, chắc chắn sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những chặng đường đời, cũng như những hoạt động phong phú, những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt để thêm kính trọng và yêu quý người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một nhân cách lớn, một con người suốt đời vì nước, vì dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf201p trangvang0906 25-11-2022 14 2   Download

 • Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tác phẩm của một số nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Mỹ sau Chiến tranh giành Độc lập của các thuộc địa, đã bảo vệ quyền lợi và các quyền tự do của người Mỹ kể từ khi có hiệu lực vào ngày 21/6/1788. Văn kiện này cũng là nguồn cảm hứng cho những người yêu nước ở khắp mọi nơi mong muốn xây dựng một “Chính phủ công bằng và thông thái”. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau đây.

  pdf72p runthenight02 08-11-2022 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở Trường THPT DTNT Tỉnh Nghệ An" nhằm góp phần giúp cho nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao, học sinh tích cực thành công; Giúp các học sinh hòa đồng hơn, học được các kỹ năng hòa nhập, làm việc nhóm và tư duy sáng tạo cho tới việc thuyết trình, lãnh đạo. Đó là những kỹ năng cần thiết để một người có thể thành công hơn trong cuộc sống sau này.

  pdf102p matroicon0804 21-11-2022 14 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số giải pháp đổi mới hoạt động ngoại khoá ở trường THPT Diễn Châu 5" nhằm tạo ra môi trường trường học thân thiện, gần gũi giữa thầy trò, đoàn kết trong nhà trường, hướng tới xây dựng một môi trường học tập an toàn - tôn trọng - yêu thương, vì hạnh phúc của người học, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc; Định hình không gian văn hóa lành mạnh và làm phong phú vốn hiểu biết các mặt tri thức và kiến thức cuộc sống đối với HS;...

  pdf83p matroicon0804 21-11-2022 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1350 lượt tải
320 tài liệu
1152 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Người lãnh đạo
p_strCode=nguoilanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2