Nghị định số 107-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
9
download

Nghị định số 107-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 107-TTg về việc sửa đổi bảng thuế biểu thuế xuất nhập khẩu do Phủ Thủ tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 107-TTg

  1. PHỦ THỦ TƯỚNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 107-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 1958 NGHN ĐNNH SỬA ĐỔI BẢNG THUẾ BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều lệ số 512-TTg ngày 16-04-1955 về quản lý ngoại thương; Căn cứ Nghị định số 429-TTg ngày 23-12-1954 ban hành thuế biểu thuế nhập khẩu; Căn cứ đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp; NGHN ĐNNH : Điều 1. – Nay sửa đổi bảng thuế biểu thuế xuất nhập khNu đính theo N ghị định số 429-TTg ngày 23-12-1954 như sau: CHƯƠN G, MỤC SỐ THUẾ SUẤT CŨ THUẾ XUẤT MỚI HIỆU Phổ thông Tối thiểu Phổ thông Tối thiểu Chương VIII, mục 32, số hiệu 148 - Phốt phát và các phân hóa học 40 10 20 Miễn Điều 2. – N ghị định này thi hành kể từ ngày công bố. Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản