Nghị định số 20/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Nghị định số 20/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20/2000/NĐ-CP về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20/2000/NĐ-CP

  1. 20/2000/ND-CP,Ngh nh 20,Chính ph ,X ph t vi ph m hành chính,X ph t hành chính lĩnh v c ti n t ,X ph t hành chính ho t ng ngân hàng,Ho t ng ngân hàng,Lĩnh v c ti n t ,Ti n t - Ngân hàng,Vi ph m hành chính,Nghi dinh 20,Chinh phu,Xu phat vi pham hanh chinh,Xu phat hanh chinh linh vuc tien te,Xu phat hanh chinh hoat dong ngan hang,Hoat dong ngan hang,Linh vuc tien te,Tien te - Ngan hang,Vi pham hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản