Nghị định số 213/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị định số 213/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 213/2004/NĐ-CP về việc bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho các năm 2004 - 2006 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 213/2004/NĐ-CP

  1. 213/2004/ND-CP,Ngh nh 213,Chính ph ,B sung 19 m t hàng,Ưu ãi thu quan có hi u l c chung CEPT,Danh m c hàng hóa ưu ãi thu quan,Danh m c hàng hóa ưu ãi thu su t,Hàng hóa ư c hư ng các ưu ãi thu quan,Hàng hóa ưu ãi thu quan,Hi p nh CEPT,2004 2006,Xu t nh p khNu,Thu - Phí - L Phí,Nghi dinh 213,Chinh phu,Bo sung 19 mat hang,Uu dai thue quan co hieu luc chung CEPT,Danh muc hang hoa uu dai thue quan,Danh muc hang hoa uu dai thue suat,Hang hoa duoc huong cac uu dai thue quan,Hang hoa uu dai thue quan,Hiep dinh CEPT,Xuat nhap khau,Thue - Phi - Le Phi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Tên thành viên: M t khNu: ăng nh p Quên m t khNu ăng ký thành viên TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản