intTypePromotion=1

Nghị quyết 04 /2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
140
lượt xem
9
download

Nghị quyết 04 /2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 04 /2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 04 /2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thành phố Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04 /2004/NQ-HĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2003 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHOÁ XIII (Kỳ họp thứ hai, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2004) - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; - Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước; - Xét báo cáo của UBND Thành phố về Tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2003. - Căn cứ báo cáo thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố. QUYẾT NGHỊ Phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2003 Thành phố Hà Nội như sau: I. Số quyết tổng thu ngân sách 1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 20 940 634 488 867 đồng 2- Tổng thu ngân sách địa phương: 6 554 256 300 021 đồng II. Số quyết tổng chi ngân sách Tổng chi ngân sách địa phương: 5 885 075 651 028 đồng III. Kết dư ngân sách Kết dư NSĐP năm 2003: 669 180 648 993 đồng Trong đó: a. Kết dư ngân sách thành phố: 360 894 708 357 đồng b. Kết dư ngân sách quận, huyện: 222 089 230 818 đồng c. Kết dư ngân sách xó, phường, thị trấn: 86 196 709 818 đồng
  2. T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chủ tịch Phùng Hữu Phú
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2