Nghị quyết số 1040-NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 1040-NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 1040-NQ/TVQH về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Việt Nam và An-giê-ri do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 1040-NQ/TVQH

  1. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 1040-NQ/TVQH Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 1971 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VÀ THANH TOÁN GIỮA VIỆT NAM VÀ AN-GIÊ-RI UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, QUYẾT NGHỊ Phê chuẩn Hiệp định thương mại và thanh toán đã được ký kết ngày 9 tháng 10 giữa Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ nước An-giê-ri Dân chủ và nhân dân. Trường Chinh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản