Nghị quyết Số: 14/2009/NQ-HĐND VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Nghị quyết Số: 14/2009/NQ-HĐND VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2006/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC THÔNG QUA TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 14/2009/NQ-HĐND VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2006/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẠC LIÊU NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 14/2009/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2006/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC THÔNG QUA TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã và thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc bổ sung Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
  2. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất bổ sung Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau: 1. Bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương của 03 xã mới được thành lập: Thuế Lệ Xã, Thuế Thuế Thuế Thuế SD GTG; phí Phí lệ Thu TT phường, môn cấp nhà đất N. TND; TB phí khác thị trấn bài QSDĐ đất nghiệp khác NĐ CTN Huyện V Đông Hải Xã Điền 10 100% 100% 100% 100% 100% 42% 100% 100% Hải Xã An 11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Trạch A Huyện VII Hồng Dân Xã Ninh 9 Thạnh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lợi A
  3. 2. Đối với các khoản thu phát sinh trên địa bàn xã, phường, thị trấn được thực hiện tỷ lệ điều tiết cho xã, phường, thị trấn trước, sau đó tính đến điều tiết cho ngân sách cấp huyện, tỉnh. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 1. Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Út

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản