intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Viên chức

Xem 1-20 trên 2933 kết quả Luật Viên chức
 • LUẬT VIÊN CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.

  pdf25p ht8287 20-12-2010 709 221   Download

 • Bài viết nghiên cứu so sánh về đánh giá, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với viên chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới nhằm rút ra kinh nghiệm xây dựng mới Quy chế đánh giá viên chức khoa học, công nghệ thay cho quy chế hiện hành nhằm đưa thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở nước ta đồng bộ với Luật Viên chức năm 2010 và Luật Khoa học công nghệ.

  pdf6p nganga_08 12-10-2015 114 6   Download

 • Luật viên chức quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  pdf39p thuongdanguyetan08 16-04-2019 26 3   Download

 • Ngày 24/5/2019, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, các nội dung Dự thảo Luật cần được tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn để thực hiện chủ trương của Đảng và phù hợp với điều kiện hiện nay.

  pdf7p vidoha2711 07-09-2020 29 2   Download

 • Luật Viên chức năm 2010 là văn bản pháp luật quan trọng trong khung pháp lý về dịch vụ công. Bài viết phân tích một số kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Luật Viên chức năm 2010 và nêu lên những vấn đề cần giải quyết khi sửa đổi Luật này trong bối cảnh cải cách pháp luật về dịch vụ công ở Việt Nam.

  pdf9p vimadrid2711 13-12-2019 16 1   Download

 • Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  doc24p vanthang122141 23-02-2011 612 153   Download

 • Bài giảng Ôn tập thi tuyển viên chức 2011- ĐHNLTP.HCM cung cấp cho các bạn những kiến thức về Luật Viên chức năm 2010; Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 và sửa đổi bổ sung 2007; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf89p maiyeumaiyeu22 28-11-2016 86 6   Download

 • Bài giảng Ôn tập kiến thức chung đối với viên chức trong thời gian tập sự bao gồm những nội dung về Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 và sửa đổi bổ sung 2007; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005; Nghị định 29/2012, 27/2012 VỀ TD-SD & QLVC; xử lý kỷ luật viên chức và một số nội dung khác.

  pdf245p maiyeumaiyeu22 28-11-2016 69 6   Download

 • Cùng tham khảo Nghị định của chính phủ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Giúp các bạn nắm rõ hơn về chế độ tiền lương với các viên chức.

  pdf58p tuongvan 20-07-2009 5566 412   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 347 56   Download

 • cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về viên chức, những việc liên quan đến viên chức nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf138p change16 29-07-2016 79 9   Download

 • tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". cuốn sách được tài trợ bởi dự án “tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014”. cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về viên chức, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.

  pdf152p change16 29-07-2016 64 5   Download

 • Mục tiêu của luận án là làm rõ về phương diện lý luận những vấn đề cơ bản của thực hiện pháp luật về viên chức trong trường đại học; đối chiếu liên hệ và nghiên cứu thực tiễn việc thực hiện pháp luật về viên chức trong trường đại học ở từng khâu, từng giai đoạn, hình thức cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p hannguyetti 09-04-2017 53 4   Download

 • Đội ngũ viên chức hành chính (VCHC) là một bộ phận không thể thiếu được trong hoạt động chung của nhà trường. Cùng với đội ngũ giảng viên, đội ngũ VCHC đóng góp một phần không nhỏ trong hoạt động cũng như sự phát triển của nhà trường. Để quản lý tốt đội ngũ VCHC của Trường Đại học Sư phạm đồng thời để đánh giá chất lượng phục vụ, cán bộ quản lý nhà trường phải xây dựng những biện pháp đánh giá phù hợp với đối tượng nêu trên.

  pdf6p vipennsylvania2711 05-11-2020 23 3   Download

 • Đội ngũ viên chức hành chính (VCHC) là một bộ phận không thể thiếu được trong hoạt động chung của nhà trường. Cùng với đội ngũ giảng viên, đội ngũ VCHC đóng góp một phần không nhỏ trong hoạt động cũng như sự phát triển của nhà trường. Để quản lý tốt đội ngũ VCHC của Trường Đại học Sư phạm đồng thời để đánh giá chất lượng phục vụ, cán bộ quản lý nhà trường phải xây dựng những biện pháp đánh giá phù hợp với đối tượng nêu trên.

  pdf6p vipennsylvania2711 05-11-2020 7 0   Download

 • Tài liệu thông tin đến các bạn với 60 câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 có kèm theo án, phục vụ cho quá trình ôn luyện, luyện thi của viên chức trong các kì thi thăng hạng, nâng ngạch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p samphanh 08-11-2020 9 2   Download

 • Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương mình. Các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công...

  pdf17p truongan 10-07-2009 1162 205   Download

 • Điều 1. Quy định một số chế độ đặc thù áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức làm việc ở một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước như sau: 1. Chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế: a) Mức 1: 32.000 đồng/ngày, áp dụng đối với công nhân đèn luồng, đèn đảo; công nhân, nhân viên, viên chức trong thời gian đo đạc, chụp ảnh hàng không, đo đạc, chụp ảnh hàng hải thành lập bản đồ địa hình, bản đồ biển;...

  pdf5p tuongvan 20-07-2009 524 64   Download

 • a. Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp tham gia xây dựng công trình; b. Công nhân, nhân viên, viên chức thuộc Ban quản lý dự án trực tiếp tham gia xây dựng công trình; c. Công nhân, nhân viên, viên chức tư vấn, thiết kế trực tiếp làm việc tại công trình; d. Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp tham gia khảo sát để phục vụ thực hiện thiết kế kỹ thuật công trình. Các đối tượng tại điểm c, d nêu trên không áp dụng đối với những người hưởng các chế độ phụ...

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 592 63   Download

 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước như sau: 1. Điều chỉnh chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế quy định tại khoản 1 Điều 1 như sau: a) Mức 1: từ 32.000 đồng/ngày lên 50.000 đồng/ngày; b) Mức 2: từ 37.000 đồng/ngày lên 60.000 đồng/ngày; e) Mức 3:...

  pdf2p tuongvan 20-07-2009 875 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật Viên chức
p_strCode=luatvienchuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2