intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật Viên chức

Xem 1-0 trên 0 kết quả Luật Viên chức
 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tân Quang (1946-2016)" là tài liệu quý, có tác dụng giáo dục sâu sắc tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, trước hết là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, cách mạng của xã; đây cũng là tài liệu để cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf162p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Minh Đức (1947-2017) ghi lại quá trình lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổ chức Đảng địa phương ngày càng trưởng thành, vững mạnh; là tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf126p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Nội dung cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Vinh Sơn (1999 - 2019)" phản ánh quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Vinh Sơn sau 20 năm thành lập; là tài liệu để Đảng bộ nghiên cứu, rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf104p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Sở Tư pháp biên soạn và phát hành cuốn tài liệu "Hỏi - đáp Luật Đầu tư năm 2020" để góp phần phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư năm 2020 đến các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang biên soạn cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xây dựng chính quyền dưới dạng Hỏi-đáp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực xây dựng chính quyền; đặc biệt là các quy định pháp luật mới do Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành năm 2019, 2020 tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2018 - Đề số 5 (28/12/2018) để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!

  pdf1p ngovantun@gmail.com 17-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cho tập huấn viên (TOT) sửa dụng bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát triển hợp tác xã nông nghiệp gồm các chuyên đề chính như sau: Bản chất hợp tác xã và những quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã; Vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp;...

  pdf173p bapxao06 11-03-2023 4 4   Download

 • Nội dung cuốn sổ tay gồm 03 phần chính như sau: Một số quy định liên quan đến công tác Hội Luật gia; Giới thiệu một số quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai và cạnh tranh; Một số chính sách mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

  pdf192p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • "Tài liệu tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở" xây dựng trên nguyên tắc bám sát quy định của pháp luật, gắn với kiến thức thực tế. Nội dung tài liệu đã tổng quan những kiến thức pháp luật, kiến thức PCCC, CNCH, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra, phù hợp với lực lượng PCCC cơ sở.

  pdf212p havyvy205 14-03-2023 4 4   Download

 • Để giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Giáo dục năm 2019 đáp ứng nhu cầu tài liệu tìm hiểu pháp luật về giáo dục của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn và phát hành cuốn tài liệu “Tìm hiểu Luật Giáo dục năm 2019”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p havyvy205 14-03-2023 2 2   Download

 • Để góp phần trang bị phổ biến những quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 đến các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn và phát hành cuốn sách "Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019". Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p havyvy205 14-03-2023 2 2   Download

 • Hỏi đáp pháp luật về thanh niên nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các chính sách, pháp luật đối với thanh niên được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

  pdf52p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • Để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm được những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, Thanh tra tỉnh Hưng Yên biên soạn và phát hành cuốn sách: “Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

  pdf170p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Sổ tay hỏi-đáp luật bảo vệ môi trường năm 2022 gồm có 47 câu hỏi, nhằm tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  pdf28p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu tập huấn về kỹ năng, phương pháp lấy ý kiến, phản biện xã hội trong xây dựng chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu thế dành cho tập huấn viên nhằm trang bị kiến thức và phương pháp giảng dạy cho người làm công tác xây dựng pháp luật ở bộ, ngành, địa phương, cán bộ pháp chế của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về kỹ năng, phương pháp lấy ý kiến chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phản biện xã hội, đặc biệt là lấy ý kiến nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người tàn tậ...

  pdf40p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Sau đây là “Tài liệu ôn tập học kì 2 môn GDCD lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Gia Viễn” được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

  doc26p phuogchi205 10-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông về Giáo dục kỉ luật tích cực gồm các nội dung chính như sau: Một số vấn đề chung về giáo dục kỷ luật tích cực; các biện pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm thực hiện kỉ luật tích cực trong trường THPT; xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực trong trường THPT.

  pdf107p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu tập huấn giáo viên tiểu học hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng internet an toàn và hiệu quả với mục tiêu nhằm trình bày được các công cụ và phương pháp kĩ thuật dạy học các kiến thức nền tảng về an toàn sử dụng mạng và công dân số cho học sinh; Tổ chức được môi trường giáo dục hỗ trợ phát triển sự tự tin, chủ động tham gia học tập của trẻ, đảm bảo các ví dụ/tình huống phù hợp với bối cảnh địa phương và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

  pdf28p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Với mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; đồng thời đa dạng hóa nguồn tài liệu hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn “Sổ tay hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên”. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tại đây.

  pdf53p hongbach205 01-03-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Quan hệ lao động: Chương 6 - Quan hệ lao động trong khu vực công" trang bị cho người học những kiến thức về: Quan hệ lao động trong khu vực công; Vai trò của viên chức công đoàn cũng như các luật định trong quy trình thương lượng tập thể ở khu vực công;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf17p hongbach205 01-03-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1371 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật Viên chức
p_strCode=luatvienchuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2