intTypePromotion=3

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên đất nông nghiệp

Chia sẻ: ViHermes2711 ViHermes2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
3
lượt xem
0
download

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên đất nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để ứng dụng được công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, hoạt động xây dựng công trình là quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, trên địa bàn các huyện, xã công tác quản lý sau cấp phép chưa được thường xuyên; tình trạng xây dựng không phép, sai phép, xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm, đất nông nghiệp còn xảy ra và diễn biến phức tạp; trình độ lãnh đạo, cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế. Bài viết nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên đất nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên đất nông nghiệp

  1. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TS.Tạ Văn Phấn* Tóm tắt: Để ứng dụng được công nghệ cao vào Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng là sự tác động sản xuất nông nghiệp, hoạt động xây dựng công mang tính tổ chức, quyền lực nhà nuớc trên cơ sở pháp luật trình là quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, trên địa của các cơ quan hành chính nhà nuớc nhằm duy trì, bảo bàn các huyện, xã công tác quản lý sau cấp phép đảm trật tự trong xây dựng. chưa được thường xuyên; tình trạng xây dựng Các hoạt động chính của quản lý nhà nước về trật tự không phép, sai phép, xây dựng công trình trên đất xây dựng gồm: Hoạt động thanh tra, kiểm tra, đề xuất, kiến lấn, chiếm, đất nông nghiệp còn xảy ra và diễn biến nghị và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, theo quy định của phức tạp; trình độ lãnh đạo, cán bộ cấp xã còn nhiều pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến công tác trật tự hạn chế. Từ đó đặt ra vấn đề xây dựng thế nào cho xây dựng nhằm đảm bảo việc xây dựng theo nội dung giấy phù hợp với thực tiễn, tận dụng tối đa nguồn lực từ phép xây dựng, phù hợp với quy hoạch tổng thể được phê đất để phát triển kinh tế, phù hợp với quy hoạch xây duyệt và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; giữ dựng của huyện, xã nói riêng, quy hoạch tổng thể gìn, phát triển bộ mặt đô thị theo đúng quy hoạch được phê của tỉnh, thành phố nói chung và thuận lợi cho việc duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xây dựng, bảo thực hiện quy hoạch sau này. Bài báo nghiên cứu đề vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân; ngăn chặn xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và tiến tới chấm dứt tình trạng lấn, chiếm đất công, sử dụng xây dựng trên đất nông nghiệp. đất sai mục đích, xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm, Từ khóa: Quản lý xây dựng, đất nông nghiệp. xây dựng không phép, sai phép.... Abstract: In order to apply high technology to THỰC TRẠNG TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT NÔNG agricultural production, construction activities are NGHIỆP very … necessary. But in the area of the district, the Do nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của commune still has many activities. Post-licensing nhân dân nên tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất management has not been regular; the construction từ đất nông nghiệp sang đất dịch vụ, đất nuôi trồng thủy of unauthorized, illegal construction of works on land sản và làm trang trại diễn ra ngày càng nhiều, từ đó việc xây encroachment, occupation, agricultural land still dựng lều, lán, chuồng trại trên đất nông nghiệp ngày một occurs and complicated development; Leadership, gia tăng, số lượng và mức độ vi phạm tăng lên theo từng commune officials are still limited. From that, it is năm. Việc xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp cũng diễn necessary to set up the question of how to build the biến phức tạp, kéo dài nhiều năm ở hầu hết các địa phương, best fit with the reality, maximize the resources from có nguy cơ biến đất thổ canh thành đất thổ cư trên diện the land for economic development, in line with the rộng, nhất là ở những khu vực ven đường giao thông, có construction planning of the district and commune những hộ chuyển đổi xây nhà để ở, kinh doanh, nhiều hộ in particular, the master plan of province and city cố tình xây dựng trong khi chính quyền địa phương thiếu in general and favorable for the implementation of kiên quyết, thậm chí có cả cán bộ xã vi phạm. Tình trạng xây planning in the future. The article proposes some nhà trên đất nông nghiệp tràn lan để lại hệ lụy rất lớn; phá solutions to improve the quality of construction vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu dân management on agricultural land. cư, nhất là khi có việc thu hồi đất để thực hiện dự án thì rất Keywords: Construction management, phức tạp, thường tạo nên các điểm nóng về an ninh trật tự agricultural land nông thôn... Nhận ngày 15/4/2018, chỉnh sửa ngày 10/5/2018, NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN chấp nhận đăng ngày 16/5/2018. TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP Công tác quy hoạch Việc lập quy hoạch vùng sản xuất và vùng chuyển đổi *Trường Đại học Thủy lợi Số 59.2018 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 61
  2. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất dịch vụ ngày càng nhiều cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, xã còn cách triệt để cũng như kịp thời ngăn chặn trong quá trình chậm so với thực tế nhu cầu chuyển đổi của nhân dân. xảy ra vi phạm. Công tác chỉ đạo, phối hợp để xử lý vi Quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi nếu có thì cũng chưa phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp giữa các lực được công bố công khai, rộng rãi trên địa bàn huyện, xã lượng công an, đơn vị dịch vụ điện nước còn chưa đồng dẫn đến nhân dân không nắm được quy hoạch; từ đó bộ, thiếu trách nhiệm dẫn đến công trình xây dựng trái xảy ra tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra liên tục. Tình xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp xảy trạng lập biên bản vi phạm nhiều lần mà không xử lý kiên ra thường xuyên. Đây là một hạn chế về thông tin quy quyết vẫn xảy ra. hoạch nữa mà cần thiết phải khắc phục. Hệ thống văn bản pháp luật Nhận thức và ý thức của nhân dân Bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật cũng là một Nhận thức của người dân về quy định của pháp luật nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản trong việc xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp lý trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp. Quy định pháp còn hạn chế. Người dân hầu như không nắm được các luật chưa thực sự rõ ràng khiến cho người dân hiểu sai quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng dẫn đến vi phạm. đất. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn Một số cấp uỷ Đảng và chính quyền chưa thực sự vào huyện, xã đa số là do tự phát, không tuân theo quy định cuộc trong công tác quản lý trật tự xây dựng, sự chỉ đạo của pháp luật, mặc dù thủ tục hành chính đã cải cách rất điều hành còn thiếu quyết liệt, thiếu sự giám sát, kiểm nhiều. Đây có lẽ là nguyên do dẫn đến hành vi vi phạm soát cấp dưới dẫn đến nhiều công trình xây dựng vi trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp. phạm. Việc phát hiện chưa kịp thời, xử lý vi phạm chưa Hạn chế từ việc tổ chức Đội tranh tra xây dựng triệt để, chưa kiên quyết, còn có sự nể nang ngại va chạm Với khối lượng công việc cũng như nhu cầu chuyển để công trình xây dựng cao, hoàn thiện dẫn đến việc xử lý đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của nhân dân lớn, số lượng phức tạp, khó khăn. cán bộ thanh tra xây dựng hiện tại không thể quán xuyến Công tác tuyên truyền vận động hết. Do đó, số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông Việc tuyên truyền phổ biến đến người dân trên địa nghiệp tại địa bàn huyện, xã vẫn cao cũng là điều dễ hiểu. bàn huyện, xã về quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi và Hơn nữa, các thanh tra xây dựng xã, thị trấn đều ký hợp trồng cây ăn quả là rất quan trọng. Trên thực tế thì công đồng ngắn hạn với UBND huyện, mức lương thấp, cho tác này ở các địa bàn huyện còn chưa sâu rộng đến các tổ nên khó để những người này gắn bó lâu dài, nhiệt tình chức và cá nhân nằm trong vùng quy hoạch trồng cây ăn với công việc. Một vấn đề cần quan tâm nữa là trong quá quả, chăn nuôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các trình thực thi nhiệm vụ, thanh tra xây dựng công tác tại hộ gia đình không nắm bắt được mà làm sai và trái những cơ sở còn nặng về “cảm tính”, thường bị ràng buộc bởi quy định khi thực hiện xây dựng các công trình phục vụ mối quan hệ họ hàng, xóm giềng. sản xuất nông nghiệp. Đội thanh tra xây dựng huyện mới thực hiện được ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng bằng việc kiểm tra NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP công trình xây dựng trái phép, tuy nhiên chưa kiểm tra Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp một Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật về xây dựng nói 62 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ
  3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ chung, đối với các tỉnh, thành phố sớm ban hành các hay không là do người áp dụng luật và nghiêm túc chấp quy định, hướng dẫn cụ thể về công tác phân cấp kiểm hành đúng luật đề ra. tra, phối hợp quy trình xử lý công trình vi phạm trên đất Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch sử Thông tin quy hoạch là vô cùng quan trọng đối với dụng đất. người dân vì đây là căn cứ để có những quyết định đầu tư Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp phù hợp bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra với quy hoạch cũng như phù hợp với quy định của pháp xây dựng, cần quan tâm đặc biệt tới hoạt động xây dựng luật. Do đó, công khai quy hoạch là một điều rất quan trên đất nông nghiệp, đảm bảo các công trình xây dựng trọng. Công khai bản đồ quy hoạch vùng sản xuất và quy trên đất nông nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật. hoạch sử dụng đất chi tiết tại những vùng có nhiều người Song song với việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dân quan tâm. dựng, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung biên Hình thức công bố và công khai các đồ án quy hoạch chế cho các cơ quan thanh tra xây dựng để đáp ứng yêu sử dụng đất cần được cải tiến và đa dạng hóa để người cầu, nhiệm vụ; tuyển dụng đủ biên chế cho các cơ quan dân có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và nhanh thanh tra xây dựng nhằm từng bước khắc phục tình trạng nhất. Ví dụ như thành lập các trung tâm thông tin về quy xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng, khó xử lý. hoạch sử dụng đất để công bố đồ án quy hoạch qua hệ Nghiên cứu cơ chế chỉ đạo, phối hợp thống nhất thống bản đồ, các trang Web và tại các phường trên địa nhiệm vụ, quyền hạn giữa các lực lượng thanh tra trong bàn huyện. những lĩnh vực có liên quan như thanh tra xây dựng, Vấn đề giới thiệu và xét duyệt địa điểm xây dựng và thanh tra đất đai, thanh tra môi trường nhằm giảm thiểu cấp chứng chỉ quy hoạch cần có những quy định cụ thể mức độ và mật độ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn về trình tự và nội dung để các cá nhân tổ chức biết và huyện. thực hiện. Qua đó nâng cao năng lực, trách nhiệm của cơ Hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt quan quản lý trong công tác này. động thanh tra xây dựng nhằm tạo cơ chế hữu hiệu cho Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên các cơ quan thanh tra xây dựng thực thi nhiệm vụ cũng đất nông nghiệp của các phòng ban chuyên môn như giải quyết nhanh chóng các khiếu nại, tố cáo của Tiếp tục cải tiến bộ máy quản lý đất đai từ cấp huyện công dân. đến cấp xã, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng Các chế tài về xử lý vi phạm trật tự xây dựng dường cường phân công phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ của như chưa đủ mạnh. Trước kia chỉ phạt tối đa là 2.000.000đ từng cấp. đối với UBND cấp cơ sở và đối với thanh tra xây dựng là Xây dựng Thanh tra chuyên ngành đủ mạnh để đảm 500.000đ, đây là con số quá nhỏ đối với một công trình bảo quyền hạn trong công tác quản lý trật tự xây dựng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sai phép, trái trên đất nông nghiệp. phép... Do đó, người dân chấp nhận chịu phạt với số tiền Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động giữa chẳng đáng bao nhiêu để đạt được mục đích của mình. các cấp chính quyền từ huyện tới cơ sở, các phòng, ban, Hiện nay, Nghị định mới 121/2013/NĐ-CP quy định về ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể xã hội... phạt hành chính trọng hoạt động xây dựng, để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc cụ thể là tại Điểm a Khoản 7 Điều 13 thực hiện thắng lợi các mục tiêu. của Nghị định này thì mức phạt lên Nâng cao năng lực quản lý, tới 40-50 triệu đồng đối với công kiến thức chuyên môn đội trình xây dựng trên đất nông ngũ cán bộ quản lý đất đai nghiệp. Mức độ phạt ngày và quản lý tài nguyên môi càng nặng hơn nhưng hiện trường. tượng vi phạm cũng không Đẩy nhanh công tác vì thế mà thuyên giảm. Giải thiết lập hồ sơ thiết lập pháp ở đây không phải là hồ sơ địa chính theo quy tăng mức phạt mà là sự kiên định, sớm xây dựng được quyết từ phía cán bộ quản lý số hóa bản đồ, quản lý trật tự xây dựng. Các quy định, địa chính bằng công nghệ Nghị định cũng chỉ là những thông tin để thực hiện công công cụ cho việc thực hiện công Việc phổ biến đến người dân trên địa bàn huyện, tác quản lý nhà, đất được tác quản lý, còn việc thực thi có tốt xã về quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi và chặt chẽ. trồng cây ăn quả là rất quan trọng Số 59.2018 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 63
  4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, trái phép trên đất nông nghiệp, nhất là các trường hợp giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng nói chung và hoạt lấn chiếm đất công, đất lưu thông, xây dựng nhà trên đất động xây dựng trên đất nông nghiệp nói riêng. canh tác. Những người có hành vi vi phạm pháp luật về Tăng cường sự phối hợp với các lực lượng: Tranh tra xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan thì giao thông công chính, tranh tra điện lực, quản lý đê điều tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng. Quan tâm xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ đạo chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trường hợp các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp cho cán bộ công chức trong lực lượng thanh tra xây dựng của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại. huyện với cán bộ chuyên trách tại các phường. Kiểm tra, giám sát thường xuyên tránh tình trạng để Quản lý xây dựng cần quy định rõ trách nhiệm của cơ xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng rồi mới báo cáo xử lý. quan quản lý nhà nước, trong suốt quá trình chuẩn bị xây Những công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình dựng và thực hiện. xây dựng không không đúng quy định của pháp luật về Cần nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, trách xây dựng trên đất nông nghiệp thì phải bắt buộc phá dỡ nhiệm của ban quản lý dự án, các phòng quản lý nhà toàn bộ hoặc phần vi phạm theo quy định ngay sau khi nước về xây dựng như: Phòng Kế hoạch - Kinh tế, phòng phát hiện. Xây dựng - Đô thị. Công tác tuyên truyền vận động Chủ đầu tư Tích cực đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng nói sâu rộng pháp luật: Luật Xây dựng, Luật đất đai... đến các chung, xây dựng trên đất nông nghiệp nói riêng phải đến tầng lớp nhân dân, thường xuyên vận động nhân dân từ nhiều phía mà các chủ đầu tư (chủ yếu là người dân) nâng cao ý thức giữ gìn tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo quản là một trong những tác nhân quan trọng. Ý thức chấp sử dụng tốt các công trình công cộng, đồng thời tuyên hành trật tự xây dựng của các chủ đầu tư có ý nghĩa hết truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới về quản sức quan trọng. Mỗi người dân đều phải có ý thức chung lý trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp cũng như quản trong việc bảo vệ cảnh quan nông thôn và trật tự xây lý đất đai. dựng trên đất nông nghiệp. Không vì mục đích cá nhân Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp mà cố tình làm sai Luật. Dù công tác thanh tra, kiểm tra luật nâng cao nhận thức về xây dựng và quản lý đất đai có quyết liệt đến đâu nhưng ý thức chấp hành pháp luật thông qua hệ thống thông tin đại chúng, sinh hoạt chi của các chủ đầu tư không tốt cũng sẽ dẫn đến gây mất bộ, tổ dân phố, qua các buổi công bố quy hoạch, các lớp trật tự xây dựng. tập huấn để các tổ chức, nhân dân rõ Luật xây dựng và Tổ chức cán bộ chuyên môn tranh tra xây dựng thực hiện hoạt động xây dựng đúng quy định của Luật đã Về tổ chức đề ra. Nâng cao trách nhiệm chính quyền và vai trò tham Củng cố nâng cao chất lượng Đội thanh tra xây gia của các đoàn thể quần chúng tại các cụm dân cư, kiên dựng huyện thực hiện có hiệu quả theo Quyết định số quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong xây dựng 46/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc kiện và quản lý đất đai. toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng. Hình thức tuyên truyền trên mọi phương tiện thông Xử lý nghiêm minh những cán bộ công chức để xảy ra tin đại chúng có thể là: tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được giao quản lý. Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về các văn bản quản lý trật tự xây dựng. Phân rõ địa bàn, phân rõ trách nhiệm đến từng cá nhân nếu để xẩy ra vi phạm về trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp mà không xử lý. Đề nghị gắn trách nhiệm vật chất đối với các cán bộ thanh tra xây dựng khi phải cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm Cần tăng cường kiểm tra thường xuyên, đồng thời có Củng cố nâng cao chất lượng Đội thanh tra xây dựng huyện biện pháp mạnh trong việc xử lý các trường hợp xây dựng 64 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ
  5. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ + Trên truyền hình: Qua các kênh sóng truyền hình Trong thực tế, một công trình vi phạm trật tự xây dựng địa phương. Vận động người dân có ý thức trong việc trên đất nông nghiệp chỉ có thể được ngăn chặn và xử xây dựng trên đất nông nghiệp đúng với quy hoạch lý kịp thời khi có sự vào cuộc của tất cả các cơ quan nêu sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên đất nông trên. Vì vậy, chúng ta cần ban hành quy chế phối hợp, quy nghiệp. trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, tránh trường hợp + Trên đài phát thanh các xã: Có chương trình phát đùn đẩy, dây dưa để công trình xây dựng lên cao phải thanh một cách thường xuyên hàng tháng, quý vào các cưỡng chế gây lãng phí tiền của. buổi sáng sớm hoặc chiều tối, là thời gian người chưa ra - Huy động sự giúp đỡ của nhân dân, các tổ chức trong khỏi nhà hoặc đã đi làm về, để đảm bảo thông tin được việc phát hiện, báo cáo kịp thời cơ quan chức năng trong truyền tới người dân có hiệu quả. hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. + Thông tấn báo chí: Đây là phương tiện rất hữu ích - Cần huy động các nguồn lực của các thành phần kinh trong suốt thời gian qua. Nhờ việc các báo thường xuyên tế, của huyện và địa phương trong việc phát triển kinh tế đăng tải những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên trang trại. Khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân tham gia đất nông nghiêp mà các cơ quan chức trách can thiệp phát triển kinh tế trang trại hộ gia đình, địa phương trên kịp thời xử lý. Các báo còn rất lên án và phê bình những cơ sở đúng với quy định của pháp luật và đúng quy hoạch sai phạm bị phát giác, cũng qua kênh thông tin này mà sử dụng đất trên địa bàn. người dân được hàng ngày biết đến và tác động bằng - Chủ động tích cực có cơ chế và các biện pháp phù phương thức quản lý cộng đồng. hợp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thiết Do vậy, tiếp tục phát triển phương thức này là điều kế lập quy hoạch, quản lý đầu sử dụng đất theo quy vô cùng cần thiết. Cần có những phần thưởng hay bồi hoạch. dưỡng hợp lý cho những chủ bút có những bài báo đăng - Tăng cường quản lý, khai thác triệt để tiềm năng diện phản ánh đúng sự thực, tin “nóng” và giúp cơ quan quản tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đảm bảo sử lý nhà nước về trật tự xây dựng hoàn thành tốt công việc dụng đất đúng mục đích có hiệu quả, chống tái lấn chiếm của mình. đất công, đất nông nghiệp tạo quỹ đất để phát triển kinh Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong tế địa phương. Huy động tiềm năng trí tuệ, khuyến khích quản lý trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cho Việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và quản lý sử dụng đất nông nghiệp không chỉ đơn giản chỉ do cơ quan quản lý nông nghiệp, đất công ích, quản lý đất đai. nhà nước hay Đội thanh tra xây dựng thực hiện mà còn Tài liệu tham khảo phụ thuộc rất nhiều vào các cơ quan liên quan. [1] Bộ Xây dựng (2014), Thông tư số 02/2014/TT- BXD Để đảm bảo xử lý hiệu quả công trình xây dựng vi ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp cần sự vào và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số cuộc tích cực của cơ quan công an trong việc cấm vận 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi chuyển nguyên vật liệu, cấm thợ vào thi công công trình phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh vi phạm trật tự xây dựng; cơ quan cung cấp dịch vụ điện bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây nước ngừng cung cấp dịch vụ; sự vận động của các cơ dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát quan đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu triển nhà và công sở, Việt Nam. chiến binh, đoàn thanh niên.. [2] Chính phủ (2007), Nghị định 180/2007/NĐ-CP Hiện nay tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP đã bổ sung ngày 7/12/2007 về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, một điểm mới tại Điều 33 đối với việc xử lý các cơ quan Việt Nam. liên quan trong việc phối hợp xử lý công trình vi phạm [3] Chính phủ (2007), Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg trật tự xây dựng: Phạt tiền từ 20.000 đồng đến 30.000 ngày 18/6/2007 về thí điểm thành lập Thanh tra xây đồng đối với hành vi không thực hiện ngừng cung cấp dựng huyện, huyện và thanh tra xây dựng xã, phường, điện, cung cấp nước đối với công trình vi phạm trật tự xây thị trấn tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dựng khi có quyết định đình chỉ thi công xây dựng công Việt Nam. trình của người có thẩm quyền. [4] [4] Chính phủ (2013), Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Đối với cơ quan công an cũng cần quy định rõ chế ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính tài khi không thực hiện nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai nhiệm phối hợp trong công tác xử lý vi phạm trật tự xây thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công dựng thể hiện bằng văn bản xử lý kỷ luật hoặc đánh vào trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, bình xét cán bộ công chức cuối năm. Việt Nam. Số 59.2018 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 65

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản