Nghiên cứu hiệu quả của các phương thức trồng sắn khác nhau ( lấy củ, lấy củ và lá, lấy lá) làm thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ: Hoang Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
10
lượt xem
1
download

Nghiên cứu hiệu quả của các phương thức trồng sắn khác nhau ( lấy củ, lấy củ và lá, lấy lá) làm thức ăn chăn nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết nghiên cứu hiệu quả của các phương thức trồng sắn khác nhau (lấy củ, lấy củ + lá và láy lá) làm thức ăn chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy trồng sắn theo các phương thức khác nhau thì sản lượng lá, củ sắn và hiệu quả kinh tế cũng khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu hiệu quả của các phương thức trồng sắn khác nhau ( lấy củ, lấy củ và lá, lấy lá) làm thức ăn chăn nuôi

Trần Thị Hoan và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 97(09): 29 - 33<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC TRỒNG SẮN<br /> KHÁC NHAU (LẤY CỦ, LẤY CỦ VÀ LÁ, LẤY LÁ) LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI<br /> Trần Thị Hoan1*, Từ Trung Kiên1, Từ Quang Trung2<br /> 1<br /> <br /> Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên,<br /> 2<br /> Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Chúng tôi đã nghiên cứu hiệu quả của các phương thức trồng sắn khác nhau (lấy củ, lấy củ + lá và<br /> láy lá) làm thức ăn chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy trồng sắn theo các phương thức khác<br /> nhau thì sản lượng lá, củ sắn và hiệu quả kinh tế cũng khác nhau. Trồng sắn theo phương thức củ +<br /> lá có sản lượng củ là 59,203 tấn/ha/2 năm, sản lượng lá tận thu là 11,391 tấn/ha/2 năm và lãi thuần<br /> đạt cao nhất 67,5 triệu đồng/ha/2 năm. Phương thức trồng sắn lấy lá đứng thứ 2, có sản lượng lá<br /> tươi là 31,314 tấn/ha/2 năm, tận thu củ được 14,010 tấn/ha/2 năm và lãi thuần đạt 56,9 triệu<br /> đồng/ha/2 năm, phương thức trồng sắn thu củ có sản lượng củ và lá tươi lần lượt là 55,327 và<br /> 1,064 tấn/ha/2 năm còn lãi thuần đạt thấp nhất là 42,5 triệu đồng/ha/2 năm.<br /> Từ khóa: Trồng sắn, lấy củ, lấy củ và lá, lấy lá<br /> <br /> MỞ ĐẦU*<br /> Từ trước tới nay người ta trồng sắn thu củ làm<br /> thức ăn chăn nuôi mà chưa nghĩ tới việc trồng<br /> sắn thu lá để làm bột lá xanh bổ sung vào<br /> thức ăn để cung cấp sắc tố cho vật nuôi. .<br /> Hàm lượng β caroten trong lá sắn từ 47, 63 –<br /> 99,39 mg % VCK. Củ sắn có hàm lượng<br /> protein thấp (trong củ tươi có 0,98- 1,09 %).<br /> Lá sắn giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein và<br /> carotenoid, trong lá sắn tươi, tỷ lệ protein có<br /> trung bình từ 6,50 - 7,00 % và carotenoid từ<br /> 500- 600 mg/kg VCK (Trần Thị Hoan, 2012<br /> [2]) . Để biết được các phương thức trồng khác<br /> nhau có ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng<br /> của củ và lá sắn cũng như hiệu quả kinh tế như<br /> thế nào, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu<br /> hiệu quả của các phương thức trồng sắn khác<br /> nhau (lấy củ, lấy củ - lá, lấy lá) làm thức ăn<br /> chăn nuôi.<br /> NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> Nội dung nghiên cứu<br /> Nghiên cứu các phương thức trồng sắn khác<br /> nhau với mục đích lấy lá, lấy củ làm thức ăn<br /> chăn nuôi để tìm ra phương thức nào cho hiệu<br /> quả kinh tế cao hơn.<br /> Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Giống sắn KM94<br /> *<br /> <br /> Tel:0988520 086; Email: tranthihoan_tuaf@yahoo.com.vn<br /> <br /> - Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm Thực hành<br /> Thực nghiệm, trường Đại học Nông lâm Thái<br /> Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.<br /> - Thời gian nghiên cứu: Năm 2009 - 2010<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Chúng tôi thí nghiệm với 3 phương thức trồng<br /> sắn khác nhau: lấy củ (C) với mật độ trồng<br /> (1,0 m x 1,0 m), lấy củ - lá (C -L) với mật độ<br /> trồng (0,8 m x 0,6 m), lấy lá (L) với mật độ<br /> trồng (0,8m x 0,4m). Mỗi phương thức trồng<br /> được bố trí trên diện tích 30m2 và được lặp lại<br /> 3 lần, bố trí thí nghiệm theo kiểu ngẫu nhiên<br /> hoàn toàn.<br /> Phân bón: Được bón theo kỹ thuật trồng sắn<br /> của Nguyễn Viết Hưng (2006) [3]<br /> - Lượng phân bón đối với phương thức trồng<br /> lấy C và lấy C-L: 10 tấn phân hữu cơ + 60 kg<br /> N + 40 kg P2O5 + 80 kg K2O/ha/năm.<br /> Cách bón:<br /> + Bón lót: 100% phân chuồng + 100% P2O5.<br /> + Bón thúc lần 1: Sau trồng 45 ngày bón<br /> 1/2N + 1/2 K2O kết hợp với làm cỏ và vun<br /> nhẹ cho sắn.<br /> + Bón thúc lần 2: Sau trồng 90 ngày bón số<br /> phân còn lại (1/2N +1/2K2O) kết hợp làm cỏ<br /> vun cao gốc cho sắn.<br /> - Lượng phân bón đối với phương thức trồng<br /> lấy lá: 10 tấn phân hữu cơ + 120 kg N + 40 kg<br /> P2O5 + 80 kg K2O/ha/năm<br /> 29<br /> <br /> Trần Thị Hoan và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Bón lót vào lúc trồng sắn ở năm thứ nhất và<br /> đầu năm thứ 2: 100% phân chuồng và 100%<br /> phân lân. Phân kali được bón lót 25% cùng<br /> phân chuồng và phân lân, số còn lại được bón<br /> cùng với đạm sau mỗi lứa cắt. Phân đạm được<br /> chia đều bón sau trồng 45 ngày và sau mỗi<br /> lứa cắt.<br /> Thu hoạch:<br /> - Đối với phương thức lấy lá: Thu hoạch lứa<br /> đầu sau khi trồng 4 tháng, sau đó cứ 2 tháng<br /> thu 1 lần, cắt ngang thân sắn cách mặt đất 4050cm, lần cắt sau cắt cao hơn lần cắt trước 10<br /> – 20 cm. Đầu năm thứ hai, cắt cách mặt đất<br /> 30-40cm, đầu xuân bón phân để sắn tái sinh,<br /> thu hoạch năm thứ 2 cũng giống như năm thứ<br /> nhất. Cành sắn sau thu cắt được tách lá sắn ra<br /> khỏi cuống và cân khối lượng lá thu được, thu<br /> hoạch củ vào cuối năm thứ hai.<br /> - Đối với phương thức trồng lấy củ: Thu<br /> hoạch củ vào tháng 12 và tận thu lá.<br /> - Đối với phương thức lấy C-L: Sau khi trồng<br /> 4 tháng, cứ 20 ngày tỉa lá già và lá bánh tẻ<br /> phía gần gốc 1 lần. Tách toàn bộ cuống ra<br /> khỏi lá và cân khối lượng lá. Thu hoạch củ<br /> vào tháng 12, đồng thời kết hợp tận thu lá.<br /> Các chỉ tiêu theo dõi<br /> - Khí tượng (Ẩm độ, nhiệt độ, lượng mưa<br /> trong các năm thí nghiệm).<br /> - Thành phần hóa học đất: N tổng số (%), pH,<br /> P2O5 tổng số (%), P2O5 dễ tiêu (mg/100g),<br /> K2O tổng số (%), K2O trao đổi (mg/100g)<br /> - Năng suất lá sắn (bỏ cuống) ở các lứa cắt<br /> (tạ/ha/lứa) và thời điểm tận thu lá, năng suất<br /> củ sắn (tạ/ha/lứa)<br /> - Sản lượng lá đã bỏ cuống, sản lượng củ sắn<br /> (tấn/ha/năm).<br /> - Thành phần hóa học của củ và lá sắn ở các<br /> phương thức trồng sắn khác nhau<br /> - Hiệu quả kinh tế<br /> - Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu là các<br /> phương pháp thông dụng được sử dụng trong<br /> nghiên cứu trồng trọt và chăn nuôi.<br /> Phương pháp xử lý kết quả<br /> Các số liệu thu thập được xử lý bằng phương<br /> pháp thí nghiệm trong chăn nuôi của Nguyễn<br /> Văn Thiện (2002) [4] và trên phần mềm thống<br /> kê Minitab 14.<br /> 30<br /> <br /> 97(09): 29 - 33<br /> <br /> KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> Khí tượng khu vực thí nghiệm<br /> Khu vực thí nghiệm (tỉnh Thái Nguyên) có<br /> nhiệt độ trung bình năm là: 24,2oC, ẩm độ<br /> trung bình năm là 80,2%, lượng mưa trung<br /> bình năm là: 1700 mm. Như vậy, khí tượng<br /> của khu vực thí nghiệm hoàn toàn phù hợp<br /> với sự sinh trưởng của cây sắn trồng lấy củ.<br /> Tuy nhiên, thời gian cuối năm, nhiệt độ và<br /> lượng mưa thường thấp, không hoàn toàn phù<br /> hợp với sắn trồng để lấy lá.<br /> Thành phần dinh dưỡng đất thí nghiệm<br /> Đất khu vực thí nghiệm có pH là 4,510;<br /> Nitơ tổng số là 0,030%; P2O5 tổng số:<br /> 0,060%, P2O5 dễ tiêu là 11,810 mg/100g,<br /> K2O tổng số 0,140%; K2O dễ tiêu: 1,747<br /> mg/100g; OM: 2,200%.<br /> Theo Từ Quang Hiển và CS (2002) [1] thì<br /> đây là loại đất chua vừa và nghèo dinh dưỡng,<br /> vì vậy để cây trồng có năng suất cao cần phải<br /> bón thêm phân cho cây trồng.<br /> Năng suất củ sắn<br /> Chúng tôi đã theo dõi năng suất củ sắn liên tục<br /> trong hai năm (2009-2010), thu hoạch củ 1<br /> lần/1 năm đối với sắn trồng lấy củ và củ + lá, 1<br /> lần/2 năm đối với trồng sắn lấy lá. Kết quả về<br /> năng suất củ sắn tính trung bình trong hai năm<br /> được trình bày tại bảng 1.<br /> Bảng 1. Năng suất trung bình của củ sắn<br /> (tạ/ha/năm)<br /> Phương thức<br /> trồng<br /> <br /> Lấy<br /> Củ<br /> (C)<br /> <br /> Lấy<br /> Củ-Lá<br /> (C-L)<br /> <br /> Năm 1<br /> <br /> 285,60<br /> <br /> 302,78<br /> <br /> Năm 2<br /> <br /> 267,67<br /> <br /> 289,26<br /> <br /> 140,10<br /> <br /> NSTB<br /> <br /> 276,63b<br /> <br /> 296,02a<br /> <br /> 70,05c<br /> <br /> Năm<br /> <br /> Lấy<br /> Lá<br /> (L)<br /> <br /> Ghi chú: Do phương thức trồng sắn lấy lá chỉ thu<br /> củ 1 lần trong 2 năm nên năng suất trung<br /> bình/năm bằng năng suất củ của năm thứ 2 chia<br /> cho 2 (140,10 : 2 = 70,05)<br /> <br /> Trần Thị Hoan và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Số liệu của bảng 1 cho thấy:<br /> Năng suất củ của phương thức trồng sắn lấy củ<br /> là 276,63 tạ/ha/năm, phương thức lấy củ-lá là<br /> 296,02 tạ/ha/năm, còn năng suất củ của<br /> phương thức trồng sắn lấy lá là 70,05<br /> tạ/ha/năm. Năng suất củ sắn của phương thức<br /> lấy C và lấy L thấp hơn so với phương thức<br /> lấy C-L lần lượt là 19,39 tạ/ha/năm; 206,58<br /> tạ/ha/năm và có sự sai khác rõ rệt (p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản