intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu sự lưu hành của Rotavirus gây tiêu chảy ở bò tại Nghệ An và vùng phụ cận

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Nghiên cứu sự lưu hành của Rotavirus gây tiêu chảy ở bò tại Nghệ An và vùng phụ cận được thực hiện nhằm xác định sự có mặt của Rotavirus trong các mẫu phân tiêu chảy của bò nuôi tại Nghệ An và vùng phụ cận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu sự lưu hành của Rotavirus gây tiêu chảy ở bò tại Nghệ An và vùng phụ cận

  1. Vietnam J. Agri. Sci. 2022, Vol. 20, No. 7: 883-891 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(7): 883-891 www.vnua.edu.vn Vũ Thị Ngọc1, Huỳnh Thị Mỹ Lệ1, Lê Văn Phan1, Mai Thị Ngân1, Trần Thị Hương Giang1, Nguyễn Văn Giáp1, Đặng Hữu Anh1, Lê Văn Trường1, Bùi Thị Phương Thảo2 1 Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2 Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa * Tác giả liên hệ: vtngoc@vnua.edu.vn Ngày nhận bài: 21.03.2022 Ngày chấp nhận đăng: 27.05.2022 TÓM TẮT Rotavirus ở bò (Bovine Rotavirus - BRV) được coi là một tác nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở bò, đặc biệt là ở bê. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định sự có mặt của Rotavirus trong các mẫu phân tiêu chảy của bò nuôi tại Nghệ An và vùng phụ cận. Kết quả chẩn đoán bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 29/142 (20,42%) mẫu phân tiêu chảy của bê cho kết quả dương tính với BRV. Tỷ lệ dương tính của BRV cao nhất ở nhóm bê 0-1 tháng tuổi (24,75%), sau đó đến nhóm bê 2-3 tháng tuổi (10,34%). Tỷ lệ nhiễm BRV ở nhóm bê trên 3 tháng tuổi là thấp nhất với 0,08%. Kết quả giải trình tự gen và phân tích trình tự gen VP1 cho thấy các chủng Rotavirus trong nghiên cứu này thuộc nhóm di truyền R2, cùng nhóm di truyền với chủng virus vacxin MVS-BRV1 được phân lập tại Mỹ năm 1998. Từ khóa: Rotavirus, tiêu chảy, bò, RT-PCR, gen VP1. Prevalence of Bovine Coronavirus Causing Diarrhea in Cattle in Nghe An and Surrounding Provinces ABSTRACT Bovine Rotavirus is considered a major cause of diarrhea in cattle, especially in calves. This study was carried out to find the prevalence of Bovine Rotavirus causing diarrhea in calves in Nghe An and surrounding provinces. The detection of the virus using the RT-PCR method showed that 29/142 (20.42%) stool samples of diarrhea calves were positive for Bovine Rotavirus. The positive rate of Bovine Rotavirus was the highest in the group of calves under 1-month-old (24.75%), followed by the calf group from 2 to 3 months old (10.34%). The rate of Rotavirus infection in calves over 3 months old was rather low, only 0.08%. The VP1 gene sequencing and analysis revealed that the BRV strains isolated in the present study belonged to the R2 group, the same as the US vaccine strain MVS-BRV1 isolated in the US in 1998. Keywords: Bovine Rotavirus, diarrhea, calves, RT-PCT, VP1 gene. 883
  2. Nghiên cứu sự lưu hành của Rotavirus gây tiêu chảy ở bò tại Nghệ An và vùng phụ cận - - - - - µ µ µ ° µ µ µ ° 884
  3. Vũ Thị Ngọc, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Phan, Mai Thị Ngân, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Lê Văn Trường, Bùi Thị Phương Thảo   ° °  - - ° ° ° ° ° Dương tính Tỉnh Số mẫu kiểm tra Số mẫu Tỷ lệ (%) Hà Tĩnh 46 12 26,08 Ninh Bình 26 4 15,38 Nghệ An 51 10 19,06 Thanh Hóa 19 3 15,79 Tổng 142 29 20,42 885
  4. Nghiên cứu sự lưu hành của Rotavirus gây tiêu chảy ở bò tại Nghệ An và vùng phụ cận Dương tính Tháng tuổi Số mẫu kiểm tra Số mẫu Tỷ lệ (%) 0-1 101 25 24,75 2-3 29 3 10,34 >3 12 1 0,08 Tổng 142 29 20, 42 886
  5. Vũ Thị Ngọc, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Phan, Mai Thị Ngân, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Lê Văn Trường, Bùi Thị Phương Thảo Chủng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HT59/2021 TH63/2021 100,0 NA2/2021 100,0 100,0 LC367314/Human-wt/THA/DB2015-066/2015/G10P[14] 98,6 98,6 98,6 KC215476/Vaccine/USA/MVS-BRV1/1998/G1P[5] 94,0 94,0 94,0 94,0 AB853890/Cow-wt/JPN/Tottori-SG/2013/G15P[14] 91,9 91,9 91,9 91,4 93,3 EF560615/Cow-tc/USA/WC3/1981/G6P[5] 90,8 90,8 90,8 90,8 91,7 97,0 HM988967/Cow/Korea/KJ-9-1/2006/G6P[7] 91,0 91,0 91,0 91,0 93,3 96,3 96,0 AB748574/Cow-tc/JPN/BRV106/1983/G6P[1] 90,5 90,5 90,5 90,1 91,9 97,2 96,5 98,6 JX567760/Human-wt/AUS/V585/2011/G10P[14] 91,4 91,4 91,4 91,4 92,8 96,7 96,5 95,8 96,7 EF583041/Human-tc/USA/Se584/1998/G6P[9] 92,6 92,6 92,6 92,1 92,6 95,6 94,9 94,7 95,1 95,6 DQ870493/Cow-tc/USA/NCDV/1967/G6P[6] 93,1 93,1 93,1 92,6 94,4 96,5 95,4 96,0 96,5 96,0 96,7 X55444/Cow-tc/GBR/UK/1973/G6P[5] 93,7 93,7 93,7 93,7 99,7 93,3 91,7 93,3 91,9 92,6 92,6 94,4 Chủng virus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HT59/2021 TH63/2021 100,0 NA2/2021 100,0 100,0 LC367314/Human-wt/THA/DB2015-066/2015/G10P[14] 98,6 98,6 98,6 KC215476/Vaccine/USA/MVS-BRV1/1998/G1P[5] 99,3 99,3 99,3 99,3 AB853890/Cow-wt/JPN/Tottori-SG/2013/G15P[14] 99,3 99,3 99,3 99,3 100,0 EF560615/Cow-tc/USA/WC3/1981/G6P[5] 97,2 97,2 97,2 97,2 97,9 97,9 HM988967/Cow/Korea/KJ-9-1/2006/G6P[7] 99,3 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0 97,9 AB748574/Cow-tc/JPN/BRV106/1983/G6P[1] 99,3 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0 97,9 100,0 JX567760/Human-wt/AUS/V585/2011/G10P[14] 98,6 98,6 98,6 98,6 99,3 99,3 97,2 99,3 99,3 EF583041/Human-tc/USA/Se584/1998/G6P[9] 98,6 98,6 98,6 98,6 99,3 99,3 97,2 99,3 99,3 98,6 DQ870493/Cow-tc/USA/NCDV/1967/G6P[6] 99,3 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0 97,9 100,0 100,0 99,3 99,3 X55444/Cow-tc/GBR/UK/1973/G6P[5] 98,6 98,6 98,6 98,6 99,3 99,3 97,2 99,3 99,3 98,6 98,6 99,3 887
  6. Nghiên cứu sự lưu hành của rotavirus gây tiêu chảy ở bò tại Nghệ An và vùng phụ cận ↔ ↔ ↔ 888
  7. Vũ Thị Ngọc, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Phan, Mai Thị Ngân, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Lê Văn Trường, Bùi Thị Phương Thảo 889
  8. Nghiên cứu sự lưu hành của rotavirus gây tiêu chảy ở bò tại Nghệ An và vùng phụ cận Bovine Rotavirus G and P Serotypes in Italy by PCR. Research Article. Journal of Clinical Microbiology logo. 37(12): 3879-3882 Hasoksuz H., Armando E.H., Steven C.L., Thomas E.W., Paul R.N. & Linda J.S. (2002). Detection of respiratory and enteric shedding of bovine coronaviruses in cattle in an Ohio feedlot. J Vet Diagn Invest. 14(4): 308-313. Hasoksuz H., Lathrop S., Aldubaib M.A., Lewis P. & Saif L.G. (1999). Antigenic variation among bovine enteric coronaviruses (BECV) and bovine respiratory coronaviruses (BRCV) detected using monoclonal antibodies. Arch Virol. 144(12): 2441-7. Holland R.E. (1990). Some infectious causes of diarrhea in young farm animals. Clinical Microbiological Reviews. 3: 345-375 Hoshino Y. & Kapikian A.Z. (2000). Rotavirus serotypes: classification and importance in epidemiology, immunity, and vaccine development. J Health Popul Nutr. 18: 5-14. House J.A. (1978). Economic impact of Rotavirus and other neonatal disease agents of animals. J Am Vet Med Assoc. 173(5 Pt 2): 573-576. Alfieri A.A., Parazzi M.E., Takiuchi E., Médici K.C. & Jelle M. & Marc V.R. (2012). Genotype constellation Alfieri A.F. (2006). Frequency of group A and evolution of group A Rotaviruses infecting Rotavirus in diarrhoeic calves in Brazilian cattle humans. Curr Opin Virol. 2(4): 426-433. herds, 1998-2002. Tropical Animal Health and Production. 38: 7-8 Jelle M., Christiaan A.P., Max C., Viviana P., Vito M., Asano K.M., de Souza S.P., de Barros I.N., Ayres G.R., Krisztián B., Lorena G., Enzo A.P., Luis N., Mark Silva S.O.S., Richtzenhain L.J. & Brandão P.E. Z., Serenella A., Giuseppe G., Mustafizur R. & (2010). Multiplex semi-nested RT-PCR with Marc V.R. (2009). Are human P [14] Rotavirus exogenous internal control for simultaneous strains the result of interspecies transmissions from detection of bovine coronavirus and group A sheep or other ungulates that belong to the Rotavirus. Journal of virological methods. mammalian order Artiodactyla. Journal of virology 169(2): 375-379. 83(7): 2917-2929. Badaracco A., Garaicoechea L., Rodríguez D., Jelle M., Max C., Mustafizur R., Houssam A., Krisztián LougeUriarte E., Odeón A., Bilbao G., Galarza R., B., Mary K.E., Jon R.G., Miren I.G., Carl D.K., Abdala A., Fernandez & Parreño V. (2012). Vito M., Peter P.C., Osamu N., John T.P., Franco Bovine Rotavirus strains circulating in beef and M.R., Linda J.S., Norma S., Andrej S., Koki T., dairy herds in Argentina from 2004 to 2010. Ulrich D. & Marc V.R. (2008). Recommendations Veterinary Microbiology. 158(3-4): 394-399. for the classification of group A Rotaviruses using Bendali F., Bichet H., Schelcher F. & Sanaa M. all 11 genomic RNA segments. Archives of (1999a). Pattern of diarrhoea in newborn beef virology. 153(8): 1621-1629. calves in south-west France. Vet. Res. 30: 61-74. Junichi S., Hiroshi T., Takeshi M., Goro S., Takashi S. Dodet B., Heseltine E., Mary C. & Saliou P. (1997). & Tohru S. (2013). Whole-genome analysis of two Rotaviruses in human and veterinary medicine. bovine Rotavirus C strains: Shintoku and Toyama. Article in French. 7(3):195-9. J Gen Virol. 94(1):128-135. Epérez., Akummeling., Hjanssen M.M., Cjiménez., Karen M.A., Asano S.P.S., Iracema N.B., Giselle R.A., Ralvarado., Mcaballero., Pdonado & Hdwingera R. Sheila O.S.S., Leonardo J.R. & Paulo E.B. (2010). (1998). Infectious agents associated with Multiplex semi-nested RT-PCR with exogenous diarrhoea of calves in the canton of Tilarán, internal control for simultaneous detection of Costa Rica. Preventive Veterinary Medicine. bovine coronavirus and group A Rotavirus. Journal 33(1-4): 195-205. of virological methods. 169(2): 375-379. Falcone E., Tarantino M., Di Trani L., Cordioli P., Kindler E., Trojnar E., Heckel G., Otto H.P. & Johne Lavazza A. & Tollis M. (1999). Determination of R. (2013). Analysis of Rotavirus species diversity 890
  9. Vũ Thị Ngọc, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Phan, Mai Thị Ngân, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Lê Văn Trường, Bùi Thị Phương Thảo and evolution including the newly determined full- Rotavirus VP4 sialic acid binding domain has a length genome sequences of Rotavirus F and G. galectin fold with a novel carbohydrate binding Infection. Genetics and Evolution. 14: 58-67. site. Embo J. 21(5): 885-897. Kirkness E., McAllen J.K., Halpin R., Fedorova N., Pisanelli G., Martella V., Pagnini U., DeMartino L., Overton L., Stockwell T., Amedeo P., Appalla L., Lorusso E., Iovane G. & Buonavoglia C. (2005). Bishop B., Edworthy P., Gupta N., Hoover J., Distribution of G (VP7) and P (VP4) genotypes in Katzel D., Li K., Schobel S., Shrivastava S., buffalo group A Rotaviruses isolated in Southern Thovarai V., Wang S., Hoshino Y., Kapikian A., Italy. Veterinary Microbiology. 110: 1-6. Rippinger C. & Wentworth D.E.a.P.J. (2014). Rathi R., Kadian S.K., Khurana B., Grover Y.P. & National Library of Medicine. Retrieved from Gulati B.R. (2007). Evaluation of immune https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KC215476.1 response to bovine Rotavirus following oral and on Dec 10, 2021. intraperitoneal inoculation in mice. Indian Journal Lai H.C., Lin S.J. & Lin H.R. (2005). Phylogenetic of Experimental Biology. 45: 212-216 analyses of human Rotavirus in central Taiwan in Reynolds D.J., Debney T.G., Hal G.A., Thomas L.H. & 1996, 2001 and 2002. J Clin Virol. 32: 199-217 Parsons K.R. (1985). Studies on the relationship Lin Y.P., Chang S.Y. & Kao C.L. (2006). Molecular between coronaviruses from the intestinal and epidemiology of G9 Rotaviruses in Taiwan respiratory tracts of calves. Arch Virol. between 2000 and 2002. J Clin Microbiol. 44: 85(1-2): 71-83. 3686-3694. Saif L.J. & Smith K.L. (1985). Enteric viral infections Madadgar O., Nazaktabar A., Keivanfar H., Salehi T.Z. of calves and passive immunity. J Dairy Sci. & Zadeh S.L. (2015). Genotyping and determining 68(1): 206-28. the distribution of prevalent G and P types of Snodgrass D.R. (1986). Evaluation of a combined group A bovine Rotaviruses between 2010 and Rotavirus and enterotoxigenic Escherichia coli 2012 in Iran. Veterinary Microbiology. vaccine in cattle. Vet Rec. 119(2): 39-42. 179(3-4): 190-196. Storz J., Purdy C.W., Lin X., Burell M., Truax R.E., Madadgar O., Nazaktabar A., Keivanfar H., Zahraei T. Briggs R.E., Frank G.H. & Loan R.W. (2000). & Salehi (2015). Genotyping and determining the Isolation of respiratory bovine coronavirus, other distribution of prevalent G and P types of group A cytocidal viruses, and Pasteurella spp from cattle bovine Rotaviruses between 2010 and 2012 in Iran. involved in two natural outbreaks of shipping Vet Microbiol. 179(3): 190-196. fever. J Am Vet Med Assoc. 216(10): 1599-604. Matthijnssens J., Ciarlet M., Heiman E., Arijs I., Tacharoenmuang R., Komoto S., Guntapong R., Ide T., Delbeke T., McDonald S.M., Palombo E.A., Singchai P., Upachai S., Fukuda S., Yoshida Y., Iturriza-Gómara M., Maes P. & Patton J.T. Murata T. & Yoshikawa T. (2018). (2008a). Full genome-based classification of Characterization of a G10P [14] Rotavirus strain Rotaviruses reveals a common origin between from a diarrheic child in Thailand: Evidence for human Wa-Like and porcine Rotavirus strains and bovine-to-human zoonotic transmission. Infection, human DS-1-like and bovine Rotavirus strains. Genetics and Evolution. 63: 43-57. Journal of virology. 82(7): 3204-3219. Torres M., Alfonso., Schlafer., Donald H., Mebus & Mawatari T., Taneichi A., Kawagoe T., Hosokawa M., Charles A. (1985). Rotaviral and Coronaviral Togashi K. & Tsunemitsu H. (2004). Detection of Diarrhea. Veterinary Clinics of North America: a bovine group C Rotavirus from adult cows with Food Animal Practice. 1(3). diarrhea and reduced milk production. J Vet Med Sci. 66: 887-890. Umer S.M., Munera A.U. & Fufa D.B. (2021). Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Xuân Hòa, Phan Vũ Hải & Rotavirus in Calves and Its Zoonotic Importance. Phạm Hoàng Sơn Hưng (2014). Ứng dụng phương Vet Med Int. 2021:6639701. doi: pháp ELISA xác định nguyên nhân gây tiêu chảy ở 10.1155/2021/6639701. bê nuôi trên địa bàn các phường ven thành phố Wu F.T., Bányai K & Huang J.C. (2011). Diverse Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. 94(6). origin of P [19] Rotaviruses in children with acute Park S.I., Kim H. J. & Cho K.O. (2010). Genotyping of diarrhea in Taiwan: Detection of novel lineages of G8 and G6 Korean bovine Rotaviruses reveals the G3, G5, and G9 VP7 genes. J Med Virol. multiple reassortments of their genomes from 83: 1279-87. porcine and human Rotaviruses. Vet Microbiol. Wu F.T., Liang S.Y. & Tsao K.C. (2009). Hospital- 144(3): 274-286. based surveillance and molecular epidemiology of Philip R. Dormitzer, Zhen-Yu J. Sun, Gerhard Wagner Rotavirus infection in Taiwan, 2005-2007. & Stephen C. Harrison (2002). The rhesus Vaccine. 27: F50-4. 891
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2