intTypePromotion=1

ngôn ngữ lập trình :Đối tượng Application

Chia sẻ: Trần Ngọc Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
5
download

ngôn ngữ lập trình :Đối tượng Application

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ lập trình :đối tượng application', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ngôn ngữ lập trình :Đối tượng Application

  1. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Đối tượng Application  Quản lý tất cả các thông tin của một ứng dụng web  Thông tin trong Application có thể đư ợc xử lý trong bất kỳ trang aspx nào trong suốt chu kỳ sống của ứng dụng  Tạo biến Application:  Application(“tên biến”) =  Lấy giá trị từ biến:  = Application(“tên biến”)  VD:Dùng đối tượng này để tính số lư ợng người truy cập vào website  Application(“SoLanTruyCap”) = 1000  Application(“SoNguoiOnline”) = 5 This is trial version 10 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  2. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Khai báo và khởi tạo cho biến Application This is trial version 11 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  3. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Khai báo biến cố Session_Start, Session_End This is trial version 12 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  4. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Khai báo lấy giá trị của đối tượng Application This is trial version 13 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  5. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Các thuộc tính quan trọng của Application This is trial version 14 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  6. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Các thuộc tính quan trọng của Application This is trial version 15 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  7. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Các thuộc tính quan trọng của Application This is trial version 16 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  8. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Các phương thức quan trọng của Application  Get(“SitHitCounter”)  Lock  Unlock  Remove(“CurrentUsers”)  RemoveAt(1)  RemoveAll() This is trial version 17 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
  9. Ts. Vu Đưc Lung – Ks. Huynh Cao Tuân - Ks. Phan Hưu Tiêp ̃ ́ Lung ̀ ́ ̃ ́ Đối tượng session  Lưu trữ thông tin của người dùng trong một phiên làm việc  Thông tin trong Session có thể đư ợc x ử lý trong bất kỳ trang aspx nào trong suốt phiên làm việc hiện hành  Tạo biến Session:  Session(“tên biến”) =  Lấy giá trị từ biến:  = Session(“tên biến”) This is trial version 18 http:// lhu.edu.vn http:// www.adultpdf.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2