Nguyên lí thống kê

Chia sẻ: Ninh Hien Thu | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

0
254
lượt xem
80
download

Nguyên lí thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nguyên lí thống kê', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lí thống kê

  1. Nguyên lí thống kê Đề 1 Câu 1: Tiền lương của các công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chất lượng lao động của họ. Bằng số liệu cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở VN hiện nay, đồng chí hãy cho một ví dụ để phân tích sự biến động tổng quỹ tiền lương của DN khi so sánh kì báo cáo với kì gốc, trong điều kiện phân xưởng có 3 phân xưởng sản xuất, trong đó có 2 phân xưởng có tiền lương tăng, còn 1 phân xưởng có tiền lương giảm và kết cấu công nhân giảm giữa 2 kì TL: Tiền lương của các công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chất lượng lao động của họ Cho tài liệu về tổng quỹ tiền lương của DN, trong điều kiện phân xưởng có 3 phân xưởng sản xuất, trong đó có 2 phân xưởng có tiền lương tăng, còn 1 phân xưởng có tiền lương giảm và kết cấu công nhân giảm giữa 2 kì như sau Phân xưởng Tiền lương BQ Tỷ trọng CN (%) 1 công nhân(đ) Kì gốc ( ) Kì báo cáo ( ) Kì gốc ( ) Kì báo cáo ( ) A 1500 2000 50 45 B 1000 1500 30 25 C 700 500 20 35 Y/c : Phân tích sự biến động tổng quỹ tiền lương của Dn khi so sánh kì báo cáo với kì gốc với tổng số công nhân kì gốc và kì báo cáo lần lượt là 500 và 550 Gọi X là tiền lương của công nhân T là số công nhân F là tổng quỹ tiền lương Ta có hệ thống chỉ số : = . = = =. Trong đó : = = 2000.0,45 + 1500. 0.25 + 500.0,35 =1450 = = 1500.0,45 + 1000.0,25 + 700.0,35 = 1170 = = 1500.0,5 + 1000. 0,3 + 700. 0,2 =1190 Thay vào hệ thống chỉ số ta được : = 1,34 = 1,24 34% (24%) (-2%) (10%) Lượng tăng giảm tuyệt đối - ( – ) + (+ (- )
Đồng bộ tài khoản