Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM - ĐẾ CHẾ BẮT ĐẦU TỪ QUÁN CÀ PHÊ

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1.008
lượt xem
163
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vào thế kỷ 16- 17, London như một trung tâm thương mại. Tại thời điểm đó rất ít doanh nhân tại London có văn phòng riêng. Họ thường tiến hành kinh doanh tại Sở giao dịch. Tuy nhiên các tin tức và thông tin lại được thu thập tại các quán cà phê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM - ĐẾ CHẾ BẮT ĐẦU TỪ QUÁN CÀ PHÊ

 1. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH ð ch b t ñ u t quán cà phê (Ngu n lưu tr : http://www.baohiem.pro.vn/Ins_News_Article.asp?CatID=61&ID=606) N u có d p ghé ñ n tòa nhà tr s c a Lloyd’s hôm nay, t i London (Anh), khách tham quan s có d p chiêm ngư ng quy n nh t ký t năm 1912, trưng bày trong t kính, ñư c m t i trang ghi l i s ki n con tàu huy n tho i Titanic b ñ m. ðó th c s là m t m c l ch s bi hùng c a Lloyd’s, khi ph i chi tr ñ n ñ ng b ng cu i cùng cho th m h a, và l i b t ñ u vươn lên t hoang tàn thành m t th trư ng b o hi m l n nh t th gi i như ngày nay. Edward Lloyd (1648-1713), là m t thuy n trư ng v hưu, cùng gia ñình chuy n v London và m quán cà phê Lloyd vào năm 1680 t i ph Tower. Cu i năm 1691, Edward Lloyd chuy n v nhà s 16 ph Lombard, ngay t i trung tâm c a gi i kinh doanh. T t c b t ñ u t quán cà phê Vào th k 16-17, London như m t trung tâm thương m i. T i th i ñi m ñó r t ít doanh nhân t i London có văn phòng riêng. H thư ng ti n hành kinh doanh t i S giao d ch. Tuy nhiên các tin t c và thông tin l i ñư c thu th p t i các quán cà phê. Quán cà phê Lloyd chuyên v các thông tin liên quan ñ n v n t i bi n. Nh có uy tín b i các thông tin r t tin c y v ho t ñ ng hàng h i có ñư c t các khách hàng và b n bè, là các thuy n trư ng, thương nhân và ch tàu, quán cà phê Lloyd’s ñã tr thành ñ a ñi m n i ti ng v d ch v b o hi m hàng h i. Các thương nhân, ch tàu, nhà b o hi m, ñã ch n quán cà phê Lloyd’s ñ g p g , tìm hi u thông tin và làm th t c b o hi m cho các con tàu và hàng hóa c a mình. Trư c ñó, các ho t ñ ng d ch v b o hi m hàng h i t i London di n ra khá l n x n cho ñ n khi quán cà phê c a Edward Lloyd phát tri n nó thành m t sàn giao d ch chính th c cho các thương nhân và nhà b o hi m kinh doanh s r i ro. Năm 1696, Lloyd quy t ñ nh ñáp ng nhu c u v thông tin c a khách hàng b ng vi c xu t b n t báo ra 3 s m t tu n có tên là “Lloyd’s News”, cung c p các thông tin ng n g n v s ki n các nư c, chi n tranh, các v x án, hành quy t, và ho t ñ ng c a ngh vi n. Tuy nhiên báo không có s nh n m nh ñ c bi t v các thông tin hàng h i. “Lloyd’s News” ñ t ng t ñình b n t i s 76, ra ngày 23/2/1697, khi ñăng m t thông tin không chính xác do nhà in t ý ñưa vào. Ngư i ta yêu c u Lloyd ñăng tin c i chính s báo sau. Nhưng Lloyd tuyên b s không ra báo n a. Trư c khi m t, Edward Lloyd ñã k p bàn giao vi c kinh doanh quán cà phê cho William Newton, trư ng nhóm b i bàn, và t ch c l cư i cho con gái Handy v i Newton. Ch 18 tháng sau, tu i 21, Handy ñã tr thành qu ph và cô cũng không m t nhi u th i gian ñ tìm ñư c ngư i ch ng m i là Samuel 1 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 2. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH Sheppard, là ch c a m t c a hàng, n m dư i quán cà phê Lloyd’s. H nh phúc không kéo dài, Handy m t vào năm 1720. S ki n này ñ ng th i cũng ch m d t vi c kinh doanh c a gia ñình Lloyd t i quán cà phê. Sau khi Samuel Sheppard m t vào năm 1727, quán cà phê ñư c chuy n v tay ngư i ch c a ông là Elizabeth và ngư i ch ng là Thomas Jemson. Chính Jemson ñã xu t b n t báo “Lloyd’s List” vào năm 1734. T báo này, khác v i t “Lloyd’s News”, chuyên cung c p các thông tin liên quan ñ n v n t i hàng h i, m t d u hi u kh i ñ u cho s ra ñ i c a Lloyd’s sau này. Sau khi Jemson m t ñư c 8 năm, ho t ñ ng kinh doanh c a quán cà phê b t ñ u ñi xu ng. ði u này ñã d n ñ n vi c m t ngư i b i bàn, Thomas Fielding, ra ñi và m m t quán m i t i s 5 ngõ Pope’s Head, vào ngày 21/3/1769, g i là quán cà phê Tân Lloyd, m t tu n sau t báo Tân “Lloyd’s List” ñư c phát hành. Trong nhi u năm c hai quán cà phê Lloyd và hai t báo Lloyd’s List cùng t n t i. Tuy nhiên quán cà phê Tân Lloyd n i ti ng hơn vì Hi p h i Lloyd’s, do nh ng ngư i b o hi m thư ng t t p t i quán cà phê Lloyd l p ra, ñóng tr s t i ñây. Năm 1771, 79 nhà thanh toán b o hi m và môi gi i quy t ñ nh ñóng góp m i ngư i 100 b ng ñ xây tr s m i. Lloyd’s không còn là quán cà phê n a mà tr thành tr s ñăng ký c a nh ng ngư i thanh toán b o hi m. Ngày 7/3/1774, các thành viên c a Lloyd’s chuy n v S giao d ch Hoàng gia. T 1928- 1958, Lloyd’s chuy n tr s v ph Leadenhall và ngay t 8/4/1958 ñ n nay Lloyd’s ñóng tr s t i ph Lime, London. Lloyd’s là ai? Lloyd’s không ph i là m t công ty b o hi m mà là m t th trư ng b o hi m v i các thành viên c a mình, bao g m c pháp nhân và th nhân. Các thành viên c a Lloyd’s (hay còn g i là ngư i cung c p v n) th c hi n giao d ch b o hi m thông qua 66 nghi p ñoàn. Các ho t ñ ng kinh doanh b o hi m c a nghi p ñoàn do các ñ i lý ñ m nhi m. Ngoài ra, còn có 168 công ty môi gi i b o hi m ñư c Lloyd’s ch ng nh n. Trong s ñó có nhi u công ty chuyên sâu v t ng lĩnh v c. Ngoài lĩnh v c hàng h i truy n th ng, các ho t ñ ng c a Lloyd’s hi n ñã vươn sang h u h t các lĩnh v c khác như hàng không, thiên tai, tai n n ngh nghi p, ñ ng l c. Các công ty hàng ñ u th gi i trong các lĩnh v c s n xu t ôtô, dư c ph m, hàng không, ngân hàng, ñi n t , ch t o hi n ñ u là khách hàng c a Lloyd’s. V i t ng giá tr tài s n hơn 35 t USD, hàng năm Lloyd’s nh n b o hi m v i t ng s giá tr c a h p ñ ng lên ñ n hơn 25 t USD. 2 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 3. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH Lloyd’s còn s h u m t h th ng máy tính hi n ñ i x lý hàng tri u h p ñ ng b o hi m m i năm. Thông qua trang web c a Lloyd, các nhà môi gi i b o hi m và chuyên môn trên toàn th gi i có th thu th p ñư c các thông tin v giá tr c a h p ñ ng b o hi m mà Lloyd có th thanh toán. Khi nói ñ n Lloyd’s, không th không nh c ñ n chi c chuông Lutine, n ng 106 pao (kho ng 48kg) và có ñư ng kính 18 inch (45,72cm), g n li n v i l ch s c a Lloyd’s. Chi c chuông này l n ñ u tiên ñư c treo trên tàu khu tr c La Lutine (Tiên n ) c a Pháp, ñã b ñ m ngoài b bi n Hà Lan khi ñang v n chuy n các th i vàng b c v i t ng giá tr kho ng 1 tri u b ng Anh th i ñó, ñư c tìm th y vào năm 1859. Chi c chuông này, sau ñó ñã ñư c treo t i phòng thanh toán b o hi m c a Lloyd’s S giao d ch Hoàng gia, s vang lên m i khi nh n ñư c thông tin v các con tàu không c p c ng theo ñúng l ch trình. Các nhà b o hi m, trong trư ng h p này s yêu c u các nhà môi gi i tái b o hi m m t ph n r i ro d a trên kh năng con tàu có th b ñ m. Khi ñã có các thông tin ñáng tin c y v vi c con tàu b ñ m, ti ng chuông s thông báo cho m i ngư i có liên quan bi t v s ki n này. Chuông Lutine ñã liên t c ñư c treo t i S giao d ch Hoàng gia t 1890 - 1928, ph Leadenhall t 1928-1958, ph Lime 1958 -1986 và t i tòa nhà hi n nay c a Lloyd’s t 1986. Ngày nay, chuông Lutine không còn vang lên m i khi tàu c p c ng ch m mà ch vào nh ng d p nghi l long tr ng. Tuy nhiên, trong m t s trư ng h p ñ c bi t ngo i l , ti ng chuông v n vang lên, ch ng h n như trư ng h p v kh ng b 11 tháng 09 năm 2001 t i M hay v n tàu con thoi Challenger. Lloyd’s ngày nay Ngày nay, Lloyd’s ñã tr thành th trư ng b o hi m l n nh t th gi i, nhưng v n duy trì m i liên h v i quá kh khiêm t n c a mình, t a l c trong m t tòa cao c b ng kính và kim lo i có hình dáng gi ng bình pha cà phê. Lloyd’s có th b o hi m h u như m i th . Ch ng h n, ngư i m u Petra Morgan tr m i năm 86.000 USD ñ b o hi m b ng c c a mình. Trong trư ng h p n u b ng c b t n thương ho c bi n d ng, d n ñ n vi c ph i ch m d t s nghi p, cô s ñư c b i thư ng 16 tri u USD. Kho ng 40.000 ngư i ñã b o hi m ngôi nhà c a mình kh i b ma ám; 250.000 ngư i khác b o hi m trư ng h p b ngư i tuy t ho c ngư i kh ng l t n công và 60.000 ngư i b o hi m trong trư ng h p b bi n thành ma cà r ng ho c ma sói. Lloyd’s còn b o hi m các căn c quân s c a M nư c ngoài trư c nguy cơ b kh ng b t n công. Tuy nhiên, Lloyd’s ch b o hi m các tòa nhà, không b o hi m trang thi t b quân s và nhân m ng, ñ ng th i cũng không b o hi m các cu c t n công b ng ch t ñ c hóa h c ho c bom nguyên t . 3 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 4. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH V i s ki n 11 tháng 9 t i M , Lloyd’s ñã ph i thanh toán t ng c ng g n 3 t USD b o hi m cho th m h a này. Trong th p k 80 Lloyd’s ñã ph i thanh toán kho ng 12 t USD cho các thi t h i gây ra b i các tr n bão, ñ ng ñ t và nh ng cái ch t liên quan ñ n ch t amiăng. M t s kho n thanh toán ñã suýt nh n chìm Lloyd’s như v n giàn khoan t i Bi n B c và v d u tràn Exxon Valdez. L ch s c a b o hi m hàng h i (Ngu n lưu tr : http://www.baoviet.com.vn/newsdetail.asp?websiteId=1&newsId=354&catId=110&lang=VN) Trư c l i nhu n mà ngành thương m i hàng h i mang l i cũng như m c ñ và s lư ng r i ro ph i ng phó, các ch tàu, các nhà buôn bán, nh ng ngư i v n t i luôn luôn tìm ki m nh ng hình th c b o ñ m an toàn cho quy n l i c a mình. ð u tiên là vào kho ng th k th 5 trư c Công nguyên ngư i ta ñã tìm cách gi m nh t n th t toàn b m t lô hàng b ng cách san nh lô hàng c a mình ra làm nhi u chuy n hàng. ðây là cách phân tán r i ro, t n th t và có th coi ñó là hình th c nguyên khai c a b o hi m. Sau ñó ñ ñ i phó v i nh ng t n th t n ng n thì hình th c “cho vay m o hi m” ñã xu t hi n theo ñó trong trư ng h p x y ra t n th t ñ i v i hàng hoá trong quá trình v n chuy n, ngư i vay s ñư c mi n không ph i tr kho n ti n vay c v n l n lãi. Ngư c l i h s ph i tr m t lãi su t r t cao khi hàng hoá ñ n b n an toàn, như v y có th hi u lãi su t cao này là hình th c sơ khai c a phí b o hi m. Song s v t n th t x y ra ngày càng nhi u làm cho các nhà kinh doanh cho vay v n cũng lâm vào th nguy hi m và thay th nó là hình th c b o hi m ra ñ i. Vào th k XIV, Floren, Genoa nư c Ý, ñã xu t hi n các h p ñ ng b o hi m hàng h i ñ u tiên mà theo ñó m t ngư i b o hi m cam k t v i ngư i ñư c b o hi m s b i thư ng nh ng thi t h i v tài s n mà ngư i ñư c b o hi m ph i gánh ch u khi có thi t h i x y ra trên bi n, ñ ng th i v i vi c nh n m t kho n phí. H p ñ ng b o hi m c xưa nh t mà ngư i ta tìm th y có ghi ngày 22/04/1329 hi n còn ñư c lưu gi t i Floren. Sau ñó cùng v i vi c phát hi n ra n ð dương và tìm ra Châu M , ngành hàng h i nói chung và b o hi m hàng h i nói riêng ñã phát tri n r t nhanh. V cơ s pháp lý thì có th coi chi u d Barcelona năm 1435 là văn b n pháp lu t ñ u tiên trong ngành b o hi m. Sau ñó là s c l nh c a Philippe de Bourgogne năm 1458, nh ng s c l nh c a Brugos năm 1537, Fiville năm 1552 và Amsterdam năm 1558. Ngoài ra còn có s c l nh c a Ph n Lan năm 1563 liên quan ñ n h p ñ ng b o hi m hàng hoá. Tuy nhiên, ph i ñ n th k XVI - XVII cùng v i s ra ñ i c a phương th c s n xu t TBCN thì ho t ñ ng b o hi m m i phát tri n r ng rãi và ngày càng ñi sâu vào nhi u lĩnh v c c a ñ i s ng kinh t – xã h i . 4 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 5. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH M ñư ng cho s phát tri n này là lu t 1601 c a Anh th i N hoàng Elisabeth, sau ñó là Ch d 1681 c a Pháp do Colbert biên so n và Vua Louis XIV ban hành , ñó là nh ng ñ o lu t m ñư ng cho lĩnh v c b o hi m hàng h i. ð n th k XVII, nư c Anh ñã chi m v trí hàng ñ u trong buôn bán và hàng h i qu c t v i Luân ðôn là trung tâm ph n th nh nh t. Tàu c a các nư c ñi t Châu Á, Châu Âu, Châu M , Châu Phi ñ u v c p b n hai b sông Thame c a thành ph Luân ðôn. Các ti m cà phê là nơi g p g c a các nhà buôn, ch ngân hàng, ngư i chuyên ch , ngư i b o hi m … ñ giao d ch, trao ñ i tin t c, bàn lu n tr c ti p v i nhau. Edward Lloyd’s là m t thuy n trư ng v hưu b t ñ u m quán cà phê ph Great Tower Luân ðôn vào kho ng năm 1692. Các các nhà buôn, ch ngân hàng, ngư i chuyên ch , ngư i b o hi m…thư ng ñ n ñó ñ trao ñ i các thông tin v các con t u vi n dương, v hàng hóa chuyên ch trên tàu, v s an toàn và tinh hình tai n n c a các chuy n tàu…. Ngoài vi c qu n lý quán cà phê, năm 1696 Edward Lloyd’s còn cho ra m t t báo t ng h p các tình hình tàu bè và các v n ñ khác nh m cung c p thông tin cho các khách hàng c a ông. Tuy nhiên vi c làm chính c a ông v n là cung c p ñ a ñi m ñ khách hàng ñ n giao d ch b o hi m, h i h p. Sau khi Edward Lloyd’s qua ñ i ngư i ta th y r ng c n ph i có m t nơi tương t như v y ñ các nhà khai thác b o hi m hàng h i t p trung ñ n giao d ch b o hi m và năm 1770, “Society of Lloyd’s” v i tư cách là m t t ch c t nguy n ñã thành l p và thu x p m t ñ a ñi m Pope’s Head Alley cho các thành viên c a h . Sau ñó t ch c này r i ñ a ñi m ñ n trung tâm h i ñoái c a Hoàng gia và ñó ñ n năm 1828 thì r i ñ n toà nhà riêng c a h t i ph Leaden Hall. T ch c này ho t ñ ng v i tư cách là t ch c tư nhân ñ n năm 1871 thì h p nh t l i theo lu t Qu c h i và tr thành H i ñ ng Lloyd’s và sau này ñã tr thành nơi giao d ch kinh doanh b o hi m và hãng b o hi m l n nh t th gi i. Sau b o hi m hàng h i là s xu t hi n c a b o hi m ho ho n, ñánh d u b ng v cháy th m kh c Luân ðôn nư c Anh ngày 2/9/1666 h y di t 13.000 căn nhà trong ñó có hơn 100 nhà th trong 4 ngày ñ l i m t s thi t h i quá l n không th c u tr ñư c. Sau ñó nh ng nhà kinh doanh nư c Anh ñã nghĩ ra vi c c ng ñ ng chia s r i ro ho ho n b ng cách ñ ng ra thành l p nh ng Công ty b o hi m ho ho n như : " Fire Office" (năm 1667), "Friendly Society" (năm 1684), "Hand and Hand" (năm 1696), "Lom Bard House" (năm 1704) ... Lúc ñó Công ty b o hi m Lloyds ñã ra ñ i nhưng ch ho t ñ ng trong lĩnh v c hàng h i. Mãi t i th k XX m i chuy n sang ho t ñ ng c lĩnh v c n i ñ a và tái b o hi m. Nư c Pháp do nh hư ng c a v h a ho n Luân ðôn, nên năm 1786 công ty b o hi m h a ho n ñ u tiên m i ñư c thành l p ñó là “Company L'assurance Centree L'incendie” và “Company Royade” (năm 1788). S ki n ñáng ñư c lưu truy n th i gian này và trong l ch s b o hi m là công trình toán h c c a Pascal v "Hình h c c a r i ro " (Lageometric Du Hasard) năm 1654 ñã ñưa ñ n toán h c xác su t. ðó là 5 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 6. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH cơ s th ng kê xác su t ph c v cho ho t ñ ng b o hi m và ngày nay v n ñư c coi là k thu t cơ b n c a ngành b o hi m. Còn Vi t Nam, b o hi m xu t hi n t bao gi ? Không có tài li u nào ch ng minh m t cách chính xác mà ch ph ng ñoán vào năm 1880 có các H i b o hi m ngo i qu c như H i b o hi m Anh, Pháp, Th y sĩ, Hoa kỳ... ñã ñ ý ñ n ðông Dương. Các H i b o hi m ngo i qu c ñ i di n t i Vi t Nam b i các Công ty thương m i l n, ngoài vi c buôn bán, các Công ty này m thêm m t Tr s ñ làm ñ i di n b o hi m. Vào năm 1926, Chi nhánh ñ u tiên là c a Công ty Franco- Asietique. ð n năm 1929 m i có Công ty Vi t Nam ñ t tr s t i Sài Gòn, ñó là Vi t Nam B o hi m Công ty, nhưng ch ho t ñ ng v b o hi m xe ô tô. T năm 1952 v sau, ho t ñ ng b o hi m m i ñư c m r ng dư i nh ng hình th c phong phú v i s ho t ñ ng c a nhi u Công ty b o hi m trong nư c và ngo i qu c. Mi n B c, ngày 15/01/1965 Công ty B o hi m Vi t Nam (g i t t là B o Vi t) m i chính th c ñi vào ho t ñ ng. Trong nh ng năm ñ u, B o Vi t ch ti n hành các nghi p v v hàng h i như b o hi m hàng hóa xu t nh p kh u, b o hi m tàu vi n dương…. Phan Ti n Nguyên (sưu t m) L ch s phát tri n c a d ch v b o hi m nhân th (Ngu n lưu tr : http://www.baoviet.com.vn/newsdetail.asp?websiteId=1&newsId=369&catId=110&lang=VN) Con ngư i cùng các th ch chính tr t ng t n t i trong l ch s luôn ñ t nhi m v h n ch r i ro lên hàng ñ u. D ch v b o hi m ra ñ i ch ng qua ch ñ làm nhi m v h n ch r i ro y. Trung Hoa cách ñây hơn 5.000 năm, b o hi m ñư c xem là bi n pháp ngăn ng a n n cư p bi n. Lúc b y gi b n cư p bi n hoành hành kh p nơi; do v y ñ h n ch r i ro, khi ra khơi ngư i ta thư ng b trí cho nhi u tàu chia nhau ch kèm m t ph n hàng hóa c a m t chi c tàu khác, phòng khi có m t chi c tàu b b n cư p bi n t n công thì ph n hàng còn l i ch trên nh ng chi c tàu kia không b cư p. Cách nay g n 4,500 năm, m t nơi khác là ñ qu c Babylon c , các thương nhân thư ng ph i du thương (buôn bán nh ng nơi xa) khá nhi u, và h ñã ñ i phó v i các r i ro b ng cách ñem ti n cho ngư i khác vay. Khi vi c v n chuy n hàng hóa ñã hoàn t t m t cách an toàn, các thương nhân này s b t ngư i vay ti n hoàn tr kho n vay, kèm theo ñó là ti n l i. Vào năm 2100 trư c Công Nguyên, ñ o lu t Hammurabi ra ñ i ñã ñ t ho t ñ ng cho vay c a các doanh nhân vào khuôn kh pháp lu t. ð o lu t này ñã chính th hóa các khái ni m “bottomry” (ch vi c mư n ti n trên cơ s l y tàu làm b o ñ m) và “respondentia” (ch hàng hóa v n chuy n b ng ñư ng th y). Các khái ni m này ñã ñ t n n móng cho th c hi n các h p ñ ng 6 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 7. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH b o hi m hàng h i. Các h p ñ ng lo i này g m 3 y u t : kho n vay căn c vào giá tr tàu, hàng hóa hay cư c v n chuy n; lãi su t; kho n ph thu cho các trư ng h p m t mát có th x y ra. Trên th c t , khi tham gia h p ñ ng b o hi m, ch tàu là ngư i ñư c b o hi m còn ch cho vay là ngư i ñánh giá r i ro. B o hi m nhân th xu t hi n ñ qu c La Mã c ñ i không lâu sau ñó. T i ñây ngư i ta ñã l p nên các h i mai táng ñ lo chi phí tang ma cho các thành viên, ngoài ra h i cũng h tr tài chính cho thân nhân ngư i ch t. Kho ng năm 450 sau Công Nguyên, ñ qu c La Mã s p ñ d n ñ n vi c h u h t các khái ni m c a b o hi m nhân th b lãng quên. Tuy nhiên các m t, tính ch t c a nó thì v n không h thay ñ i trong su t th i Trung C , nh t là ñ i v i các phư ng h i th công và thương nghi p. Các phư ng h i này ñã l p nên nhi u hình th c b o hi m thành viên ñ bù ñ p thi t h i các v h a ho n, lũ l t, tr m cư p; ngoài ra còn có b o hi m thương t t, t vong và th m chí là b o hi m tù ng c (b o hi m cho trư ng h p ngư i mua b o hi m ph i vào tù). Trong su t th i phong ki n, các ngành du l ch và m u d ch ngày càng suy y u và không còn th nh ñ t như trư c, do v y các hình th c b o hi m sơ khai cũng b mai m t. Tuy nhiên trong kho ng th i gian t th k 14 ñ n th k 16 các ngành giao thông, thương nghi p và c d ch v b o hi m ñã phát tri n tr l i. D ch v b o hi m n ð b t ngu n t b kinh Veda c a nư c này. ðơn c là trư ng h p c a t p ñoàn b o hi m nhân th Yogakshema, m t Công ty tr c thu c t ng h i liên hi p b o hi m n ð . Tên c a Công ty này ñư c l y t trong kinh Rig Veda. C m t Yogakshema cho th y n ð vào kho ng năm 1000 trư c Công Nguyên, hình th c “b o hi m c ng ñ ng” ñã phát tri n r t th nh hành và ngư i Aryan khi ñó cũng ñã tham gia r t nhi u vào hình th c b o hi m này. Tương t v i ñ qu c La Mã c ñ i, trong giai ño n truy n bá ñ o Ph t ngư i n ð ñã l p nên nhi u h i mai táng ñ h tr cho các gia ñình xây c t nhà c a ñ ng th i che ch , ñùm b c các góa ph và tr nh . D ch v b o hi m ngày nay Sau Cách M ng ánh sáng (Glorious Revolution) năm 1688, Châu Âu ch có Vương Qu c Anh công nh n tính pháp lý c a b o hi m nhân th . Nh v y mà trong su t 3 th p k sau Cách M ng ánh sáng, Anh d ch v này ñã phát tri n r t m nh m . Hình th c b o hi m mà chúng ta th y ngày nay có ngu n g c t th k 17. Khi ñó Anh t ng có m t nơi g i là Lloyd’s of London, nơi mà v sau ngư i ta bi t t i v i cái tên Nhà hàng Cà phê Lloyd’s (Lloyd’s Coffee House). Các thương nhân, ch tàu và các nhà th u b o hi m khi ñó hay t t p nhà hàng này ñ bàn công chuy n làm ăn và ti n hành các h p ñ ng buôn bán. M c dù ñư c s d ng như m t công c h n ch r i ro, d ch v b o hi m nhân th v n b cu n vào trò ñ ñen v n ñư c xem là b n năng c a t ng l p ti u tư s n Anh ñang phát tri n r t m nh m lúc b y gi . Khi ñó n n cá cư c lan tràn kh p nơi. Th m chí n u ñ c báo th y tin có m t nhân v t ti ng tăm nào ñ y ñang 7 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 8. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH b b nh n ng s p ch t, ngư i ta li n ph ng ñoán ngày ch t c a nhân v t này, sau ñó ñ v Nhà hàng Cà phê Lloyd’s ñ ñ t cư c cho ngày ch t y. ð th hi n s ph n ñ i ñ i v i trò cá cư c này, vào năm 1679 ñã có 79 nhà th u b o hi m quy t ñ nh ly khai ra kh i Nhà hàng Cà phê Lloyd’s. Hai năm sau h chung tay l p nên “Nhà hàng Cà phê Lloyd’s m i”, nơi ñư c công chúng bi t ñ n v i cái tên “Lloyd’s chân chính”. ð n năm 1774, Qu c h i Anh ra s c l nh c m t ch c, tham gia cá cư c trên ngày ch t c a con ngư i, t ñó v n n n này m i ch m d t. B o hi m có m t M Ngành công nghi p b o hi m c a Hoa Kỳ ñư c xây d ng trên mô hình b o hi m Anh. Vào năm 1735, Công ty b o hi m ñ u tiên c a Hoa Kỳ ñã ra ñ i Charleston, th ph bang South Carolina. Vào năm 1759, H i ngh Giáo h i Trư ng lão Philadelphia ñã quy t ñ nh b o tr cho t p ñoàn b o hi m nhân th ñ u tiên c a Hoa Kỳ. T p ñoàn này ho t ñ ng vì l i ích c a các m c sư và tín ñ . Ngày 22/5/1761, t p ñoàn này ñã ký k t ñư c h p ñ ng b o hi m nhân th ñ u tiên v i công chúng M . M c d u v y, mãi ñ n 80 năm sau (t c là sau năm 1840) d ch v b o hi m nhân th M m i th t s c t cánh. Chìa khóa d n ñ n thành công chính là nh các Công ty b o hi m ñã h n ch ñư c nh ng s ch ng ñ i t các nhóm tôn giáo. Năm 1835, New York ñã x y ra m t v h a ho n ñ y tai ti ng. V h a ho n này khi n ngư i dân ñây lưu tâm nhi u hơn ñ n nhu c u ph i có ngu n d tr ñ bù ñ p cho nh ng thi t h i nghiêm tr ng không th lư ng trư c. Hai năm sau, Massachusetts tr thành bang ñ u tiên M s d ng lu t pháp bu c các Công ty ph i t tích lũy ngu n d tr này. V cháy l n Chicago vào năm 1871 càng nh n m nh sâu s c m t th c t : n u h a ho n bùng lên nh ng thành ph ñông dân, m c ñ thi t h i s vô cùng to l n. Hình th c b o hi m trách nhi m công c ng xu t hi n trong nh ng năm 1880 và cùng v i phát minh ra xe ô tô, hình th c b o hi m này ñã ñư c công chúng ñón nh n và ngày càng th hi n ñư c t m quan tr ng. Trong su t quá trình công nghi p hóa, d ch v b o hi m ñã có r t nhi u bư c phát tri n. Năm 1897, chính ph Anh thông qua “ð o lu t b i thư ng cho ngư i lao ñ ng” (Workmen’s Compensation Act). ð o lu t này bu c các Công ty ph i ñóng b o hi m tai n n lao ñ ng cho nhân viên. Trong th k 19, ngư i ta ñã l p ra r t nhi u h i ñoàn có trách nhi m b o hi m nhân m ng và s c kh e cho h i viên. Bên c nh ñó cũng có m t s h i kín ch cung c p d ch v b o hi m l phí th p cho nh ng ai là h i viên c a h . Ngày nay các h i kín này v n c ti p t c b o hi m cho h i viên; ñi u này di n ra tương t h u h t các t ch c c a ngư i lao ñ ng. Có nhi u ch s d ng lao ñ ng còn lo luôn m t lúc nhi u h p ñ ng b o hi m nhân th và s c kh e cho nhân viên. Các h p ñ ng này không ch ñơn thu n 8 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 9. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH b o hi m nhân th mà còn ñ m b o quy n l i cho nhân viên khi h b b nh, b tai n n hay v hưu. Trong các h p ñ ng này thư ng nhân viên ch ph i tr m t ph n phí b o hi m. M c dù ngành công nghi p b o hi m c a Hoa Kỳ b nh hư ng sâu s c b i Vương Qu c Anh, th trư ng b o hi m c a nư c này l i phát tri n theo chi u hư ng có ph n khác v i Anh. Lãnh th ñ t nư c r ng l n, s phân b ña d ng v m t ñ a lý cùng khát v ng ñ c l p mãnh li t c a ngư i M chính là nh ng nguyên nhân góp ph n t o nên s khác bi t này. Khi M chuy n mình t m t thu c ñ a xa b c a Anh tr thành m t th l c ñ c l p và t m t nư c nông nghi p thành nư c công nghi p phát tri n, ngành kinh doanh b o hi m c a nư c này cũng phát tri n m nh theo hư ng t m t vài Công ty ban ñ u tr thành m t ngành công nghi p quy mô l n. Tóm l i có th nói ngành b o hi m M ñã phát tri n r t tinh vi, s n sinh ra nhi u lo i m ng lư i ph c v và ña d ng hóa d ch v ñ phát tri n hài hòa v i m t qu c gia ñang ngày càng ph c t p. Ph m Th M Tiên - BVNT Mi n Nam (Theo tài li u nư c ngoài) L CH S RA ð I VÀ PHÁT TRI N C A B O HI M L ch s ra ñ i và phát tri n b o hi m trên th gi i B o hi m xu t hi n như là m t phương cách x lý r i ro, t n th t mà con ngư i ph i ñ i phó hàng ngày trong ñ i s ng sinh ho t s n xu t c a mình. Cách x lý ñó d a trên ý ni m "c ng ñ ng hóa r i ro, hi m h a". L ch s b o hi m th gi i cho th y ý ni m c ng ñ ng hóa nói trên ñã hình thành t xa xưa, m c dù, còn hình th c bi u hi n r t thô sơ. - H Ai c p - 4.500 năm TCN. Các văn b n tìm th y cho bi t các ngư i th ñ o ñá ñã bi t thành l p "qu tương tr " ñ giúp ñ n n nhân c a các v tai n n. - Trung Qu c - 4.000 năm TCN. Ngư i ta cho r ng th i kỳ này các nhà lái buôn Trung Qu c ñã bi t h p tác t ch c chuyên ch tài s n c a m i ngư i phân tán trên nhi u thuy n khác nhau. Cách làm như v y, giúp cho m i ngư i tránh vi c ph i gánh ch u t n th t toàn b s hàng c a mình. ðây chính là cách làm "không nên ñ tr ng vào m t gi " và cũng chính là "phân tán trư c r i ro", "c ng ñ ng hóa trư c nh ng r i ro". - Babylone - 1.700 năm TCN và Athènes - 500 TCN. Xu t hi n m t h th ng cho vay v i lãi xu t r t cao ñ mua và v n chuy n hàng hóa. N u hàng hóa b m t mát, hư h i (do b t kh kháng), ngư i vay không ph i hoàn tr kho n ti n ñã vay. H th ng này sau này còn ñư c g i là "cho vay m o hi m l n". 9 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 10. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH - Rhodes - 916 năm TCN. Hoàng ñ x Rhodes ñã ban hành lu t ñ b o v các thương gia có hàng hóa b t n th t vì l i ích chung c a hành trình. Các ch hàng và ch tàu ñư c hư ng l i trên các t n th t ñó ph i cùng gánh ch u. Th ch này ngày nay v n còn và ñư c g i là "Quy t c t n th t chung" - Roma. T n t i m t h th ng cho vay (n ng lãi) ñư c g i là "cho vay M o hi m l n". S cho vay trong các trư ng h p m o hi m l n ñã sinh ra s l m d ng, do ñó nó b Nhà th c m b ng m t s c l nh vào năm 1237. Chính s c m ñoán này làm cho các ch Ngân hàng cho vay (không n ng lãi) mà có th ch c ch n thu l i ñư c s ti n ñã cho vay. T ñó, d n d n hình thành và ñưa vào s d ng m t h th ng m i và ñó là cơ s sinh ra b o hi m hàng h i. Các nhóm nhà buôn ch p nh n ñư c ñ m b o giá tr c a con tàu và hàng hóa chuyên ch nh vào vi c tr m t kho n ti n quy ñ nh. Cu i cùng vào th k 14, th a thu n b o hi m hàng h i ñ u tiên ra ñ i. - Italy - 1347. B n h p ñ ng b o hi m c nh t còn lưu gi ñ n ngày nay ñư c phát hành t i Gênes. Pháp, còn gi ñư c m t b n h p ñ ng phát hành t năm 1437 cũng b i các nhà b o hi m Genois. - H i b o hi m ñ u tiên ra ñ i vào năm 1424 Gênes-Italie cho v n chuy n ñư ng bi n (và ñư ng b ) - Anh qu c-1600. N Hoàng Anh qu c cho phép các ho t ñ ng kinh doanh b o hi m ñư c th c hi n trong th i gian 90 năm. Năm 1720, các nhà b o hi m LLoyd's ra ñ i và sau ñó 60 năm, h n m gi 90% r i ro hàng h i trên th gi i. - Anh qu c -1666. X y ra m t ñám cháy l n thiêu h y 13.000 tòa nhà Luân ñôn làm n y sinh nhu c u b o hi m h a ho n: 6 công ty b o hi m h a ho n ra ñ i sau ñó (1667). B o hi m h a ho n d n d n lan sang các nư c châu Âu khác (Pháp: 1686) - B o hi m nhân th ra ñ i khá s m sau b o hi m hàng h i nhưng do thi u cơ s khoa h c nên b c m ñoán b i Nhà th . ð n th k th 17, Ferma, Pascal và sau ñó Bernoulli khai sinh và phát tri n xác su t th ng kê toán. Cơ s khoa h c c a b o hi m ñã hình thành. Công ty b o hi m nhân th ra ñ i ñ u tiên Anh vào năm 1762. - Cu i th k 19, ñ u th k 20, b o hi m phát tri n ñ ñ m b o cho hàng lo t các r i ro m i: b nh, ô tô, hàng không... Ngày nay, b o hi m tr thành m t ho t ñ ng quan tr ng trong n n kinh t - xã h i và hơn n a là ñ ng l c thúc ñ y n n kinh t - xã h i phát tri n m nh m . B o hi m v i nhi u lo i hình ña d ng, phong phú ñã thâm nh p vào m i lĩnh v c c a cu c s ng, tr thành m t nhu c u không th thi u c a con ngư i. Doanh s b o hi m và phí b o hi m bình quân ñ u ngư i không ng ng tăng lên chi m v trí quan tr ng trong GDP c a nhi u qu c gia trên th gi i. 10 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 11. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH L ch s ra ñ i và phát tri n c a B o hi m Vi t Nam L ch s ra ñ i và phát tri n b o hi m Vi t Nam có th khái quát qua 3 giai ño n chính: - Giai ño n trư c 1975; - Giai ño n t sau 30/4/1975 ñ n trư c 18/12/1993; - Giai ño n t 18/12/1993 ñ n nay. a. Giai ño n tr ơc năm 1975 a.1. Tình hình ho t ñ ng b o hi m mi n Nam trư c 30/4/1975 Trư c 1975, ho t ñ ng kinh doanh b o hi m khá phát tri n mi n Nam. Tình hình này có th th y qua m t s m t như sau:  S lư ng công ty: trên 52 công ty (trong nư c, nư c ngoài). Các công ty trong nư c ñư c thành l p dư i hình th c H i Vô danh và H i tương h . Các công ty nư c ngoài thành l p Vi t Nam dư i hình th c công ty chi nhánh. H u h t các công ty ñ u ñ t tr s chính Sàigòn, trung tâm kinh t c a mi n Nam lúc b y gi . M ng lư i trung gian b o hi m ñư c s d ng ph bi n (môi gi i, ð i lý b o hi m) ñ bán b o hi m trên ph m vi toàn mi n Nam.  V nghi p v : Các công ty th c hi n các lo i nghi p v ña d ng như: - B o hi m h a tai; - B o hi m chuyên ch ; - B o hi m xe t ñ ng; - B o hi m sinh m ng; - B o hi m tai n n lao ñ ng; - B o hi m khác...  V t ch c ngh nghi p: Các công ty b o hi m có Hi p h i Ngh nghi p c a mình nh m th c hi n các ch c năng v n có như thông tin, tư v n, ñào t o, t o môi trư ng h p tác.  Ki m tra nhà nư c do B tài chính qu n lý các ho t ñ ng B o hi m, ki m tra vi c tuân th các văn b n pháp lý (Lu t b o hi m 1965). Ngoài ra còn ph i k ñ n s t n t i c a H i ñ ng tư v n qu c gia b o hi m. a.2. Tình hình ho t ñ ng b o hi m mi n B c trư c 1975 11 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 12. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH  S ra ñ i: T ng công ty B o hi m Vi t Nam (BAOVIET) ra ñ i theo quy t ñ nh c a Th tư ng chính ph ngày 17/12/1964, chính th c ñi vào ho t ñ ng ngày 15/01/1965. BAOVIET là công ty b o hi m Nhà nư c duy nh t ñ i di n cho ngành b o hi m Vi t Nam.  Ho t ñ ng: Trong th i gian ñ u t ngày thành l p ñ n trư c 1975, do n m trong ñi u ki n t n t i m t cu c chi n tranh gi i phóng dân t c, ho t ñ ng c a BAOVIET mi n B c chưa phát tri n. V i 2 chi nhánh Hà n i và H i phòng, BAOVIET th c hi n ch y u nghi p v b o hi m hàng hóa v n chuy n, tuy nhiên tái l i cho Trung qu c, B c Tri u tiên và Ba lan v i t l khá cao. b. Giai ño n t sau 30/4/1975 ñ n trư c ngày 18/12/1993 Sau khi gi i phóng mi n Nam, vi c qu c h u hóa các công ty b o hi m cũ c a mi n Nam ñã d n ñ n thành l p công ty b o hi m và tái b o hi m Vi t Nam (BAVINA). BAVINA ti p t c th c hi n trách nhi m c a các công ty cũ v i Ngư i ñư c b o hi m mu n ti p t c H p ñ ng b o hi m. ð i v i công ty b o hi m nư c ngoài, BAVINA có trách nhi m thanh toán và ñòi n theo ñúng th a thu n trên h p ñ ng. Năm 1976, sau khi th ng nh t ñ t nư c v m t nhà nư c, BAVINA ñư c chuy n thành chi nhánh c a Công ty b o hi m Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh (g i t t là BAOVIET/HCM). Như v y k t 1976 ñ n 1993, BAOVIET là công ty b o hi m duy nh t c a nhà nư c ho t ñ ng kinh doanh b o hi m Vi t Nam theo ch ñ h ch toán h ch toán kinh t th ng nh t toàn ngành (1980) - BAOVIET tr c thu c B tài chính có ch c năng giúp B tài chính th ng nh t qu n lý công tác b o hi m nhà nư c và tr c ti p ti n hành nghi p v b o hi m trong c nư c. Trong th i gian này, BAOVIET ñã nghiên c u tri n khai nhi u lo i hình nghi p v m i, ñ i n i l n ñ i ngo i, ti n ñ n t cân ñ i thu chi ngo i t (1986) và ñư c nâng c p lên thành t ng công ty có chi nhánh kh p các ñ a phương trên c nư c (năm 1993: 53). Ngoài nhi m v chính là ti n hành ho t ñ ng kinh doanh b o hi m trong nư c và nư c ngoài, BAOVIET còn làm ñ i lý giám ñ nh, b i thư ng cho nhi u nư c trên th gi i và không ng ng nâng cao uy tín trên trư ng qu c t . H ng năm BAOVIET ñã ñ m b o cho các r i ro sau: 1. Hàng hóa xu t nh p kh u: 23,5% kim ng ch nh p và kho ng 3,8% kim ng ch xu t. 2. Tàu bi n, tàu sông, tàu cá; 3. Xe ô tô; 4. Máy bay; 5. V t nuôi, cây tr ng; 12 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 13. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH 6. Tài s n (trong BH cháy, xây l p); 7. Con ngư i (trong BHTNHS, TN hành khách, TN lao ñ ng...); 8. Trách nhi m (trong ñơn B o hi m Workmen...). Sau g n 30 năm ho t ñ ng, BAOVIET l n m nh th hi n qua s lư ng nghi p v và doanh thu b o hi m ngày càng tăng, cơ s v t ch t ñ s , lư ng cán b và nhân viên hùng h u và ñư c ñào t o chính quy trong và ngoài nư c, ñóng vai trò th c s quan tr ng trong nhi u ho t ñ ng kinh t xã h i. c. Giai ño n sau 18/12/93 Ngày 18/12/93, trư c nhu c u c n thi t ph i ñ i m i nh m ñáp ng yêu c u c a m t n n kinh t ñang chuy n sang cơ ch th trư ng, Chính ph ñã ban hành Ngh ñ nh 100/CP quy ñ nh v ho t ñ ng kinh doanh b o hi m. V i quy ñ nh này, th ñ c quy n nhà nư c c a BAOVIET ñã ñư c phá v , các t ch c b o hi m theo nhi u hình th c pháp lý khác nhau thu c nhi u thành ph n kinh t có th tham gia th c hi n các nghi p v b o hi m Vi t nam. m t s doanh nghi p b o hi m m i ñã ra ñ i như: VINARE, BAOMINH, PVIC (Doanh nghi p nhà nư c), BAOLONG, PJICO...(Công ty c ph n) Các liên doanh b o hi m và môi gi i b o hi m gi a các công ty trong nư c và nư c ngoài ñang trong quá trình hình thành và b t ñ u ñi vào ho t ñ ng (INCHIBROK, VIA,...). Các văn phòng ñ i di n c a các t ch c b o hi m ngo i qu c ñư c m c a nh m ti n ñ n ñ u tư tr c ti p vào Vi t Nam... S t n t i c a nhi u doanh nghi p b o hi m ñã t o ra ñ ng l c c nh tranh, t o ñi u ki n ñ cho các m ng lư i phân ph i s n ph m b o hi m như các chi nhánh, các ñ i lý và môi gi i b o hi m ra ñ i m t cách r ng kh p. Ngư i ñư c b o hi m ñã có th l a ch n cho mình doanh nghi p b o hi m ph c v t t nh t thay vì ch có m t doanh nghi p b o hi m như trư c ñây. Trong giai ño n n y, nhi u nghi p v b o hi m m i ñư c nghiên c u ñưa vào áp d ng như: b o hi m tín d ng tr góp, b o hi m nhân th v i hai chương trình cho ngư i l n và cho tr em... Các nghi p v cũ ñư c nghiên c u m r ng ph m vi b o hi m, hoàn thi n các ñi u kho n, quy t c và cách th c t ch c th c hi n nh m ñáp ng t t hơn cho nhu c u ñang gia tăng r t m nh c a n n kinh t . Các nghi p v b o hi m hi n ñang ñư c th c hi n Vi t nam hi n nay có th khái quát m t s lo i như sau: • B o hi m hàng hóa xu t nh p kh u, v n chuy n n i ñ a; • B o hi m thân tàu và trách nhi m dân s ch tàu; • B o hi m các công trình thăm dò và khai thác d u khí; • B o hi m cháy và các r i ro ñ c bi t; 13 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 14. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH • B o hi m xây d ng và l p ñ t; • B o hi m k thu t, ñ v máy móc; • B o hi m v n chuy n ti n; • B o hi m trách nhi n ñ i v i ngư i th ba; • B o hi m trách nhi m s n ph m; • B o hi m thân máy bay và trách nhi m c a các hãng hàng không; • B o hi m xe cơ gi i; • B o hi m hi m tàu ñánh cá; • B o hi m v t nuôi và cây tr ng; • Các lo i b o hi m tai n n con ngư i như: B o hi m tai n n con ngư i 24h/24h, B o hi m tai n n thân th h c sinh, B o hi m tai n n hành khách, B o hi m tai n n du khách...; • B o hi m sinh m ng cá nhân; • B o hi m chi phí n m vi n và ph u thu t; • B o hi m tín d ng tr góp; • B o hi m nhân th . M t khác, thông qua h p tác trên th trư ng trong nư c, các doanh nghi p b o hi m Vi t nam ñã nâng m c gi l i c a th trư ng trong nư c lên m t m c ñáng k (tương x ng v i m c tăng s v n ñ u tư cho ho t ñ ng kinh doanh b o hi m trong nư c) Công tác ki m tra nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng b o hi m ñư c tăng cư ng và có nhi u thay ñ i ñáng k . T ch ñ ng nh t qu n lý nhà nư c v i qu n lý kinh doanh trư c ñây, b ph n qu n lý nhà nư c v ho t ñ ng kinh doanh b o hi m ñã ñư c thành l p ( thu c B tài chính ). ðén nay, ho t ñ ng qu n lý nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng kinh doanh b o hi m ñã d n ñ nh hình, ñi vào n n p. C th là: • Bư c ñ u ñã xây d ng ñư c h th ng văn b n qu n lý, v a t o ñi u ki n cho th trư ng phát tri n ñúng hư ng, v a ñ m b o s ki m tra giám sát c a Nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng n y, b o v quy n l i chính ñáng c a ngư i tham gia b o hi m. ðã hình thành h th ng n i dung qu n lý thích h p v i các ho t ñ ng kinh doanh b o hi m. Vi c qu n lý n y ñư c th c hi n tương ñ i toàn di n, t c p gi y phép, quy ñ nh n i dung nghi p v và ñ a bàn ho t ñ ng ñ n ñăng ký nghi p v kinh doanh, ch p hành các quy ñ nh quy 14 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
 15. TƯ LI U H C T P NGHIÊN C U CHUYÊN NGÀNH t c, ñi u kho n và bi u phí, ñăng ký ñ i lý và chi tr hoa h ng, trích l p các qu d phòng và quy ñ nh v gi i h n kh năng thanh toán... • D th o lu t kinh doanh b o hi m ñang t ng bư c hoàn thi n ñ trình Qu c h i trong th i gian t i. Tuy nhiên, hi n nay th trư ng b o hi m Vi t nam v n còn thi u m t hi p h i ngh nghi p c a các doanh nghi p b o hi m trong nư c nh m t o ra m t môi trư ng c nh tranh và phát tri n lành m nh. Hi p h i s là nơi t p h p các doanh nghi p b o hi m t o ra ti ng nói chung ñ có th th ng nh t v i nhà nư c, ñi u ch nh các m i quan h gi a các doanh nghi p v i nhau ñ cùng phát tri n. T s v ng m nh c a các doanh nghi p b o hi m trong nư c s m ra kh năng phát tri n thêm các lo i hình doanh nghi p khác, ñ c bi t là các công ty 100% v n nư c ngoài ho c chi nhánh c a các công ty b o hi m nư c ngoài. M t khác, c n thi t ph i ki n toàn môi trư ng pháp lý hơn n a, nh t là ph i s m cho ra ñ i B lu t kinh doanh b o hi m nhưng trư c m t v n ph i ti n hành t m th i b sung s a ñ i các văn b n pháp quy hi n hành, ph i c ng c và phát tri n cơ quan qu n lý nhà nư c v kinh doanh b o hi m, ñ s c qu n lý t t th trư ng b o hi m trong tương lai. Nguy n Ti n Hùng – Giáo trình B o Hi m ð i Cương – Trư ng ð i h c Tài chính – K toán TP.HCM, năm 1996. 15 Nguy n Ti n Hùng B Môn B o Hi m ð i H c Kinh T TP.HCM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2