intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết bảo hiểm - Giới thiệu môn học

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

246
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết bảo hiểm nhằm giới thiệu với sinh viên về nguyên lý và thực hành bảo hiểm, các phương pháp xử lý rủi ro và bảo hiểm giải quyết vấn đề rủi ro như thế nào. Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm hiện có tại Việt Nam, trên cơ sở những kiến thức nắm vững trong môn học này, sinh viên có cơ sở để tiếp tục học môn học Quản trị rủi ro trong chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết bảo hiểm - Giới thiệu môn học

 1. Chƣơng 1: Tổng quan về rủi ro và bảo hiểm (6 tiết) Chƣơng 2: Hợp đồng bảo hiểm (6 tiết) Chƣơng 3: Thị trƣờng bảo hiểm (6 tiết) Chƣơng 4: Bảo hiểm tài sản (6 tiết) Chƣơng 5: Bảo hiểm vận tải (6 tiết) Chƣơng 6: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (6 tiết) Chƣơng 7: Bảo hiểm con ngƣời (6 tiết)
 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC Giới thiệu với sinh viên:  Nguyên lý và thực hành bảo hiểm;  Các phương pháp xử lý rủi ro và bảo hiểm giải quyết vấn đề rủi ro như thế nảo  Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm  Các sản phẩm bảo hiểm hiện có tại Việt Nam  Trên cơ sở những kiến thức nắm vững trong môn học này, sinh viên có cơ sở để tiếp tục học môn học Quản trị rủi ro trong chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng.
 3. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN  Lên lớp đủ thời gian quy định theo Quy chế đào tạo;  Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc theo yêu cầu của Giảng viên;  Chuẩn bị các bài thảo luận theo chủ đề và các bài tập được giao.
 4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN  Thang điểm: 10  Thảo luận, làm bài tập : 20%.  Thi giữa kỳ: 20% Hình thức thi: Tự luận  Thi hết môn: 60% Hình thức thi: Tự luận
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO Bắt buộc [1]. Bài giảng Lý thuyết bảo hiểm của giảng viên. [2]. Insurance: Principles and practice, Dr David Bland (Các chương: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8). [3]. Fundamental of risk and insurance, Wiley 10th edition, 2007 Đọc thêm [4]. Nguyễn Văn Định, Giáo trình Bảo hiểm, NXB ĐHKTQD, 2008
 6. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ BẢO HIỂM 1.1. Tổng quan về rủi ro 1.2. Tổng quan về bảo hiểm 1.3. Mối liên hệ giữa rủi ro và bảo hiểm
 7. CHƢƠNG 2: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 2.1. Khái niệm hợp đồng bảo hiểm 2.2. Những yêu cầu của một hợp đồng bảo hiểm hợp pháp 2.3. Những nguyên tắc cơ bản của một hợp đồng bảo hiểm 2.4. Cấu trúc cơ bản của một hợp đồng bảo hiểm và giấy đề nghị bảo hiểm 2.5. Các yếu tố cấu thành phí bảo hiểm
 8. CHƢƠNG 3: THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM 3.1. Giới thiệu về thị trường bảo hiểm và vai trò của các thành viên 3.2. Văn bản pháp luật và hoạt động giám sát của nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm 3.3. Giới thiệu sơ lược về các sản phẩm bảo hiểm hiện đang được triển khai tại Việt Nam
 9. CHƢƠNG 4: BẢO HIỂM TÀI SẢN 4.1. Khái quát về bảo hiểm tài sản 4.2. Đặc điểm của bảo hiểm tài sản 4.3. Nội dung cơ bản của một số nghiệp vụ bảo hiểm tài sản tại Việt Nam
 10. CHƢƠNG 5: BẢO HIỂM VẬN TẢI 5.1. Khái quát về bảo hiểm vận tải 5.2. Đặc điểm của bảo hiểm vận tải 5.3. Nội dung cơ bản của một số nghiệp vụ bảo hiểm vận tải tại Việt Nam
 11. CHƢƠNG 6: BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ 6.1. Khái quát về bảo hiểm trách nhiệm dân sự 6.2. Đặc điểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự 6.3. Nội dung cơ bản của một số loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự tại Việt Nam
 12. CHƢƠNG 7: BẢO HIỂM CON NGƢỜI 7.1. Khái quát về bảo hiểm con người 7.2. Đặc điểm của bảo hiểm con người 7.3. Nội dung cơ bản của một số loại bảo hiểm con người tại Việt Nam
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2