intTypePromotion=3

Bài giảng: Lý thuyết bảo hiểm

Chia sẻ: Nguyễn Hải | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

0
587
lượt xem
162
download

Bài giảng: Lý thuyết bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: lý thuyết bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Lý thuyết bảo hiểm

 1. MÔN: LÝ THUYẾT BẢO HIỂM Số ĐVHT: 3 www.sachdoanhtri.blogspot.com 1
 2. CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢO HIỂM www.sachdoanhtri.blogspot.com 2
 3. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠI ĐẠI BẢO HIỂM BẢO HIỂM BẢO BẢO Những Nguyên ắc Nguyên ttắc Những hoạttđộng v ấn đ ề hoạ động v ấn đ ề chung chung Lịịch sử L ch sử phát phát ttriển riển www.sachdoanhtri.blogspot.com 3
 4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHỮNG VẤN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ VAI TRÒ SỰ CẦN THIẾ SỰ CẦN THIẾTT VAI TRÒ CHUNG VỀ BH CHUNG VỀ BH KHÁCH QUAN TÁC DỤNG KHÁCH QUAN TÁC DỤNG RỦ RO CÓ RỦIIRO CÓ KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM THỂ BH BẢN CHẤT THỂ BH BẢN CHẤT HÌNH THỨC HÌNH THỨC www.sachdoanhtri.blogspot.com 4
 5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM  Rủi ro  Khả năng xảy ra một sự cố không may  Khả năng xảy ra thiệt hại hoặc tổn thất  Hiện tượng xảy ra đưa đến một kết quả khác biệt so với dự đoán trước đó  Sự không chắc chắn về tổn thất www.sachdoanhtri.blogspot.com 5
 6. lại  Tóm  Khả năng không chắc chắn ở tương lai  Thể hiện mức độ nhằm chỉ ra khả năng định lượng những khả năng tổn thất www.sachdoanhtri.blogspot.com 6
 7. Mức độ rủi ro  Tần số rủi ro: Khả năng rủi ro xảy ra cao hay thấp  Mức độ nghiêm trọng www.sachdoanhtri.blogspot.com 7
 8. Phân loại rủi ro cứ về mặt tài chính  Căn  Rủi ro gây thiệt hại vật chất  Rủi ro phi tài chính cứ vào tính chất của rủi ro  Căn  Rủi ro có tính chất từ hiện tượng tự nhiên  Rủi ro có tính chất từ hoạt động của con người gây ra www.sachdoanhtri.blogspot.com 8
 9. cứ vào nguyên nhân của các rủi ro  Căn  Nguyên nhân khách quan  Nguyên nhân chủ quan cứ vào khả năng có thể xảy ra rủi ro  Căn  Rủi ro có khả năng không chắc chắn  Rủi ro chắc chắn cứ vào trang thái của rủi ro  Căn  Rủi ro thuần tuý (rủi ro tĩnh)  Rủi ro đầu cơ (rủi ro động) www.sachdoanhtri.blogspot.com 9
 10. Tổn thất  Hậu quả của một hay hàng loạt các rủi ro gây ra làm thiệt hại đến một đối tượng nào đó  Là những thiệt hại xảy ra cho một đối tượng cho dù trước đó đã dự kiến hay chưa dự kiến được www.sachdoanhtri.blogspot.com 10 10
 11. Khả năng tổn thất  Tầnsố tổn thất  Mức độ tổn thất www.sachdoanhtri.blogspot.com 11 11
 12. Phân loại tổn thất Căn cứ vào đối tượng bị tổn thất thiệt hại  Liên quan đến tài sản, hàng hoá   Liên quan đến con người Căn cứ vào hình thái biểu hiện của tổn thất  Tổn thất hữu hình   Tổn thất vô hình Căn cứ về mặt tài chính  Đo lường được bằng tiền   Phi tài chính www.sachdoanhtri.blogspot.com 12 12
 13.  Tại TPHCM ước khoảng 2.000.000 phương tiện xe cơ giới hai bánh. Năm 2005 có 5.000 vụ tai nạn liên quan đến 8.000 xe gắn máy hai bánh  Thiệt hại ước tính 40 tỷ đồng, tổng phương tiện trị giá 30000tỷ đồng www.sachdoanhtri.blogspot.com 13 13
 14.  Tần số tổn thất: (8.000/2.000.000) * 100%  Mức độ tổn thất (40/30.000) * 100% www.sachdoanhtri.blogspot.com 14 14
 15. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM 2.1.1.Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm Phương pháp xử lý rủi ro: Hoán Chấp chuyển Bảo Tránh né Giảm thiểu nhận Rủi ro Nguy cơ, rủi ro Hiểm Rủi ro Tổn thất www.sachdoanhtri.blogspot.com 15 15
 16. Chấp Hoán Giảm thiểu Bảo nhận Nguy cơ, chuyển Hiểm Tổn thất Rủi ro Rủi ro • Là phương thức làm cho rủi ro không tồn tại • Thay đổi phương tiện sử dụng, điều kiện sống, chế độ dinh dưỡng, điều trị… • Thực tế khó áp dụng vì đòi hỏi nhiều chi phí, Tránh né công sức rủi ro www.sachdoanhtri.blogspot.com 16 16
 17. Hoán Giảm thiểu Bảo Tránh né chuyển Nguy cơ, Rủi ro rủi ro Hiểm Tổn thất • Là phương thức chấp nhận gánh chịu rủi ro • Không có cách thức, phương tiện, diều kiện thay Chấp thế tôt hơn nhận • Không nhận thức hết các rủi ro, khả năng hiểu biết Rủi ro còn hạn chế www.sachdoanhtri.blogspot.com 17 17
 18. Chấp Hoán Bảo Tránh né nhận chuyển rủi ro Hiểm Rủi ro Rủi ro • Chủ động tìm ra phương thức, biện pháp để giảm thiểu nguy cơ và tổn thất Giảm thiểu • Đòi hỏi phải được nghiên cứu thanh fhệ thống có tổ chức Nguy cơ, Tổn thất www.sachdoanhtri.blogspot.com 18 18
 19. Chấp Giảm thiểu Bảo Tránh né nhận Nguy cơ, rủi ro Hiểm Rủi ro Tổn thất • Chuyển giao rủi ro mình đang gánh chịu cho một hay nhiều người bằng cơ chế phân tán Hoán • Đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng chuyển Rủi ro www.sachdoanhtri.blogspot.com 19 19
 20. Giảm thiểu Hoán Chấp Tránh né Nguy cơ, chuyển nhận rủi ro Tổn thất Rủi ro Rủi ro • Chuyển giao rủi ro trên cơ sở hợp đồng • Giảm rủi ro do việc tập trung một số lớn các rủi ro cho phép có thể tiên đoán về tổn thất khi chúng xảy Bảo ra. Hiểm www.sachdoanhtri.blogspot.com 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản